Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду

. Виникнення та реалізація права ліцензіара на одержання винагороди залежить від ряду факторів економіко-правового характеру. Найскладнішим аспектом у ліцензійних відносинах є визначення ціни, або вартості предмета ліцензії, яка також зумовлюється рядом факторів. При цьому варто мати на увазі, що ціна предмета
ліцензії і ціна ліцензії не одне й те саме. Ціна предмета ліцензії - це вартісний вираз об'єкта промислової власності. Ціна ліцензії - вартісний вираз, але не об'єкта, а прав на його використання.
Види ліцензійних платежів, що їх застосовують на практиці, можна поділити на основні групи: 1) періодичні відрахування; 2) одноразові платежі; 3) комбіновані платежі; 4) побічні платежі.
У спеціальній літературі періодичні платежі називають роялті. У законодавстві України цей вид платежів визначається як будь-який платіж, отриманий у вигляді винагороди за використання або надання дозволу за використання об'єкта промислової власності.
Позиції, пов'язані з обсягом виробництва та ціною продаж не викликають сумніву сторін. Розмір роялті, розрахований на підставі цих показників, буде точний. Здебільшого сторони ліцензійного договору передбачають виплату певної частки прибутку.
Найбільш прийнятним методом розрахунку роялті є визначення розміру винагороди у вигляді частки від обсягу продажу ліцензійної продукції. Проте він також має свої недоліки. Крім зазначених видів платежів, сторони у договорі можуть погодитися на твердо фіксований збір.
Паушальний платіж - одноразова винагорода за право користування предметом ліцензійної угоди до одержання економічного ефекту (прибутку) від його використання. Паушальний платіж є по суті фактична ціна ліцензії. Основна його ознака - авансовий характер. Цей вид платежу не завжди одноразовий, його можуть виплачувати частками, часто вже після досягнення економічного ефекту, але розмір прибутку при цьому не впливає на розмір паушального платежу.
Для визначення розміру паушального платежу користуються математичними формулами.
У міжнародній практиці паушальний платіж застосовують при передачі сукупних ліцензій разом з поставками технологічного обладнання, продажу ліцензій маловідомій фірмі, небажанні ліцензіата допустити контроль над виробництвом ліцензованої продукції, ускладненнях у процесі переведення прибутку.
Для ліцензіатів цей вид платежів вигідніший порівняно з роялті. Проте ризик у разі невдалої експлуатації збільшується. У той же час цей вид платежу не враховує можливого поліпшення кон'юнктури ринку, збільшення прибутку ліцензіата тощо.
Використання паушальних платежів в умовах нестабільного ринку та інфляційних процесів має більше переваг порівняно з роялті.
До побічних платежів належать прибутки, одержані ліцензіаром від різних операцій, зокрема надання каналів для продажу ліцензованої продукції, продаж ліцензіатові сировини, матеріалів, устаткування, необхідних для впровадження технології.
При укладенні договору необхідно чітко визначити момент виникнення права на одержання ліцензійної винагороди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду"
 1. § 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
  ліцензійні договори, які були укладені раніше. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим законами, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є
 2. Які особливості ліцензійного договору?
  ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Ліцензійні договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами. Умови договору, які погіршують становище автора (або його правонаступників) порівняно зі становищем, визначеним чинним законодавством, визнаються недійсними. Договори, що
 3. § 3. Право на селекційні досягнення
  платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором. Отже, слід звернути увагу на те, що власник патенту може передавати іншим особам як саме право на патент, так і права, що з нього випливають (на основі ліцензійного договору), Договір на передачу права на патент і ліцензійний договір мають бути зареєстровані в патентному відомстві України під загрозою їх недійсності. Власник патенту чи
 4. Майнові права суб'єкта права на сорт рослин
  платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором. Отже, слід звернути увагу на те, що власник патенту може передавати іншим особам як саме право на патент, так і права, що з нього випливають (на основі ліцензійного договору). Договір на передачу права на патент і ліцензійний договір мають бути зареєстровані в Установі під загрозою їх недійсності. Власник патенту чи його
 5. Юридична природа ліцензійного договору
  ліцензійні правовідносини засновників акціонерного товариства, яке у своїй господарській діяльності використовує винахід або інше науково-технічне рішення. Суттєвою відмінністю ліцензійного договору від інших договорів є те, що він має бути складений у письмовій формі, підписаний сторонами і набуває чинності лише після його реєстрації у Державному комітеті з питань науки та інтелектуальної
 6. Відмінності комерційної концесії від суміжних з нею інститутів
  ліцензійні ж реєструються патентним відомством; в) комерційна концесія передбачає передачу саме комплексу виключних прав, хоч можливо передати і якесь одне право. Враховуючи вищевикладене, можна зробити такий однозначний висновок: договір комерційної концесії - самостійний вид договору, який посідає своє місце в системі договорів як міжнародного, так і українського цивільного
 7. § 5. Договір страхування
  платежі та виконувати інші умови договору. Як слушно зазначається в юридичній літературі, страхування є способом мінімізації ризиків (зокрема, кредитних ризиків під час страхування відповідальності позичальника у кредитних договорах). При цьому страхування не можна вважати способом забезпечення виконання зобов'язання. Його призначення полягає не у несенні відповідальності поряд із основним
 8. Глава 34 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
  платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача; - інше майно, якщо це
 9. § 4. Поняття і види господарських товариств
  платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства. Управління товариством здійснюють його органи і посадові особи. Склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється залежно від виду товариства, а у
 10. § 1. Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  ліцензійні умови визначені у таких наступних дефініціях. Ліцензія - дозвільний документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та
© 2014-2022  yport.inf.ua