Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти до змісту підручника

Структура ліцензійного договору

. Законодавство більшості країн НЕ регламентує структуру и Зміст ліцензійного договору. Відповідне законодавство України НЕ є вінятком. Саме Цім фактором зумовлена потреба проаналізуваті структуру МОДЕЛІ ліцензійного договору.
Структуру ліцензійного договору візначає такоже его Зміст, Який у свою черго грунтується на умів, ПОГОДЖЕННЯ сторонами з метою Встановити їх взаємні права та обов'язки. Зазначені умови мают неоднакове правове значення.
Істотні умови ліцензійного договору поділяються на Дві групи - об'єктивні та суб'єктивні.
Об'єктивними істотнімі умів візнаються ті, Які є такими за законом або необхідні для договорів даного виду.
Суб'єктивні істотні умови - це ті, Які на підприємницька будь-якої Сторони мают буті узгоджені между сторонами. Если з будь-якої Такої умови НЕ досягнутості Згоди, договір НЕ набірає ЧИННОСТІ.
До об'єктивних істотніх умів належати стороні у договорі; предмет договору; вид ліцензії; ВАРТІСТЬ ліцензії, винагорода; рядків ЧИННОСТІ договором; реєстрація ліцензійного договору в патентному відомстві.
Суб'єктівнімі істотнімі умів є: Вступна частина договору (преамбула); територія ЧИННОСТІ договором; технічна сфера! Застосування; субліцензії; креслення та Інша технічна документація; Якість продукції, віробленої за ліцензією; технічна допомога у навчанні фахівців; удосконалення; платежі за технічну документацію; момент ВИНИКНЕННЯ права на ліцензію; платежі и розрахунки; податки и збори; облік і звітність; охорона патентних прав; таємність; Гарантії Виконання; Правовий захист, Розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможлівістю Виконання; Завершення зобов'язальніх відносін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структура ліцензійного договору "
 1. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошуково робіт
  Структура ПІДПРИЄМСТВА з розподілом обов'язків, Повноваження та відповідальності посадових ОСІБ; - укомплектованість ПІДПРИЄМСТВА інженерно-технічними працівнікамі и працівнікамі необхідніх професій та кваліфікації; - укомплектованість ПІДПРИЄМСТВА Обчислювальна, розмножувального та організаційною технікою, відповіднім Програмне забезпечення, необхіднім для провадження Виробничий процес;
 2. § 4. Договір зберігання
  Структура зберігача. Так, Наприклад, згідно Зі ст. 24 Закону "Про зерно та ринок зерна в Україні" зерно підлягає зберіганню у зернових складах. Зерновим складом, в свою черго, згідно з п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону є вінятково юридична особа, шо має на праві власності Зерносховище та сертифікат на відповідність послуг Із зберігання зерна та ПРОДУКТІВ его переробки. За змістом Закону "Про державний
 3. § 1. Поняття, значення та Функції договором у цівільному праві
  структур: господарських товариств, спільніх предприятий з участю зарубіжніх партнерів, господарських асоціацій та ін. Правовою основою Утворення таких організацій становится установчо договір. В установчо договорі засновника зобов'язуються утворіті юридичним особам, візначають порядок Спільної ДІЯЛЬНОСТІ по ее створеня, умови передачі в ее володіння, КОРИСТУВАННЯ и Розпорядження свого майна та участі
 4. § 3. Право на селекційні Досягнення
  структур племінного тваринництва. Під тваринництво закон розуміє господарську діяльність по ВИРОЩУВАННЯ Тварини і птиці. Племінне тваринництво - це Виведення Тварини і птиці вищої якості. Об'єктами племінного тваринництва є племінна (чистопородних) велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні та птиця (далі - тварини). Племінна тварина - це тварина вищої якості порівняно з іншімі ТВАРИНИ
 5. Стаття 202. Порушення порядку зайняття Господарсько діяльністю та діяльністю З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ услуг
  структури без звернення за ее державною реєстрацією; без создания Юридичної особини. Порушення порядку зайняття Незалежності професійною діяльністю, яка поєднується з одержании доходів, однак, згідно з чіннім законодавством , що не может розцінюватісь як підпріємніцька (Наприклад, наукова, літературна, Освітня діяльність, діяльність приватних нотаріусів та адвокатів), складу цього злочинна НЕ містіть.
 6. Загальні положення до розділу
  структурою. Це так звані аналоги. После тріваліх перевірок лікарськім засобой візнають продукт, Який є найбільш ефективна для конкретних віпадків и має найменший побічній ефект. Наркотичні засоби й псіхотропні Речовини, за обігом якіх ВСТАНОВЛЕНО національний и міжнародний контроль, візначаються за міжнароднімі Назв та хімічними формулами. Водночас їх аналоги, Які мают подібні Властивості,
 7. § 1. Поняття, значення та Функції договором у цівільному праві
  структур: господарських товариств, спільніх предприятий з участю зарубіжніх партнерів, господарських асоціацій та ін. Правовою основою Утворення таких організацій становится установчо договір. В установчо договорі засновника зобов'язуються утворіті юридичним особам, візначають порядок Спільної ДІЯЛЬНОСТІ по ее створеня, умови передачі в ее володіння, КОРИСТУВАННЯ и Розпорядження свого майна та участі
 8. § 3. Джерела муніципального права.
  структури, які вони мають намір створити, з тим щоб ті відповідали місцевим потребам і забезпечували ефективне управління; статус місцевих обраних представників передбачає вільне здійснення їх мандата; будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках, передбачених конституцією або законом; органи місцевого
 9. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  структури органів територіального громадського самоврядування; прийняття статуту територіального громадського самоврядування, внесення до нього змін і доповнень; обрання органів територіального громадського самоврядування; визначення основних напрямів діяльності територіального громадського самоврядування; затвердження кошторису доходів і витрат територіального
 10. § 2. Повноваження глави муніципального освіти
  структурних підрозділів; вправі пропонувати питання до порядку денного засідань представницького органу муніципального освіти; розробляє і вносить в представницький орган на затвердження проект місцевого бюджету муніципального освіти, плани і програми соціально- економічного розвитку муніципального освіти, а також звіти про їх виконання; в разі якщо це передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua