Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 1. Еволюція позики


Формування ринкової економіки зумовлює пошук ефективних методів і правових інструментів організації товарно-грошового обміну, створення яких, в першу чергу, залежить від послідовного використання закономірностей і корисних властивостей приватноправових механізмів, серед яких чільне місце посідають цивільно-правові конструкції, основані на позикових відносинах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 1. Еволюція позики"
 1. Позика в римському праві
  еволюції пройшла три історичні етапи, кожен з яких характеризувався прийняттям нового цивільного кодифікаційного акта. Перший етап пов'язаний з прийняттям Цивільного кодексу УРСР 1922 р. Найважливіші положення про позику в ЦК УРСР 1922 р. (статті 208-209) зводилися до такого: - позикою визнавався договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальнику)
 2. § 1. Значення порівняльної цивілістики
  еволюція систем приватного права, у другому - їхнє порівняння на певному статичному рівні. Крім того, керуючись принциповими положеннями щодо необхідності розрізняння в межах єдиного поняття права як суспільного феномену відносин публічно-правових та приватноправових, доцільно виокремлювати "дихотомічне порівняння з погляду цивілістики", метою якого є аналіз правових понять, категорій,
 3. § 2. Становлення традиції цивільного права в Україні
  позика, майновий найом, застава тощо, а також відносини спадкування. За своєю суттю статути Великого Князівства Литовського були результатом використання і творчої переробки місцевого звичаєвого права, литовського, німецького, польського цивільного законодавства. При цьому були враховані і відіграли роль методологічного підґрунтя принципи та ідеї римського права. Значення статутів
 4. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  еволюційну правосвідомість . Автори проекту ЦК до цих вказівок прислухалися, однак часи одностайного схвалення ще не настали і Раднарком, всупереч пропозиціям Леніна, виключив з проекту ЦК згадку про право держави втручатися в приватноправові відносини. Проте, в кінцевому підсумку, вказівку було виконано. ЦК РРФСР, прийнятий 31 жовтня 1922 р., був введений в дію з 1 січня 1923 р. Він став
 5. 3.2. ЦК УРСР 1963 р
  позику, підряд на капітальне будівництво, розрахункові і кредитні відносини, довічне утримання, рятування соціалістичного майна та ін.; 4) стався перерозподіл матеріалу всередині розділів і між розділами. Так, норми про довіреність із розділу щодо зобов'язального права були перенесені в розділ "Загальні положення", порука - з договірних зобов'язань була переміщена у розділ 16, присвячений
 6. § 3. Зміст цивільного правовідношення
  еволюції та під час и іпуітя незалежності Сполученими Штатами Америки. Можливо, - .іме тому послідовниками класичної теорії природного права і і порено велику кількість праць, де вони, як і позитивісти, піддали і ріпиці теорію суб'єктивного права. Цивільне суб'єктивне право є досить складним явищем, котре мас свою структуру, може поділятися на частини, складатися з повноважень (правомочносгей),
 7. § 4. Види цивільних правовідносин
  позики уповноваженим суб'єктом є позикодавець, який може вимагати повернення боргу від того, хто отримав позику. 3. За характером здійснення права цивільні правовідносини поділяються на речові та зобов'язальні. Речові правовідносини - це правовідносини, в яких уповноважений суб'єкт може здійснювати свої суб'єктивні права самостійно, без сприяння інших учасників цивільних відносин. Прикладом
 8. § 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  позик, наданні кредитів тощо. Держава бере участь у цивільних правовідносинах не як єдине ціле, а як сукупність суб'єктів різних рівнів. Всі вони незалежні один від одного і виступають як самостійні учасники цивільно- правових відносин. У цивільно-правових відносинах як "держава" беруть участь дві категорії суб'єктів: - держава Україна, - Автономна Республіка Крим. Що стосується
 9. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  позики, акцій, приватизаційних сертифікатів, житлових чеків тощо. Особливе місце в зобов'язальних відносинах відводиться державі -ік суб'єкту цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність може настати як за невиконання цивільно-правових зобов'язань, так і за деліктні зобов'язання, наприклад, за завдання шкоди внаслідок прийняття закону про припинення права власності на
 10. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  позик, наданні кредитів гошо. Держава бере участь в цивільних правовідносинах не як окремо взяте єдине ціле, а як сукупність органів різних рівнів, котрі є незалежними один від одного і є самостійними учасниками цивільно- правових відносин. Так, Фонд державного майна України відповідно до Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого постановою Верховної Ради України
© 2014-2022  yport.inf.ua