Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006
Підручник базується на новому законодавстві України, практиці його застосування та наукових здобутках учених-цивілістів. Він складається з двох розділів: "Договірні зобов'язання" та "Недоговірні зобов'язання", в яких послідовно і грунтовно висвітлюються основні цивільно-правові інститути, сталі та загальновизнані погляди і концепції, а також власні позиції авторів щодоокремих складних, проблемних і суперечливих питань науки цивільного права.
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГЛАВА 1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
§ 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу
Список рекомендованої літератури
§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
Договір найму-продажу
Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу
§ 3. Договір поставки
Поняття та загальна характеристика договору поставки.
Права та обов'язки сторін за договором поставки
Порядок приймання покупцем поставленого товару.
Зміна та розірвання договору поставки.
Відповідальність сторін за договором поставки.
Список рекомендованої літератури
§ 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором контрактації сільськогосподарської продукції
Права та обов'язки сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Відповідальність сторін за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Список рекомендованої літератури
§ 6. Договір міни
Поняття та загальна характеристика договору міни
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 2. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
§ 1. Загальні положення про договір дарування
Поняття та загальна характеристика договору дарування
§ 2. Характеристика окремих видів договору дарування
2.1. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
2.2. Договір дарування з обов'язком обдаровуваного на користь третьої особи
2.3. Договір про пожертву
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 3. ДОГОВІР РЕНТИ
Припинення договору ренти
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 4. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання (догляду).
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)
§ 1. Загальні положення про договір найму (оренди)
Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
Список рекомендованої літератури
§ 2. Договір прокату
Права та обов'язки сторін за договором прокату
Список рекомендованої літератури
§ 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки
Поняття та характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки
Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі
Поновлення договору оренди землі
§ 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
Поняття та характеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Права та обов'язки сторін за договором найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Список рекомендованої літератури
§ 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу
Поняття та загальна характеристика договору найму транспортного засобу
Список рекомендованої літератури
§ 6. Договір лізингу
Поняття та види договору лізингу
Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
Відмова від договору лізингу
§ 7. Договір найму (оренди) житла
Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди) житла
Припинення договору найму (оренди) житла, його правові наслідки
Договір найму соціального житла.
ГЛАВА 6. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ
Поняття та характеристика договору позички
Права та обов'язки сторін за договором позички
Відповідальність сторін за договором позички
Розірвання та припинення договору позички
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 7. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
§ 1. Загальні положення про договір підряду
Поняття та загальна характеристика договору підряду
Відмінність договору підряду від інших договорів
Відповідальність підрядника за порушення умов договору підряду
Список рекомендованої літератури
§ 2. Договір побутового підряду
Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду
Список рекомендованої літератури
§ 3. Договір будівельного підряду
Поняття та загальна характеристика договору будівельного підряду
Список рекомендованої літератури
§ 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Особливості обов'язків сторін договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт та відповідальності підрядника
Список рекомендованої літератури
§ 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 8. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 9. ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ
§ 1. Загальні положення про транспортні договори
Список рекомендованої літератури
§ 2. Договір перевезення вантажу
Список рекомендованої літератури
§ 3. Договір перевезення пасажира та багажу
Поняття та загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу
Відповідальність сторін за договором перевезення пасажирів і багажу.
Список рекомендованої літератури
§ 4. Договір чартеру (фрахтування)
Поняття та загальна характеристика договору чартеру (фрахтування)
Права та обов'язки сторін за договором чартеру (фрахтування).
Список рекомендованої літератури
§ 5. Договір транспортного експедирування
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 10. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ
§ 1. Загальні положення про договір зберігання
Відповідальність сторін за договором зберігання
§ 2. Спеціальні види зберігання
2.1. Договір складського зберігання
2.2. Зберігання речей у ломбарді
2.3. Зберігання у банку
Особливості договору зберігання цінностей у банку
Особливості договору про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
2.4. Зберігання у камерах схову організацій, підприємств транспорту
2.5. Зберігання речей у гардеробі організації
2.6. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
2.7. Зберігання речей у готелі
2.8. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)
2.9. Зберігання автотранспортних засобів
Обов'язки зберігача за договором зберігання транспортних засобів на автостоянках
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 11. ДОГОВІР ОХОРОНИ
§ 1. Загальні положення про договір охорони
§ 2. Договір про охорону об'єктів
Загальна характеристика договору про охорону об'єктів
Список рекомендованої літератури
§ 3. Договір охорони квартир
Загальна характеристика договору охорони квартири
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 12. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
Поняття та загальна характеристика договору страхування
Припинення договору страхування
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
Права та обов'язки сторін договору доручення
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 14. ДОГОВІР КОМІСІЇ
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 15. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Права та обов'язки сторін договору управління майном
Відповідальність управителя за договором управління майном
Припинення договору управління майном
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 16. ДОГОВІР ПОЗИКИ
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 17. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
Поняття та загальна характеристика кредитного договору
Права та обов'язки сторін кредитного договору
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 18. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
Договір банківського вкладу на користь третьої особи
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 19. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА
Поняття, загальна характеристика договору банківського рахунка
Підстави і черговість списання грошових коштів з рахунка
Відповідальність банку за договором банківського рахунка
Розірвання договору банківського рахунка
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 20. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
Поняття та загальна характеристика договору факторингу
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 21. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
§ 2. Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
2.2. Ліцензійний договір
Права та обов'язки сторін ліцензійного договору
2.3. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
2.4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 22. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
Поняття та загальна характеристика договору комерційної концесії. Комерційна концесія (франчайзинг) - інститут цивільного права України, метою якого є сприяння
Права та обов'язки сторін договору комерційної концесії
Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
Договір комерційної субконцесїї
Відповідальність сторін за договором комерційної концесії
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 23. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
§ 1. Загальна характеристика договору про спільну діяльність
Список рекомендованої літератури
§ 2. Договір простого товариства
Поняття та загальна характеристика договору простого товариства
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГЛАВА 24. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
§ 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди
§ 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
Ознаки зобов'язання, що виникає із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
§ 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу
Умови оголошення конкурсу.
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 25. ВЧИНЕННЯ ДІЙ У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ
Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із дій, які вчиняються в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Умови виникнення зобов'язань із дій, які вчиняються в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 26. РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Відмежування зобов'язань, що виникають із рятування, від інших зобов'язань
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 27. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із створення загрози життю, здоров'ю або майну особи
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 28. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
Права та обов'язки суб'єктів зобов'язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
Список рекомендованої літератури
ГЛАВА 29. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
§ 1. Загальні положення про зобов'язання з відшкодування шкоди
Система зобов'язань з відшкодування шкоди.
І. Шкода
II. Протиправність
III. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи і шкодою
IV. Вина
Список рекомендованої літератури
§ 2. Відшкодування моральної шкоди
Загальні положення про зобов'язання з відшкодування моральної шкоди.
Умови виникнення зобов'язань з відшкодування моральної шкоди
Список рекомендованої літератури
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно
Список рекомендованої літератури
§ 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою
Список рекомендованої літератури
§ 5. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовими особами
Список рекомендованої літератури
§ 6. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
Список рекомендованої літератури
§ 7. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
Список рекомендованої літератури
§ 8. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними
8.1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
8.2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
8.3. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
8.4. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Список рекомендованої літератури
§ 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Поняття та види джерел підвищеної небезпеки
Список рекомендованої літератури
§ 10. Відшкодування ядерної шкоди
Список рекомендованої літератури
§ 11. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
Загальні положення про зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичної особи
Список рекомендованої літератури
§ 12. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Список рекомендованої літератури
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - 2013 год
 2. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 3. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 5. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 11. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 12. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 13. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур'зин. Цивільне право: учебник - 2011 год
 15. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 1. - 2010 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 2 - 2010 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 1. - 2010 год
 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 2. - 2010 год
 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 1. - 2010 год
 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 2. - 2010 год
© 2014-2022  yport.inf.ua