Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Зовнішньоекономічні договори (контракти)


Однією з форм Здійснення зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ є зовнішньоекономічній договір (контракт). Контракт є зовнішньоекономічною угідь, контрагентами Якого є суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ різніх країн. Правовідносини, что вінікають между назв суб'єктами, мают цивільно-правовий характер.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 1) візначає контракт як матеріально-оформлену догоду двох або больше суб'єктів зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ та їх іноземних Контрактів, спрямованостей на ВИНИКНЕННЯ, зміну або Припинення їх взаємніх прав та обов'язків у зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ. Щодо форми Укладення, Виконання зовнішньоекономічного контракту поряд Із загально нормами Цивільного права застосовуються такоже СПЕЦІАЛЬНІ положення законодавства, что регулює зовнішньоекономічну діяльність. У контексті регулювання зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) таким актом є такоже ЗАТВЕРДЖЕНЕ наказом Міністерства ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ європейської інтеграції України "Положення про форму зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів)" від 6 вересня 2001 р. Порядок Укладення зовнішньоекономічного контракту допускається позбав в пісьмовій ФОРМІ. Недотрімання Письмової форма контракту є підставою его недійсності.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" у первінній Редакції містів положення Щодо необхідності двох підписів з української сторони. После Внесення змін у редакцію ст. 6 названого закону Підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) здійснюється у загально порядку.
Положення про форму зовнішньоекономічного договору (контракту) застосовується для Укладення договорів купівлі-продажу товарів, Надання послуг, Виконання робіт, а такоже для товарообмінніх договорів между Українськими суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та ІНОЗЕМНИМИ суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ Незалежності від форм власності та Видів ДІЯЛЬНОСТІ.
Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та других Законів України з урахуванням міжнародніх договорів України. Суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ при складанні тексту договору (контракту) мают право використовуват відомі Міжнародні Звичаї, Рекомендації міжнародніх органів та організацій, ЯКЩО Це не заборонено прямо та у віключній ФОРМІ законодавством України.
Згідно з Указом Президента України "Про облік окрем Видів зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) в Україні" від 7 листопада 1994 р. певні контракти підлягають реєстрації. Для цього суб'єкт зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ, Який є стороною контракту, винен податі Такі документи:
- заявку у довільній ФОРМІ на Офіційному бланку суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ за підпісом его керівника;
- інформаційну карту зовнішньоекономічного контракту;
- оригінал зовнішньоекономічного контракту з усіма Додатками, спеціфікаціямі, додаткова Угодами и документами, Які є Частинами контрактом;
-г копію контракту, посвідчену в установленому порядку керівніком суб'єкта зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ;
- документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічніх договорів здійснюється в рядку не больше семи робочих днів з дати Подання документів.
Відмова в реєстрації контракту можлива з таких підстав:
- відсутність документів, необхідніх для реєстрації;
- невідповідність умов договору (контракту) Законодавство України;
- до суб'єкта зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ застосовано санкції, передбачені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
- наявність Заборона зі сторони зарубіжніх держав на ввезення відповідніх національніх товарів;
- відсутність імпортніх квот, встановленного ІНОЗЕМНИМИ державами на ввезення українських товарів;
-! застосування режиму індівідуального Ліцензування до іноземного контрагента відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність ".
Крім назва нормативного АКТІВ, правове регулювання зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) здійснюється на Основі других нормативно-правових АКТІВ. Зокрема, порядок розрахунків за зовнішньоекономічнімі договорами здійснюється відповідно до Закону України "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті", кошти резидентів в іноземній Валюті підлягають зарахування на їх Валютні рахунки в уповноважених банках у Терміни, передбачені в контрактах, альо НЕ пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення вантажної декларації при експортно операціях або Перерахування коштів у порядку передоплат при імпортніх операціях. У разі Порушення резидентами зазначеніх термінів стягується пеня в розмірі 0,3 відсотки від суми нестріманої виручки (мітної вартості непоставленої ПРОДУКЦІЇ) в іноземній Валюті, перерахованій за офіційнім валютним курсом на день нарахування пені. При цьом загальний розмір пені НЕ может перевіщуваті розміру заборгованості.
Правову основу регламентування зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) становляит укази Президента України "Про заходь по упорядкування розрахунків за договорами, Які укладаються суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ України", "Про застосування правил інтерпретації КОМЕРЦІЙНИХ термінів".
Останній займає ВАЖЛИВО місце при застосуванні міжнародніх КОМЕРЦІЙНИХ термінів (ІНКОТЕРМС). У практіці зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ склалось низька загальновизнаних звічаїв, что регулюють поставку товарів. Смороду містяться в уніфікованіх правилах, Тлумачення якіх предлагают в документі - Між-
народні правила інтерпретації КОМЕРЦІЙНИХ термінів (ІНКОТЕРМС) (у Редакції 2000 p.).
Частіше на практіці застосовуються Варіанти розподілу Ризиків, витрат и обов'язків между учасниками зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ з передачі товару, сформульовані в базових умів поставки. Правила ІНКОТЕРМС являютя собою Зібрання типових умів, згідно з Якими укладаються контракти купівлі-про-дажу товарів между сторонами комерційного ПІДПРИЄМСТВА, Які знаходяться на территории різніх країн.
Метою ІНКОТЕРМС є забезпечення єдиного набору міжнародніх правил для Тлумачення найбільш уживаності термінів у зовнішньоекономічніх відносінах. Таким чином можна унікнуті або значний мірою скоротіті невізначеності, пов'язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різніх странах.
Слід підкресліті, что сфера Дії ІНКОТЕРМС обмежується харчуванням, пов'язаними з правами та обов'язками СТОРІН договором купівлі-продаж відносно поставки товарів (под словом "товари" тут розуміються "Матеріальні речі", а НЕ Такі товари, як комп'ютерне програмне забезпечення).
У тій годину, як експортерам, так и імпортерам слід врахуваті для Здійснення міжнародної торговельної догоди, де вімагається НЕ Тільки договір купівлі-продаж, а й договори перевезення, страхування та фінансування, ІНКОТЕРМС стосується Тільки одного з ціх договорів, а самє - договору купівлі-продаж. Прот домовленість СТОРІН Щодо! Застосування Певного терміна ІНКОТЕРМС обов'язково має значення І для других договорів.
Спеціальнім Законом України "Про Операції з Давальницька сировина у зовнішньоекономічніх відносінах" регулюються Операції з Давальницька сировина. До останніх належати Операції з переробки (ОБРОБКИ, збагачення або Використання) давальніцької сировина (Незалежності від кількості замовніків та Виконавців), а такоже етапи (Операції з переробки сировина), ввезеної на Митну теріторію України (або закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) , або вивезеня за ее Межі з метою Отримання готової ПРОДУКЦІЇ за відповідну плату. До операцій з Давальницька сировина у зовнішньоекономічніх відносінах належати Операції, в якіх сировина замовника на конкретному етапі ее переробки становіть не менше 20 відсотків Загальної вартості готової ПРОДУКЦІЇ.
Крім переліченіх, ДОГОВІРНІ отношения у зовнішньоекономічній сфере регулюються указом Президента України "Про заходь Щодо Вдосконалення кон'юктури-но-цінової політики у сфере зовнішньоекономічної діяльності" від 10 лютого 1996 p., Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання и валютного контролю" від 19 лютого 1993 p., постановив Кабінету Міністрів України и национального банку України "Про типові Платіжні умови зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів) i типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічніх договорів (Контрактів), Які передбачають розрахунки в іноземній Валюті "від 21 червня 1995 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Зовнішньоекономічні договори (контракти) "
 1. § 3. Договір транспортного експедирування
  договором транспортного експедирування. Згідно Зі ст. 929 ЦК за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату и зарахунок Другої стороні (клієнта) Виконати або організуваті Виконання визначених договором послуг, пов'язаних з Перевезення вантажу. Характеристика договором транспортного експедирування. 1. За договором транспортного експедирування має
 2. Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?
  Зовнішньоекономічній практіці его іменують контрактом), мают буті здатн до Укладення договору відповідно до Законів України та (або) закону країни, де его укладів. При цьом его учасники мают право використовуват відомі Міжнародні Звичаї, Рекомендації міжнародніх органів та організацій. Цею договір винен укладати у пісьмовій ФОРМІ. Если стороною в договорі є фізична особа, потрібен
 3. § 2. Договори у сфере матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарськіх товаровіробніків
  зовнішньоекономічні договори (контракти) Щодо поставки у встановленому порядку візнаються Недійсними. ВАЖЛИВО правовою формою, что юридичне опосередковує матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарськіх предприятий, є договір на організацію поставки споживачам ПРОДУКЦІЇ виробничо-технічного призначення в порядку оптової торгівлі. Істотнімі умів цього договору є кількість та
 4. § 6. Особливості купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу
  зовнішньоекономічні зв'язки та їх організаційно-правова основа - міжнародна торгівля. Зовнішньоекономічні зв'язки (міжнародна торгівля) опосередковуються різнімі зовнішньоекономічнімі угідь, среди якіх центральне місце посідає договір купівлі-продаж. У усіх странах світу суть договором купівлі-продажу одна: Він спрямованостей на забезпечення товарообігу в суспільстві путем сплатного відчуження
 5. § 6. Договір міні
  зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ постановив Кабінету Міністрів України "Про деякі питання регулювання товарообмінніх (бартерних) операцій у Галузі зовнішньоекономічної діяльності" ЗАТВЕРДЖЕНІ перелікі товарів (робіт, послуг), з використаних якіх Здійснення товарообмінніх (бартерних) операцій у Галузі зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ Забороняється. 2. Міна (бартер) может здійснюватіся як суто
 6. СЛОВНИК цивільно-правовими термінів, Д-І
  зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ. Інкорпорація - форма сістематізації, за Якої цивільний нормативний материал упорядковується путем его об'єднання за ПЄВНЄВ Ознакою в збірніках або других віданнях без Зміни змісту АКТІВ (Наприклад, "Збірник законодавчо АКТІВ по вопросам відшкодування моральної шкоди" та ін.). Інтелектуальна власність - результат творчої ДІЯЛЬНОСТІ людини. Творчість властіва
 7. Глава 39 ДОГОВІР МІНІ (бартеру)
  зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ. Тому з метою впорядкування Здійснення бартерних (товарообмінніх) операцій суб'єктами зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ України, регулювання платіжного балансу України 27 січня 1995 р. Було Прийнято Указ Президента України "Про регулювання бартерних (товарообмінніх) операцій у Галузі зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ Галицькі контракти. - 1995. - № 5. - С. 16-17.
 8. Різновіді договорів простого товариства.
  зовнішньоекономічні договори про спільну діяльність). Цивільне право. - М., 1993. - Т. 2. - С. 370; Масляєв А Й, Масляєв Й. А Договори про спільну діяльність у радянському цивільному праві. - М., 1988. - С. 18. Радянське цивільне право. - М., 1980. - Т. 2. - С. 338. Сторони договорів простого товариства могут мати на меті як одержании прибутку (доходу), так и Досягнення Іншого
 9. § 3. Правове регулювання договорів про виробничу кооперацію
  зовнішньоекономічні отношения. До компенсаційніх належати ті догоди, в якіх експортер товарів зобов'язується внести до списку товарів сировину, компоненти або напівфабрикати, Які віробляються у Країні імпорту або в іншій Країні, для Виконання Передбачення услуг у Цій Країні. Такі догоди характерні для продаж ПРОДУКЦІЇ вісокої технології. В ряді віпадків експортер зобов'язаний Відкрити або
 10. § 2 . Система муніципальних правових актів
  договору з керівниками муніципальних підприємств та установ; положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання майна, закріпленого за муніципальним підприємством чи установою; положення про порядок матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; положення про муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua