Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Предмет ліцензійного договору

. В юридичній літературі як предмет ліцензійного договору, як правило, розглядалося лише охоронюване законом право на винахід або окремі повноваження, що випливають з цього права. Такої думки додержувалися І.Я. Хейфец, Б.С. Антимонов, Е.О. Флейшиц та інші автори1.
Нині переважає інша точка зору, відповідно до якої предметом ліцензійного договору є сам винахід.
На нашу думку, найпоширенішою точкою зору є та, згідно з якою предметом ліцензійного договору є винахід або інше технічне досягнення в обсязі, встановленому договором. Виходячи з цієї позиції, у ліцензійному договорі необхідно якомога точніше визначити предмет ліцензії, тобто яке саме технічне досягнення передається для використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Предмет ліцензійного договору"
 1. § 5. Здійснення права інтелектуальної власності
  предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ст.ст. 1107- 1109 ЦК). Розпорядження майновими правами
 2. § 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
  ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі
 3. 2.2. Ліцензійний договір
  предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що не були чинними на момент укладання договору. Досить детально в ЦК України врегульовано питання щодо строку ліцензійного договору. Відповідно до ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку
 4. § 1. Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  предмет договорів на їх створення і використання. Коло цих результатів необмежене, і з розвитком науки і техніки воно безперечно розширюватиметься. Сьогодні - це будь-які результати технічної творчості - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, селекційні досягнення, науково-технічна інформація та інші об'єктивні результати безмежної науково-технічної творчості людини. В умовах
 5. § 2. Інші види договорів про використання об'єктів промислової власності
  предметом ліцензійного договору є майбутні вдосконалення та поліпшення; 2) якщо у договорі немає домовленості про те, що винаходу буде надано патентну охорону, то ліцензіатор не несе відповідальність за видачу патенту за даною заявою. Але на практиці може скластися ситуація, коли патентного захисту немає, а переважне положення ліцензіата щодо його конкурентів втрачено, і конкуренти починають
 6. § 6. Інформація як об'єкт цивільних прав
  предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного іа іншого інтересу, як правило, самостійно визначають режим юступу до неї, в тому числі належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють систему захисту. Однак наведене правило не стосується інформації, яка відповідно ю закону є таємницею - державною, комерційною, службовою, професійною тощо. Державна
 7. § 6. Захист права інтелектуальної власності
  предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена кримінальна
 8. § 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  предметом класичних договорів підряду, про що зазначалося вище, у договорі на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт в силу специфіки, власне, науково-дослідної діяльності може не бути, або результат може виявитися не таким, на який розраховував замовник. Тому, з огляду на те, що цей договір є договором про виконання робіт, він розглядатиметься в цій темі
 9. § 4. Договір зберігання
  предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Таким чином, на зберігання передаються лише матеріальні активи; водночас нематеріальні блага не можуть бути об'єктом відносин зберігання. Речі, що передаються на зберігання, можуть бути визначені як індивідуальними, так і родовими ознаками. У першому випадку поверненню підлягає саме та річ, що пере,запалась,
 10. Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
  предмет розкриття якої-небудь конфіденційної інформації, Сторона, що отримує, негайно повідомляє Сторону, що розкриває, і забезпечує їй у розумному обсязі таку допомогу, якої Сторона, що розкриває, потребує для відвернення розголошення. 6. Спеціальні положення 6.1. Цей договір підлягає юрисдикції і тлумаченню відповідно до положень законодавства України. 6.2. Сторона, яка виграла в будь-якому
© 2014-2022  yport.inf.ua