Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

Роздрібна купівля-продаж є найпоширенішим видом договорів купівлі-продажу. Ми кожного дня робимо певні покупки, не задумуючись про те, що укладаємо цей договір, не згадуючи про його правові наслідки. Але все це відбувається до того моменту, поки не виникне питання про неналежне виконання продавцем своїх обов'язків за договором. Тому законодавець встановив чіткі правила договору роздрібної купівлі-продажу, що носять в основному обов'язковий характер і спря-мовані, в першу чергу, на захист прав покупців.
На відносини за договором роздрібної купівлі-продажу поширюються загальні положення про купівлю-продаж, спеціальні норми § « гл. 54 ЦК України, а також нормативні приписи Постанови Вер-«овної Ради України "Про право власності на окремі види майна" від І 7 червня 1992 р. № 2471-ХП; Порядку заняття торговельною ді-нльністю і правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 (далі - Порядок); Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29 березня 1999 р. № 199; Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 березня 2004 р. № 98 (далі - Правила); Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185; Правил торгівлі у розстрочку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 997, тощо. Крім того, до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця - фізичної особи, не врегульованих ЦК України, застосовується законодавство про захист прав споживачів, зокрема Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 p., Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 р. № 172.
Особливості порядку укладення договорів роздрібної купівлі-продажу щодо деяких продовольчих і непродовольчих товарів встановлюються спеціальними нормативними актами, наприклад, Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854; Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442; Правилами роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 460; Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України від 12 січня 2001 р. № 3/8; Правилами роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. № 218; Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31 липня 2002 р. № 228.
Отже, за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його (ч. 1 ст. 698 ЦК України).
Основними особливостями цього договору, які виокремлюють його серед інших видів договорів купівлі-продажу, є такі:
1) договір роздрібної купівлі-продажу завжди є публічним, тобто продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться, на однакових для всіх покупців умовах, за винятками встановленими законом (ст. 633 ЦК України).
Спеціально для цього договору законодавець деталізував положення про публічну оферту. Так, відповідно до ст. 699 ЦК України пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору.
При цьому виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу;
2) продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу може виступати лише фізична або юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів.
Обов'язковою вимогою для заняття торговельною діяльністю є наявність у продавця торгового патенту, за винятком випадків,
встановлених ч. З ст. 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". Зокрема ця вимога не поширюється на торговельну діяльність фізичних осіб-підприємців, які здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності; здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, птиці, продукції власного бджільництва тощо.
Крім того, торгівля окремими видами товарів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. та інших нормативних актів може здійснюватися тільки на підставі ліцензій.
Покупцем може бути фізична або юридична особа. Залежно від особливостей окремих договорів купівлі-продажу законодавець висуває спеціальні вимоги до особи покупця. Наприклад, продаж тютюнових виробів, алкогольних напоїв, автотранспортних засобів і но-мерних агрегатів забороняється особам, які не досягли вісімнадцяти років (п. 11 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, п. 10 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, п. 1.5 Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами);
3) товар як предмет договору роздрібної купівлі-продажу обов'язково має призначатися для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою ді-яльністю.
Товар обов'язково повинен мати належний товарний вигляд, незакінчений термін придатності, а також документи, що засвідчують його якість і безпеку. У іншому випадку його продаж забороняється (п. 29 Порядку);
4) законодавець встановив додаткові (порівняно із звичайним договором купівлі-продажу) права та обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу, а також наслідки невико-нання ними зобов'язань за цим договором, які будуть розглянуті нижче. При цьому потрібно зауважити, що покупцю надаються спеціальні права навіть у разі продажу йому товару належної якості, тобто при дотриманні продавцем покладених на нього обов'язків.
Відповідно до ст. 706 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов'язання.
Момент оплати товару може визначатися по-різному:
1) продавець встановлює його імперативно;
2) продавець передбачає кілька можливих варіантів (наприклад, оплатити товар необхідно або при укладенні договору, або після його доставки), а покупець обирає з них найвигід-ніший для себе;
3) він встановлюється за домовленістю між сторонами.
Як і за будь-яким договором купівлі-продажу, за договором роздрібної купівлі-продажу оплата товару може відбуватися у таких формах:
1) повна оплата товару після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього покупцем (ч. 1 ст. 692 ЦК України);
2) попередня оплата товару, тобто повна або часткова оплата предмету договору до передання його покупцю (ст. 693 ЦК України). При цьому прострочення покупцем оплати товару є відмовою покупця від договору, якщо інше не встановлено договором;
3) відстрочення або розстрочення платежу при продажу товарів у кредит (статті 694, 695 ЦК України, ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів", Правила торгівлі у роз-строчку). При цьому покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати.
Особливістю договору роздрібної купівлі-продажу товару в кредит, у тому числі з розстроченням платежу, є те, що при простроченні оплати товару на прострочену суму не нараховуються проценти (на відміну від інших договорів купівлі-продажу). Тому потрібно звернути увагу, що п. 17 Правил торгівлі у розстрочку, у якому встановлено стягнення пені за кожний день прострочення, на договір роздрібної купівлі-продажу не поширюється, оскільки підлягають застосовуванню положення ч. З ст. 706 ЦК України.
Спеціальних вимог до форми договору роздрібної купівлі-продажу законодавець не встановлює. Зазвичай, зобов'язання за
цим договором повністю виконуються сторонами у момент його вчинення. Тому, як правило, договір роздрібної купівлі-продажу укладається в усній формі, а покупцеві видається документ, що підтверджує отримання від нього грошей (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), за винятком випадків, встановлених законом (наприклад, ст. 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг").
Особливості прав та обов'язків сторін за договором роздрібної купівлі-продажу. Наслідки невиконання продавцем покладених на нього обов'язків. Крім загальних прав і обов'язків за договором купівлі-продажу, при роздрібній торгівлі на продавця покладається обов'язок не передбачати у договорі умови, що обмежують права покупця-фізичної особи порівняно з правами, встановленими законом (наприклад, про звільнення або обмеження юридичної від-повідальності продавця у разі смерті або ушкодження здоров'я покупця, спричинених діями чи бездіяльністю продавця; про надання продавцю права розірвати договір із покупцем на власний розсуд, якщо покупцю таке право не надається; про надання продавцю права не повертати кошти на оплату ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця). Інакше такі умови є нікчемними.
Продавець також зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу.
Необхідність інформації означає, що продавець повинен надати покупцю повну інформацію про властивості товару, правила користування ним, його зберігання тощо. Це є обов'язковим для того, щоб покупець міг повністю уявити собі, що за товар йому пропонується і вибрати те, що є йому необхідним, те, що відповідає в повній мірі його смакам, потребам, можливостям тощо.
Достовірність інформації полягає в тому, що відомості про товар, які в ній містяться, повинні відповідати дійсності.
Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання (ч. 1 ст. 700 ЦК України).
Так, інформація повинна бути надана покупцю до придбання ним товару і має містити відомості, визначені ст. 15 Закону України
"Про захист прав споживачів" (назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання тощо).
Інформація доводиться до відома покупців у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.
З обов'язком продавця щодо надання інформації пов'язано право покупця до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі (ч. 2 ст. 700 ЦК України).
Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору.
Уразі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про продавця (виготовлювача) спричинило:
1) придбання продукції, яка не має потрібних покупцю властивостей, - покупець має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - покупець має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, він має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;
3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну покупця - покупець має право пред'явити вимоги про відшкодування такої шкоди, а також збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.
Крім того, підлягають відшкодуванню у повному обсязі збитки, завдані покупцю недобросовісною рекламою.
Відповідно до ч. 4 ст. 700 ЦК України продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію
про товар, несе відповідальність також за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інфЬрмації. Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виготовлювача (імпортера) відповідної інформації
про товар.
Закон містить також спеціальне застереження про те, що під час розгляду вимог покупця про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у покупця немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває (ч. 9 ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів").
Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням (ч. 1 ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів")1.
Таке своє право покупець може реалізувати протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за наявності доказів придбання товару у цього продавця.
Проте не всі товари належної якості можна обміняти на вищезазначених підставах. Так, додатком № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 затверджено Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), а саме: продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни; фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір; корсетні товари; парфюмерно-косметичні вироби; пір'яно-пухові виро-
би; дитячі іграшки м'які та гумові надувні; зубні щітки; мундштуки; апарати і помазки для гоління; розчіски, гребенці та щітки масажні; сурдини (для духових музичних інструментів); скрипічні підборіддя; рукавички; тканини; тюлегардинні і мереживні полотна; килимові вироби метражні; білизна натільна і постільна; панчішно-шкарпеткові вироби; товари в аерозольній упаковці; друковані видання; лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником); аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом; вироби з натурального та штучного волосся (перуки); товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо); інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо); ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець може скористатися одним із таких прав:
1) придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості;
2) розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із покупцем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі.
Гроші, сплачені за товар, повертаються покупцю у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів;
3) здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. У такому випадку продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж по-відомити про це покупця, який вимагає обміну товару.
У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:
1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.
Якщо покупець придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, і про це він був поінформований продавцем, то він має право пред'явити перераховані вимоги лише тоді, коли придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем (ст. 708 ЦК України).
Однак із внесенням 1 грудня 2005 р. змін до Закону України "Про захист прав споживачів" виникли розбіжності між ст. 708 ЦК України і ст. 8 зазначеного закону. Зокрема відповідно до положень до Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми чи заміни товару на такий же або на аналогічний лише у разі виявлення істотних недоліків, які виникли з вини виготовлювача товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи; вимоги споживача щодо непродовольчих товарів, реалізованих через роздрібні комісійні торговельні підприємства, можуть бути задоволені "тільки за згодою продавця.
З метою усунення колізій між двома нормативними актами виникла необхідність внесення відповідних змін або до ЦК України, або до Закону України "Про захист прав споживачів". На нашу думку, доцільніше буде внести зміни до останнього, оскільки із набранням чинності нової редакції Закону України "Про захист прав споживачів" суттєво погіршилося становище покупців-фізичних осіб (на покупців-юридичних осіб норми цього закону не поширюються, тому до договору роздрібної купівлі-продажу за їх участю потрібно і далі застосовувати ст. 708 ЦК України).
Відповідно до ст. 709 ЦК України продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. При цьому доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або їх відсутності в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їх рахунок.
Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного товару така вимога покупця підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.
Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу іншу вимогу з перерахованих вище.
Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.
На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою. Для цього продавець (виготовлювач) зобов'язаний створювати (мати) обмінний фонд товарів. Зокрема товарами, з яких утворюється такий фонд, відповідно до Переліку товарів, з яких утворюється обмінний фонд, затверджений додатком № 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172, є телевізори, магнітофони, мікрохвильові печі, пилососи, електропраски, холодильники, пральні машини, апарати телефонні,, у тому числі мобільного зв'язку, тощо.
Якщо при усуненні недоліків було замінено комплектуючий виріб або складову частину товару, на які встановлено гарантійні строки, то гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
У ч. 5 ст. 709 ЦК України встановлюється відповідальність продавця у вигляді сплати покупцеві неустойки в розмірі одного
нідсотка вартості товару за кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем строку усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків.
При реалізації покупцем прав при продажу йому товару неналежної якості може виявитися, що на момент пред'явлення вимог про ааміну товару або відповідне зменшення ціни, або повернення сплаченої грошової суми ціни на такий товар змінилися. У зв'язку з цим законодавець встановив правила відшкодування різниці в ціні:
1) у разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або постановления судом рішення про заміну товару;
2) у випадку заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості, відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або постановления судом рішення про заміну товару;
3) якщо покупець пред'явив вимогу про відповідне зменшення ціни товару, для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення цієї вимоги, а якщо таку вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на момент постановления судом рішення про відповідне зменшення ціни товару;
4) у разі відмови покупця від договору та повернення продавцю товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою догово-ром, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на момент постановления судом рі-шення (ст. 710 ЦК України)1.
Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни або повернення товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.
Особливості порядку реалізації прав покупця-фізичної особи у разі придбання ним товару неналежної якості та виконання пов'язаних з цим обов'язків продавця (виготовлювача) встановлюються у ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів".
Згідно ст. 71Ї ЦК України шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару неналежної якості, відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару відповідно до положень гл. 82 ЦК України.
Крім того, у ст. 16 Закону України "Про захист прав споживачів" встановлюється, що право вимагати відшкодування такої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з продавцем (виготовлю-вачем).
Це право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо його не встановлено - протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виготовлювачем.
Продавець (виготовлювач) звільняється від відповідальності за шкоду, завдану майну покупця, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням товару неналежної якості, якщо доведе, що шкоду завдано з вини самого покупця внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили. Крім того, виготовлювач звільняється від відповідальності за таку шкоду, якщо доведе, що:
1) він не вводив продукцію в обіг;
2) дефект у продукції виник внаслідок додержання ним вимог законодавства або виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади.
Покупець також має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності (ч. 5 ст. 698 ЦК України). Наприклад, забороняються дії, які вважаються такими,
що вводять в оману: пропонування з метою реалізації однієї продукції до реалізації іншої; недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спонукання покупців до прийняття швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення.
2.2. Окремі підвиди договору роздрібної купівлі-продажу
Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк. У договорі роздрібної купівлі-продажу сторони можуть встановити обов'язок покупця прийняти товар у встановлений строк. Протягом цього строку продавець не має права продати товар іншому покупцеві (ч. 1 ст. 701 ЦК України).
Цей договір завжди є консенсуальним, оскільки права та обов'язки у сторін виникають ще до моменту передачі товару покупцю.
Строк, протягом якого покупець повинен забрати товар, встановлюється за домовленістю між сторонами. Якщо такий строк не встановлений, то відповідно до п. 26 Порядку вибрані покупцями непродовольчі товари можуть зберігатися в торговельному підприємстві протягом двох годин.
Протягом строку дії договору продавецъ несе відповідальність за зберігання і якість товару.
Забезпечення передання товару покупцеві у встановлений строк може потягнути за собою необхідність понесення продавцем додаткових витрат. Якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства, такі витрати включаються в ціну товару.
Невиконання сторонами покладених на них обов'язків за договором, що розглядається, тягне за собою різні правові наслідки.
У випадку, коли покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, зазвичай, вважається, що він відмовився від договору.
Однак у договорі можна передбачити інше, наприклад, що у випадку нез'явлення покупця у встановлений строк продавець приймає товар на зберігання зі всіма наслідками, передбаченими для договору зберігання.
Якщо ж продавець не виконав свого обов'язку і до закінчення встановленого договором строку продав товар іншому покупцю, це тягне за собою настання правових наслідків, передбачених гл. 51 ЦК України.
Положення ст. 701 ЦК України не застосовуються до випадків, коли відповідно до договору після оплати товару покупець залишає його на зберігання у продавця, оскільки в цьому випадку товар вважається прийнятим покупцем.
Наприклад, придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо) покупець має право залишити на зберігання продавцю, але не більш як на одну добу. За погодженням з продавцем термін зберігання може бути продовжено шляхом укладання договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання купленого товару додається копія розрахункового документа, в якій зазначається термін зберігання товару, і табличка "Продано" (п. 27 Порядку).
Договір роздрібної купівлі-продажу товару за зразками. Відповідно до ч. 1 ст. 702 ЦК України сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо).
Сьогодні договір роздрібної купівлі-продажу товару за зразками є дуже розповсюдженим, оскільки покупці не завжди мають можливість виїхати у місце продажу товару, у продавців не завжди є торговельне приміщення, вони продають продукцію зі складу тощо.
Однією із особливостей цього договору є те, що покупець обирає предмет договору (наприклад, косметику, побутову хімію, побутову техніку, мобільний телефон, одяг, книгу) лише за його описом, зображенням і т. п., тобто він не бачить товару у натуральному вигляді до того моменту, поки продавець не доставить його у визначене договором або законом місце.
Законодавець встановлює додаткові (порівняно із загальними положеннями про роздрібну купівлю-продаж) права та обов'язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу товару за зразками.
Так, продавець зобов'язаний доставити товар у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, - за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця.
Відповідно до ч. 2 ст. 702 ЦК України договір роздрібної купівлі-продажу товару за зразками є виконаним з моменту такої доставки товару, якщо інше не встановлено договором або законом.
Оскільки за цим договором оцінити якість та інші властивості товару можна виключно на підставі наданої продавцем інформації про нього, то законодавець надає покупцю право відмовитися від договору за умови відшкодування продавцю витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.
Момент оплати товару покупцем за договором роздрібної купівлі-продажу товару за зразком впливає на правові наслідки відмови покупця від такого договору, а саме:
1) якщо товар було оплачено до його доставки, то продавець повертає покупцю сплачені ним кошти з вирахуванням суми витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання цього договору;
2) якщо оплата товару мала відбутися при його доставці, покупець зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати, пов'язані із вчиненням дій щодо виконання такого договору.
Договір роздрібної купівлі-продажу товарів з використанням автоматів. На сьогоднішній день все більше правочинів укладаються за допомогою автоматів: купуються напої (наприклад, чай, кава), інші товари, отримуються гроші, оплачуються рахунки тощо. Законодавець спеціально присвятив ст. 703 ЦК України врегулюванню одного із них - договору роздрібної купівлі-продажу товарів з використанням автоматів. Однак положення цієї норми застосовуються і у випадках, коли автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.
Договір роздрібної купівлі-продажу товарів з використанням автоматів укладається за загальними правилами, встановленими гл. 54 ЦК України, з окремими винятками і доповненнями. Особливості цього договору полягають у тому, що: 1) законодавець передбачає додаткові вимоги до інформації, що повинна бути надана покупцю. Зокрема, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про: - продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи;
- дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару;
2) інформація надається саме володільцем автомату. Володілець автомату і продавець можуть співпадати у одній особі (якщо продавець є власником автомату або його наймачем), а можуть і не співпадати (коли автомат знаходиться не у місці знаходження продавця);
3) він є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару (оплата товару, натиснення на кнопки тощо), тобто з моменту вчинення так званих конклю-дентних дій;
4) хоча інформація надається володільцем автомату, відповідальність за невиконання покладених за договором обов'язків несе продавець. Так, якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати йому товар або повернути сплачену ним грошову суму.
Зараз більшість автоматів оснащена електронною апаратурою, яка видає інформацію про кількість укладених правочинів, сплачених коштів, виданих товарів тощо. Тому доказом того, що покупець дійсно уклав договір є така інформація, а також факт його укладення може підтверджуватися показаннями свідків.
Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцю. При укладенні договору роздрібної купівлі-продажу сторони можуть встановити у ньому додаткову умову про доставку товару покупцю. Найчастіше такий договір укладається при купівлі технічно складних та великогабаритних товарів (наприклад, меблів, холодильників, пральних машин, предметів сантехніки).
Особливістю договору роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку є те, що покупець ознайомлюється з товаром у натуральному вигляді. Зазвичай, це відбувається у торговельному (демонстраційному) залі.
Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцю є змішаним договором, оскільки містить елементи різних цивільно-правових договорів (купівлі-продажу, про надання послуг тощо). Тому до цього договору повинні застосовуватися правила про договори, елементи яких до нього входять.
Відповідно до ч. 1 ст. 704 ЦК України на продавця за договором роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару поклада-
оться додатковий обов'язок у встановлений договором строк доста-нити товар за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, - за місцем проживання фізичної осо-би-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця.
Залежно від домовленості між сторонами, покупцю можуть доставити:
1) саме обраний ним товар або
2) таку саму річ, такої самої моделі, кольору тощо. Доставка товару здійснюється за окрему плату, якщо інше не
встановлено договором.
Вона оформлюється замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням найменування продавця, прізвища покупця, його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо (п. 1.25 Правил).
Відповідно до ч 3. ст. 704 ЦК України, якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.
Правила конкретизують поняття "розумності" строку доставки. Так, доставка товарів здійснюється у термін згідно з домовленістю сторін, але не пізніше п'яти днів з моменту оформлення покупки. У разі коли доставка не зроблена через відсутність покупця у місці до-ставки в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом п'яти днів після додаткової оплати покупцем її вартості (п. 1.26 Правил).
Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцю є виконаним з моменту вручення товару покупцю, а у разі його відсутності - особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання (ч. 2 ст. 704 ЦК України).
Факт отримання товару засвідчується особою, яка його прийняла, в супровідній документації. Одночасно цій особі надаються документи із зазначенням гарантійного терміну (технічний паспорт, гарантійні талони, інструкція з експлуатації тощо), тобто
гарантійні строки за цим договором обчислюються від дня доставки товару покупцю.
За договором роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару продавець несе перед покупцем відповідальність згідно з чинним законодавством, зокрема за порушення умов договору та строків доставки товару, за якість і комплектність доставлених то-варів.
Відповідно до п. 1.27 Правил продавець повинен забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускаються включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів у місці доставки в обумовлений з покупцем термін, але не пізніше п'ятиденного терміну з дня продажу. У інших випадках необхідність надання продавцем послуг по складенню великогабаритних товарів, а також установленню і підключенню технічно складних товарів у місці доставки визначається за домовленістю між сторонами.
Якщо договором роздрібної купівлі-продажу встановлено умову про установку, складення товару, то гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого покупець не міг використовувати предмет договору у зв'язку з невиконанням продавцем свого зобов'язання із залежних від нього обставин (ч. 2 ст. 676 ЦК України).
Уразі неякісного складання та установки товарів покупець має право вимагати від продавця безкоштовного усунення недоліків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу."
 1. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  39.1 Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3-39.4 цієї статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами;
 2. § 3. Категорія господарського (підприємницького) договору
  Свого часу мала поширення теорія господарського договору як особливого виду договору. Зараз цей вид угод набув дещо інших рис, він активно використовується у сфері підприємницької діяльності. З'явився цей договір у СРСР ще під час кредитної реформи 30-х років. Але протягом тривалого часу термін "господарськіїй Договір" вживався у законодавчих актах не часто і, як правило, лише стосовно одного з
 3. § 1. Договір купівлі-продажу
  Відносини купівлі-продажу в широкому розумінні регулюються гл. 54 ЦК. (інституту традиційної купівлі-продажу присвячені §§ 1-2 'зазначеної глави), Законом України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 1 грудня 2005 р.), а також іншими нормативними актами різної юридичної сили залеж.- но від особливостей предмета договору (правочини із земельними ділянками -
 4. § 3. Договір поставки
  Поняття та загальні положення щодо порядку укладання та виконання договору поставки визначено в § 3 гл. 54 ЦК, § І гл. 30 ГК. Проте вже ч. 2 ст. 264 останнього акцентує на можливості встановлення спеціальними актами особливостей поставки окремих видів продукції виробничо-технічного призначення або виробів народного споживання, а також особливого порядку здійснення поставки продукції для державних
 5. § 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
  Договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (договору енергопостачання) присвячено § 5 гл. 54 ЦК, § 3 гл. ЗО ГК, закони України від 16 жовтня 1997 р. "Про електроенергетику", від 12 липня 2001 р. "Про нафту і газ", від 10 лютого 2002 р. "Про питну воду та питне водопостачання", від 24 червня 2004 р. "Про житлово-комунальні послуги", від 2 червня 2005 р. "Про
 6. § 2. Договір ренти
  Поняття договору ренти. Згідно зі ст. 73 і ЦК за договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. Характеристика договору ренти. 1. Сторонами договору ренти є одержувач ренти і платник ренти, якими
 7. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 8. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
 9. Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
  172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує
 10. Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження,
© 2014-2022  yport.inf.ua