Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві


За умов існування СРСР правове регулювання відносин у капітальному будівництві (і суміжних з ним) здійснювалося союзним законодавством. Республіканські нормативні акти в цій сфері якщо і приймалися, то тільки дублювали зміст союзних. В умовах формування самостійного українського законодавства основні напрями правового регулювання капітального будівництва і суміжних з ним сфер визначаються Законом України "Про інвестиційну діяльність" та нормами ЦК УРСР, де цим питанням присвячено главу 29.
Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р. передбачено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України.
Тому серед джерел правового регулювання капітального будівництва України залишаються на певний час законодавчі і підзаконні акти колишнього СРСР.
Так, Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986 р. були затверджені Правила про договори підряду на капітальне будівництво. Певні зміни внесено в порядок застосування їх Постановою Ради Міністрів СРСР "Про впорядкування
системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об'єднань і організацій" від ЗО липня 1988 р. Порядок укладення і виконання договорів субпідряду регулюється Положенням про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженим постановою Держбуду СРСР і Держплану СРСР від 3 липня 1987 р. Щодо правового режиму договору на виконання проектних і розвідувальних робіт, то він встановлений нормативним актом, прийнятим понад ЗО років тому і через це є явно застарілим. Правила про договори на виконання проектних і розвідувальних робіт, про які йдеться, були затверджені Держбудом СРСР, Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР 25 травня 1959 р. Багатосторонні контракти в капітальному будівництві регулюються Тимчасовим положенням про контракт у капітальному будівництві, затвердженим Держбудом СРСР 13 березня 1989 р.
Важливе місце серед джерел правового регулювання посідають постанови Уряду СРСР. Деякі з них присвячені загальним питанням, як, наприклад, Постанова Ради Міністрів СРСР "Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві" від ЗО вересня 1989 p., інші - окремим проблемам, як, наприклад, Постанова Ради Міністрів СРСР "Про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 23 січня 1981 р. (з відповідними змінами від 24 квітня 1984 p.). Важливу роль у регулюванні розрахунково-кредитних відносин відіграють Правила фінансування і кредитування будівництва, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1987 р.
Протягом останніх років впроваджується метод будівництва об'єктів "під ключ". Відносини між учасниками такого будівництва регулюються відповідно до Положення про організацію будівництва об'єктів "під ключ", яке затверджене Постановою Держбуду СРСР від 10 листопада 1989 р.
З метою поліпшити організацію контрактних взаємовідносин у будівництві в 1993 р. науково-технічна рада Міністерства України у справах будівництва та архітектури затвердила Положення про підрядні контракти у будівництві України. Цей акт врахував вимоги законодавства, певний вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання відносин між учасниками будівництва та особливості становлення ринкових відносин у будівництві. Положення визначає порядок підготовки, складання та виконання підрядних контрактів на будівництво об'єктів і має рекомендаційний характер.
Одним з найновіших законодавчих актів у сфері будівництва став Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 6 квітня 2000 р.
У зв'язку з прийняттям нового ЦК України, а також певними трансформаціями будівельної галузі в цілому більшість нормативно-правових актів у сфері будівельного підряду потребує докорінного оновлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві"
 1. § 3. Договір будівельного підряду
  джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників). Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27 жовтня 2005 р. № 3 був затверджений Прпмірний договір підряду в капітальному будівництві. Крім того, діють різні будівельні норми і правила (Див., наприклад, Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1
 2. Спеціалізовані публікації
  регулювання підрядних відносин в будівництві // Будівництво України. - 1994. - №5-6. 2. Віхров О. До питання щодо ознак господарсько - організаційних зобов'язань // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №7. 3. Асеева Н Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство // Право України, - 2004. - №11. - С. 26-29. 4. Віхров О. Роль і місце організаційно - господарських
 3. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  джерел. При проведенні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів за дорученням та за рахунок клієнтів до доходів банку включаються суми комісійних, брокерських та інших подібних видів винагород, отриманих (нарахованих) банком у зв'язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду, а до витрат - витрати банку, понесені (нараховані) у зв'язку з проведенням
 4. § 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності
  джерелом його прибутків. Утворення фермерського господарства, його правовий статус та припинення визначаються Законом України "Про селянське (фермерське) господарство", іншими законодавчими актами. Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією. Членами
 5. § 4. Види юридичних осіб
  джерелом покриття їх витрат є асигнування з бюджету, які витрачаються відповідно до затвердженого кожній установі кошторису. Крім асигнувань з державного бюджету, установи можуть одержувати доходи від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої допоміжної діяльності. Так, вищі навчальні заклади силами колективів своїх кафедр або наукових підрозділів ведуть на
 6. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
  джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого та іншого призначення, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. Так, встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою. Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються органами
 7. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  джерелом її доходу, чи здійснюється вона більш-менш регулярно, постійно, на професійній основі). Підприємницька діяльність - це повторюваний у часі процес, спрямований на отримання прибутку. Вона може полягати як у здійсненні численних угод або дій, такі у виконанні значної за обсягом роботи (наприклад, будівництво певного об'єкта, виготовлення великої партії продукції), що поєднується із
 8. § 2. Поняття та значення договору будівельного підряду
  регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором має стати сам договір. Нове законодавство не обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будівництві лише юридичними особами, як це було в ЦК УРСР. Розвиток вільного
 9. § 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків
  регулювання. Головне місце посідають підрядні договори, оскільки за їхньою допомогою регулюються відносини з приводу виконання робіт, які мають найбільшу питому вагу в інвестиційній діяльності. Договори підрядного типу, що їх застосовують у будівництві, доцільно класифікувати відповідно до характеру робіт і сфери виконання їх. Можна виділити такі групи підрядних договорів: 1) на виконання
 10. Глава ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ
  джерел водопостачання, транспортного сполучення, прокладання комунікацій тощо. Іншими словами, завданням пошукових робіт є підготовка необхідних даних для розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва і наступного складання технічної документації. Другий етап підготовчих до будівництва робіт - проектування, яке має завершитися комплексом технічної документації. Вона складається з
© 2014-2022  yport.inf.ua