Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Скасування та зміна заповіту

. Заповідач має право у будь-який час змінити або скасувати складений ним заповіт (ст. 544 ЦК УРСР). З цією метою заповідач може подати відповідну заяву нотаріусу, завідуючому державним нотаріальним архівом, а в населених пунктах, де немає нотаріусів, - посадовій особі виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради народних депутатів, яка чиняє нотаріальні дії (ч. З ст. 544 в редакції Закону України від 14 грудня 1994 р. № 287/94-ВР).
Змінити або скасувати заповіт можна й іншим шляхом, а саме - склавши новий заповіт. Заповіт, складений пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в частині, в якій він йому суперечить. При цьому необов'язково, щоб у пізніше складеному заповіті була вказівка на те, що попередній заповіт скасовується.
Пізніше складений заповіт остаточно скасовує попередній навіть у тому разі, коли цей другий заповіт у свою чергу буде скасований заповідачем. Однак, якщо пізніше складений заповіт суд визнає недійсним, попередній зберігає свою чинність.
Наведений порядок скасування та зміни заповіту передбачено і в ЦК України. Новим є тільки правило, згідно з яким, "якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 226 і 232 цього Кодексу" (п. 4 ст. 1273 ЦК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Скасування та зміна заповіту"
 1. § 1. Поняття та елементи заповіту
  скасування (ст. 1254 ЦК). Бажаючи скасувати заповіт, заповідач може зробити це за допомогою прямої вказівки про скасування заповіту, а може скласти новий заповіт. Зміна заповіту можлива шляхом складання нового заповіту, в якому заповідачем будуть скасовані чи змінені окремі розпорядження попереднього заповіту. В будь-якому випадку, пізніший заповіт скасовує попередній повністю або в частині, в
 2. Що таке строки, терміни та позовна давність у цивільному праві?
  скасування договору дарування; 6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти; 7) про оскарження дій виконавця заповіту. Позовна давність у п'ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману. Позовна давність у десять років застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину. Взаємною згодою сторони можуть
 3. § 3. Позовна давність
  скасування договору дарування (ст. 799); на вимоги про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачів за договором найму, а також на вимогу про відшкодування витрат на поліпшення цієї речі (п. 1 ст. 848); 192на вимоги щодо неналежної якості робіт, виконаних за договором підряду (ст. 938); на вимоги, що виникають у зв'язку з перевезенням
 4. 5.2. Класифікація юридичних фактів
  скасування судом рішення про оголошення особи померлою. 2. Залежно від наявності та характеру вольового елемента (слід зазначити, що саме ця класифікація є найбільш популярною у цивіліс- тиці) розрізняють, насамперед, дві великі групи юридичних фактів: 1) дії - обставини, що залежать від волі людини; 2) події - обставини, які виникають та існують незалежно від волі людини і не підконтрольні
 5. § 9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
  скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим. Для цього необхідним є дотримання таких умов: 1) фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або одержано відомості про місце її перебування; 2) є заява цієї особи або іншої заінтересованої особи; 3) скасування судом рішення про
 6. § 2. Види правочинів
  зміна або припинення цивільних прав і обов'язків пов'язується з настанням відповідної обставини. Для того, щоб правочин був визнаним умовним, ця обставина мусить мати місце в майбутньому і, до того ж, не повинно бути відомо, настане вона чи ні. Отже, умовні правочини відрізняються від строкових тим, що строк настає завжди, а умова може як настати, гак і не настати (ст. 212 ЦК). Залежно від
 7. § 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
  зміна умов договору не допускаються за винятком випадків, передбачених законом (ст. 525 ЦК). Одним з найбільш поширених випадків зміни зобов'язання, спеціально передбачених у ЦК, є заміна його суб'єктів. Це може бути заміна кредитора або заміна боржника. Оскільки більшість існуючих зобов'язань є двосторонньо зобов'язуючими (або взаємними), коли кожна зі сторін у зобов'язанні має одночасно і
 8. § 5. Укладення, зміна та розірвання договорів
  скасування оферент отримає до моменту або в момент отримання самого акцепту. У разі відкликання акцепту лГ> о неотримання відповіді від акцептанта протягом встановленого іля цього терміну, оферент вважається вільним від тих обов'язків, Які пов'язані з раніше зробленою ним пропозицією. ЦК особливо обумовлює наслідки отримання відповіді про згоду па укладення договору з запізненням (ст. 645 ЦК).
 9. § 3. Форма заповіту
  скасуванні або зміні заповіту порядок посвідчення першого заповіту не має юридичного значення - заповіт, посвідчений нотаріально, може бути скасований заповітом, посвідченим капітаном морського судна, та навпаки. Нотаріус при одержанні заяви про скасування чи зміну заповіту, а також за наявності нового заповіту, який скасовує чи змінює раніше складений заповіт, робить про це відмітку на
 10. § 1. Загальні положення про спадкування за законом
  заповіту, або заповіт виявився недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті з умовою, або спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування, або фізична особа розпорядилася лише частиною свого майна настає спадкування за законом. Отже, спадкування за законом має місце тоді, коли і оскільки не існує заиовіїу. Підставами закликання до спадкування за
© 2014-2022  yport.inf.ua