Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення


Капітальне будівництво - це галузь матеріального виробництва, в межах якої здійснюється створення нових, реконструкція діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення, а також технічне переоснащення їх.
Нове будівництво (новобудова) - це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початкове затвердженої проектно-кошторисної документації.
Розширення - це здійснюване за новим проектом будівництво других і наступних черг діючих підприємств, додаткових виробничих комплексів і виробництв, а також нових або розширення діючих цехів.
Технічне переоснащення - проведення відповідно до плану технічного розвитку об'єднань (підприємств) комплексу заходів (без розширення виробничих площ) щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрегатів, установок шляхом запровадження нової техніки, технології, заміни устаткування тощо.
Основними завданнями в галузі будівництва на сучасному етапі є докорінна зміна інвестиційної політики, значне скорочення кількості одночасно споруджуваних об'єктів, істотне зменшення рівня незавершеного будівництва.
Капітальне будівництво може виконуватись підрядним способом, тобто шляхом залучення до виконання будівельних і спеціалізованих монтажних робіт підрядних будівельних організацій, які на підставі договору із замовником будують об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації. Будівництво може здійснюватись і власними силами замовника без залучення спеціалізованих будівельних організацій, тобто господарським способом. Якщо виникає потреба поєднати зусилля підрядної організації і замовника, то будівництво об'єкта може вестись змішаним способом. Вибір способу будівництва залежить від конкретних умов, у яких перебуває замовник, від складності об'єкта, технічних можливостей замовника, наявності підрядних організацій, які були б зацікавлені у виконанні робіт для замовника, та ін.
Традиційно в нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80 відсотків) виконується підрядним способом. Це насамперед пояснюється досить розгалуженою системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у межах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, використанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.
Особливу увагу слід зосередити на будівництві об'єктів "під ключ", коли забезпечується спорудження об'єктів, підготовлених до експлуатації або виконання додаткових робіт та надання послуг, на підставі зосередження функцій управління всіма стадіями інвестиційного процесу в одній організаційній структурі, коли будівництво здійснюється як єдиний безперервний процес створення завершеної будівельної продукції (проектування - виконання будівельних і монтажних робіт, включаючи комплектацію будов технологічним та інженерним устаткуванням, - введення в експлуатацію). Як правило, функції єдиного керівництва будівельним процесом покладаються на підрядника.
В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення"
 1. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  капітальних ремонтів житлового фонду; здійснення житлово-комунальними конторами постійного контролю за утриманням в належному стані житлових приміщень державного фонду та, на договірній основі, таких, що знаходяться у приватній власності. На комунальній власності засновано чимало підприємств із обслуговування місцевих енергетичних систем, транспорту та зв'язку, шляхового господарства, а також
 2. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі; капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно
 3. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж. 2. У межах сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані на реалізацію інвестиційних програм щодо капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) П. 154.8 Необмежено № з/п Об'єкт пільгового
 4. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  капітальні інструменти (складові елементи капіталу), які, відповідно до договору, не можуть бути взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. Термін «основна сума» означає суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів, фіксованих виплат, премій,
 5. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
 6. § 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів
  капітальне будівництво та ін.), що мають схожі принципи нормативної регламентації. Слід зазначити, що поняття господарського договору не є тотожним поняттю підприємницького договору. Останній, за буквальним тлумаченням, опосередковує відносини, що складаються при здійсненні підприємницької діяльності. Проте господарська діяльність охоплює не лише підприємницьку, а й суспільне необхідну: в
 7. § 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління
  капітальне будівництво, відчуження яких відбувається шляхом приватизації. Положенням визначено порядок відчуження (продажу, списання, передачі з балансу на баланс, обміну тощо). Зокрема, підприємство має право здійснити відчуження шляхом продажу загальнодержавного майна лише за наявності дозволу міністерств та відомств, уповноважених управляти загальнодержавним майном, якщо вартість основних
 8. § 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних та комунальних підприємств і установ
  капітальне будівництво, відчуження яких відбувається шляхом приватизації. Положенням визначено порядок відчуження (продажу, списання, передачі з балансу на баланс, обміну тощо). Зокрема, підприємство має право здійснити відчуження шляхом продажу загальнодержавного майна лише за наявності дозволу центрального або місцевого органу виконавчої влади, уповноваженого управляти державним майном, за
 9. § 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна
  капітальне будівництво та як самостійний об'єкт речового права. У першому випадку про нього не можна говорити не лише як про об'єкт нерухомого майна, а й як про об'єкт речових прав: він є об'єктом зобов'язання, що випливає з договору будівельного підряду і заміна сторін цього зобов'язання (замовника та підрядника) можлива лише за правилами уступки права вимоги і переводу боргу за зобов'язаннями1.
 10. 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)
  будівництво вважається самочинним. Правові наслідки самочинної забудови, здійсненої власником на його земельній ділянці, встановлюються ст. 376 ЦК. Загальне правило полягає у тому, що особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво, не набуває права власності на нього. Конкретні наслідки залежать від низки обставин: яким є цільове призначення ділянки; чи є забудовник власником
© 2014-2022  yport.inf.ua