Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (ДОГОВІРНІ та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти до змісту підручника

Поновлення договору Оренда землі

. После Закінчення рядок, на Який Було укладі договір Оренда землі, Орендар, Який належно віконував обов'язки відповідно до умов договору, має за других рівніх умів Переважно право на Поновлення договору.
У разі Поновлення договору Оренда землі на новий строк его умови могут буті змінені за Згідно сторін.
Если Орендар Продовжує користуватись земельною ділянкою после Закінчення рядок договором орендують, то за відсутності письмових заперечень Орендодавця ПРОТЯГ одного місяця после Закінчення рядок договором ВІН підлягає ПОНОВЛЕНИЙ на тій самий рядків и на тихий самих Умова, Які були передбачені договором (ст. 33 Закону України "Про оренду землі").
Список рекомендованої літератури
1. Брунь А.Г. Договір Оренда земельних ділянок СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2003. - 16 с
2. Гайдуцький П.І., Стельмащук А.М. Земля: Власність, оренда, рента. - К.: Урожай, 1994. - 184 с
3. Корецький А.В. Право власності, КОРИСТУВАННЯ та Оренда землі: Лекція / Харк. держ. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. - X., 1999.-44 с.
4. Крассом О.І. Право приватної власності на землю: купівля-продаж, оренда, приватизація, судовий захист. - М.: Білі альви, 1995. - 142 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поновлення договору Оренда землі "
 1. § 1. Договір найму (оренді)
  На загально Рівні можлівість передачі майна в найм (оренду) передбача, зокрема, ст. 4 Закону "Про власність", згідно Із ч. 2 Якої власник має право передаваті свое майно безоплатно або за плату у володіння и КОРИСТУВАННЯ іншім особам. ЦІ положення конкретізовані в ЦК (глави 58 60) та других актах законодавства, что регулюють різновіді наймом (дів. закони України от 10 квітня 1992 р. "Про оренду
 2. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренда).
  Одним з найдавнішіх І, водночас, найпошіренішіх ніні в ПОБУТІ ї господарській ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ договорів є договір найму (оренді). Терміни "оренда" і "найм" звітність, розглядаті як тотожні, оскількі смороду позначають Одне и ті ж Поняття - Тимчасова оплатної передачі майна в КОРИСТУВАННЯ. Однак у чінніх норматівноправо-вих актах и сучасній договірній практіці Переважно вікорістовується Термін
 3. § 1. Поняття и ознакой правочину
  Легальне визначення правочину дається у ст. 202 ЦК, яка передбачає, что правочином є дія особини, спрямована на набуття, зміну або Припинення ЦИВІЛЬНИХ прав та обов'язків. Однак, це формулювання потребує Деяк уточнення. По-перше, Щодо того, хто може вчинятися правочини. У ст. 202 ЦК сказано, что правочини могут вчинятися "особини". Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЦК "персонами" іменуються позбав Такі учасники
 4. 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)
  Особливий режим права власності на землю пояснюється тім, что згідно Зі ст. 14 конституції земля є Основним національнім багатством и перебуває под особливая охороною держави, а право власності на землю гарантується Констітуцією . Особливості правового режиму землі полягають в тому, что Відповідно до ст. 9 ЦК положення Кодексу застосовуються до врегулювання відносін, Які вінікають у сфере
 5. § 4. Право КОРИСТУВАННЯ чужою земельною ділянкою для сільськогосподарськіх потреб (емфітевзіс)
  Емфітевзісом є довгострокове, відчужуване та успадковуваності речове право на чуже майно, Яке Полягає у наданні особі права володіння и КОРИСТУВАННЯ чужою земельною ділянкою для сільськогосподарськіх потреб з метою Отримання плодів та доходів від неї 3 обов'язком Ефективно ее використовуват відповідно до цільового призначення. Суб'єктами емфітевзісу є власник земельної ділянки и особа, яка
 6. § 4. Договір найму (оренді) земельної ділянки
  Договором найму земельної ділянки Присвячую Всього одна стаття> ЦК ст. 792, ч. 2 Якої прямо відсілає до Конвенцію Ради, Який регулює зазначені отношения. Такими є Земельний кодекс (ЗК) України (гл. 15) та Спеціальний акт - Закон "Про оренду землі"; у ГК оренду земельних ділянок регулює ст 290. отношения, пов'язані з Оренда земельних ділянок, на якіх розташовані цілісні майнові комплекси
 7. § 2. Особливості відшкодування Шкоди різніх форм
  Відшкодування Шкоди, завданої особою у разі Здійснення нею права на Самозахист або у стані крайньої необхідності. Згідно Зі ст. 1169 ЦК шкода, завдан особою при здійсненні нею права на Самозахист від протиправних посягань, у тому чіслі у стані необхідної оборони, ЯКЩО при цьом НЕ були перевіщені ее Межі, що не відшкодовується. Право на Самозахист дається особі ст. 19 ЦК, відповідно до Якої особа
 8. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм ПІДПРИЄМСТВА
  Домінуюче місце среди суб'єктів господарювання захи підпріємствам. Це зумовлено особливая економічнімі и соціальнімі функціямі ПІДПРИЄМСТВА в Економічній Системі, а самє функціямі товаровиробників, Який задовольняє Суспільні спожи у ПРОДУКЦІЇ, роботи, послуги. Тому законодавчий інститут ПІДПРИЄМСТВА як суб'єкта господарювання є Центральна частина системи господарського права України,
 9. § 4. Судові процедури, Які застосовуються до боржника
  Відповідно до ст. 4 Закону Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури: 1. процедура Розпорядження Майном боржника; 2. процедура санації; 3. Укладення мірової догоди; 4. Ліквідаційна процедура. Процедура Розпорядження Майном боржника, є однією з процедур, что застосовуються ос боржника для Відновлення его платоспроможності и недопущення погіршення его майнового стану.
 10. § 1. Загальні положення про право власності та Інші речові права суб'єктів господарювання
  Власність як науковий Термін вжівається у двох аспектах: в економічному и Юридичним. В економічному - це, уречевлена праця, яка функціонує в процесі виробництва, розподілу и прісвоєння матеріальніх благ, суть Якого Полягає в належності наявних ЗАСОБІВ Виробництво і одержуваніх ПРОДУКТІВ праці державі, окремим колективам чи індівідам. належність (прісвоєння) у цьом випадка означає відношення
© 2014-2022  yport.inf.ua