Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне право → 
Цивільне право
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша. 2006
Дана книга являє собою друге видання нашої спільної роботи по договірному праву "*". Його поява викликана тим, що нами завершена робота над іншою книгою, присвяченою цивільно - правовими договорами, спрямованим на передачу майна, яка по суті є продовженням дослідження проблем в області договірного права, на цей раз стосовно конкретної категорії договорів. Нам уявлялося логічним приурочити друге видання цієї книги до виходу в світ монографії про договори, спрямованих на передачу майна, яка заснована на результатах раніше проведеного дослідження загальних положень договірного права.
Підготовка цього видання обмежилася внесенням в текст виправлень, виявлених помилок і неточностей, які носять технічний характер. Сподіваємося, що з часом нам вдасться попрацювати і над вдосконаленням змісту. Проте, видається, що робота такого роду буде найбільш ефективною після закінчення дослідження всіх пойменованих цивільно - правових договорів, що дозволило б найбільшою мірою врахувати при формуванні загальних положень договірного права специфічні риси численних договірних зобов'язань, у тому числі спрямованих на виконання робіт, надання послуг , установа різних утворень.
Хотілося б сподіватися, що цим планам судилося здійснитися.
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга 2006
Дана книга являє собою узагальнений результат дослідження однієї з груп цивільно - правових договорів у їх класифікації з використанням такого критерію, як спрямованість результату відповідних договорів. Йдеться про договори, спрямованих на передачу майна: купівлі - продажу, міни, дарування, ренти та довічного змісту з утриманням, оренди (майнового найму), найму житлового приміщення, безоплатного користування (позички)
М . І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя 2006
Справжня, третя за рахунком, книга продовжує розпочате предметне висвітлення окремих договорів. У ній розкривається суть договорів, що знаходяться за межами тих, які опосередковують передачу майна. Ними є договори на виконання робіт і на надання послуг. Маючи на увазі накопичений стосовно до цих договорами науковий і практичний матеріал, автори змушені були обмежитися в даній книзі крім набору договорів про виконання робіт викладом лише окремих договорів на надання послуг. З числа цих останніх в дану книгу включені договори возмездного надання послуг та їх різновиди - доручення, комісії, агентський договір, договори довірчого управління майном, зберігання, страхування, комерційної концесії, а разом з ними кореспондуючі договором доручення квазідоговорное зобов'язання - з дій в чужому інтересі без доручення (negotiorum gestio).
Позосталих договорами на надання послуг передбачається присвятити ще дві книги, маючи на увазі, що основу однієї з них складуть договори на надання транспортних, а основу іншого - банківських послуг.
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта 2006
Справжня, третя за рахунком, книга продовжує розпочате предметне висвітлення окремих договорів. У ній розкривається суть договорів, що знаходяться за межами тих, які опосередковують передачу майна. Ними є договори на виконання робіт і на надання послуг. Маючи на увазі накопичений стосовно до цих договорами науковий і практичний матеріал, автори змушені були обмежитися в даній книзі крім набору договорів про виконання робіт викладом лише окремих договорів на надання послуг. З числа цих останніх в дану книгу включені договори возмездного надання послуг та їх різновиди - доручення, комісії, агентський договір, договори довірчого управління майном, зберігання, страхування, комерційної концесії, а разом з ними кореспондуючі договором доручення квазідоговорное зобов'язання - з дій в чужому інтересі без доручення (negotiorum gestio).
Позосталих договорами на надання послуг передбачається присвятити ще дві книги, маючи на увазі, що основу однієї з них складуть договори на надання транспортних, а основу іншого - банківських послуг.
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРИ Про позику, банківський кредит і факторинг. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ УТВОРЕНЬ. Книга п'ята. Том 1 2006
Книга являє собою узагальнений результат дослідження відразу декількох груп договорів: по-перше, договорів про позику та кредит, а також про фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг), по-друге, договорів про банківський вклад і банківському рахунку, а також банківських розрахунків, по-третє, договорів, спрямованих на створення колективних утворень, по-четверте, договірних відносин, пов'язаних з проведенням конкурсу, по-п'яте, договорів про ігри і парі.

Особливістю даної (п'ятий) книги є те, що вона видається у двох томах: результати дослідження договорів про позику, банківський кредит і факторинг, а також договорів про створення колективних утворень поміщені в томі 1; том 2 присвячений договорами про банківський вклад і банківському рахунку, банківським розрахунками, конкурсом, договорами про ігри і парі. Сподіваємося, що така своєрідна структура п'ятої книги не створить якихось значних труднощів у її використанні.
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2 2006
Дана книга являє собою науково-практичне дослідження декількох груп цивільно-правових договорів: договорів про позику, кредит та факторингу (фінансування під відступлення грошової вимоги) ; договорів, спрямованих на створення колективних утворень ( том 1 ); договорів про банківський вклад і банківському рахунку і пов'язаних з ними банківських розрахунків. У книзі також аналізуються правовідносини, пов'язані з проведенням конкурсу, а також ігор і парі (т. 2). У книзі міститься науковий аналіз названих договорів та інших правовідносин, а також детальний коментар регулюють їх законоположень і практики їх застосування арбітражними судами та судами загальної юрисдикції.
Н.Г. Вилкове ДОГОВОРНОЕ ПРАВО У МІЖНАРОДНОМУ ОБОРОТІ. Книга 6 2006
Книга представляє унікальний підхід до міжнародних комерційними контрактами. У першій частині розглядаються історія та методологія уніфікації, результати уніфікації правового регулювання таких контрактів у вигляді міжнародних конвенцій, Принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, типових контрактів Міжнародної торгової палати. Друга частина присвячена застосуванню в практичній діяльності зазначеного інструментарію уніфікації різних організаційно-правових способів просування товарів на зарубіжні ринки: розглянуто приписи ПС РФ, сформульовані в типових контрактах МТП рекомендації, а також практика МКАС при ТПП РФ. Використання рекомендацій такої авторитетної міжнародної організації, як МТП, покликане збагатити інструментарій договірної роботи вітчизняних учасників зовнішньоекономічної діяльності.
В.Ю. Абрамов, Ю.Б. Фогельсон Коментар судової практики до Федерального закону про ОСАГО 2006
Вперше в цьому виданні автори узагальнили та проаналізували судову практику у спорах, виникають в процесі застосування Федерального закону "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів". З урахуванням особистої практики автори - провідні фахівці в галузі страхового права - систематизували судову практику у відповідності з нормами закону, прокоментували її і збудували концепцію реалізації положень Закону про ОСАГО, засновану на судових висновках.
А.В. Селянин Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів 2006
Видання являє собою навчальний посібник з дисципліни "Захист прав споживачів". Структура посібника повністю відповідає загальнодержавному стандарту за спецкурсом "Захист прав споживачів". Посібник докладно висвітлює всі питання, необхідні для вивчення предмета: права споживачів на належну якість товарів, робіт, послуг, на інформацію про виробника, захист прав споживачів при продажу товарів, а також при виконанні робіт та наданні послуг; юридична відповідальність за порушення прав споживачів; процесуальні аспекти захисту прав споживачів та ін Посібник призначений для студентів вузів юридичних спеціальностей, які вивчають дану дисципліну, а також для всіх, хто цікавиться питаннями захисту прав споживачів
С.С. Бичкова Цивільне право України (ДОГОВІРНІ та недоговірні зобовязання) 2006
Підручник базується на новому законодавстві України, практіці его! Застосування та наукових здобутках учених-цівілістів. ВІН Складається з двох розділів: "ДОГОВІРНІ зобов'язання" та "Недоговірні зобов'язання", в якіх послідовно и грунтовно вісвітлюються основні цивільно-правові Інститути, Сталі та загальновізнані подивись и Концепції, а такоже Власні позіції авторів щодоокреміх складних, проблемних и суперечлівіх вопросам науки Цивільного права.
1 2 3 4 5 6
© 2014-2022  yport.inf.ua