Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Обов'язки зберігача за договором зберігання транспортних засобів на автостоянках

Обов'язки зберігача за договором зберігання транспортних засобів на автостоянках:
1) гарантувати схоронність транспортних засобів, прийнятих на зберігання;
2) при в'їзді на автостоянку встановити щит із схемою руху транспортних засобів, нумерацією місць, планом термінової евакуації транспортних засобів та інформацією про розпорядок роботи автостоянки і тарифи за надання послуг, а на території автостоянки вивісити або нанести на проїжджій частині необхідні показники й нумерацію місць;
3) у службовому приміщенні, де розміщується черговий автостоянки, вивісити Правила, розпорядок роботи, інформацію про тарифи за надання послуг, правила пожежної безпеки та техніки безпеки, обов'язки чергового, план-схему автостоянки із зазначенням напрямку руху транспорту і номерів місць зберігання, план термінової евакуації транспортних засобів, номери телефонів власника (органу, що здійснює функції з управління майном) автостоянки, державних органів у справах захисту прав споживачів, міліції, пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, книгу скарг та пропозицій, зразки оформлення перепустки і квитанції на зданий для зберігання транспортний засіб;
4) забезпечити автостоянку необхідними технічними пристроями для фіксації транспортних засобів.
Зберігай має право:
1) надавати супутні послуги з обслуговування транспортних засобів за окрему плату, визначену в установленому порядку;
2) займати місця довготермінового зберігання транспортних засобів у разі від'їзду їх володільців у відпустку, відрядження
тощо для тимчасового зберігання інших транспортних засобів з оплатою за добовим тарифом незалежно від терміну зберігання.
За зникнення, розкомплектування чи пошкодження транспортних засобів під час зберігання зберігай несе відповідальність у встановленому законом порядку. Поклажодавець зобов'язаний:
1) ознайомитися і виконувати всі вимоги Правил;
2) під час здавання транспортного засобу на автостоянку пред'явити черговому документи, що посвідчують його особу, та реєстраційні документи на транспортний засіб, а також страховий поліс, якщо транспортний засіб застрахований;
3) при оформленні транспортного засобу на зберігання подати черговому перелік предметів, які знаходяться в його салоні (кабіні), але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-виробником (телевізор, магнітофон, холодильник та інше майно). Цей перелік вноситься до журналу обліку транспортних засобів довготермінового або тимчасового зберігання і засвідчується підписами володільця та чергового;
4) пред'явити транспортний засіб на огляд черговому і після належного оформлення поставити його на місце зберігання, зафіксувавши від довільного руху;
5) внести плату, одержати відповідну квитанцію (касовий чек) або перепустку;
6) виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки та утримувати зайняте транспортним засобом місце у чистоті;
7) у разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчистку проїзду;
8) у разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це чергового і подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках, один з яких з відміткою чергового про її одержання залишити у себе;
9) здійснювати технічне обслуговування транспортного засобу тільки в спеціально відведених і обладнаних на автостоянці місцях (пунктах самообслуговування, естакадах, оглядових ямах тощо).
Інші права та обов'язки сторін, особливості їх відповідальності визначаються договором зберігання транспортних засобів на стоянках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Обов'язки зберігача за договором зберігання транспортних засобів на автостоянках"
 1. 2.9. Зберігання автотранспортних засобів
  обов'язків з моменту досягнення згоди між ними), двостороннім (обов'язки виникають у обох сторін) і відплатним або безвідплатним. Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним (ч. 1 ст. 977 ЦК України), тобто зберігач взяв на себе обов'язок надавати ці послуги кожному, хто до нього звернеться, на однакових для всіх
 2. § 4. Договір зберігання
  обов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Характеристика договору зберігання. ф Сторонами договору зберігання є зберігач і поклажодавець. Як випливає зі змісту термінів, зберігачем є особа, шо здійснює зберігання речі. Поклажодавцем вважається особа, яка, відповідно, передає річ за договором зберігання. За
 3. Які особливості договору зберігання?
  обов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодав-цем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. У договорі зберігання може бути передбачений обов'язок збе-рігача зберігати річ, яка буде йому передана в майбутньому. Якщо зберігання речей здійснює суб'єкт підприємницької діяльності на складах (у камерах, інших приміщеннях) загального користування, такий договір є
 4. § 3. Форми правочинів
  обов'язок юридичних осіб, які оплатили товари або послуги, вимагати від контрагента письмового підтвердження отриманої суми грошей та підстав їх отримання. У кожному разі не допускається усне вчинення правочинів, щодо яких потрібне нотаріальне посвідчення або державна реєстрація, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність (наприклад, договору про
 5. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  обов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. У свою чергу за договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а
 6. § 3. Договір транспортного експедирування
  обов'язується за плату і зарахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Характеристика договору транспортного експедирування. 1. За договором транспортного експедирування має місце виконання або організація виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу; іншими словами, за відповідним договором
 7. § 5. Поняття та види кооперативів
  обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно - збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими принципами (ст.96 ГК): ­ добровільність членства громадян у кооперативі та вільний
 8. Види складів адміністративних правопорушень
  обов'язків. 3. Однозначні й альтернативні склади. У альтернативних складах називаються кілька (два або більше) варіантів ознак. Закон досить часто передбачає кілька варіантів дій, учинення яких визнається проступком. При цьому проступком вважається вчинення як однієї з описаних дій, так і кількох (або навіть усіх). Наприклад, ст. 189 КпАП установлює відповідальність за порушення правил
 9. Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
  обов'язана видати покупцю такі документи: - сервісну книжку; - інструкцію про порядок експлуатації; - товарний (касовий) чек чи інший письмовий документ, який підтверджує факт купівлі; - довідку-рахунок, яка є підставою для реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ. У разі відсутності сервісної книжки покупцю видається довідка про проведення передпродажної підготовки (п. 2.4 Правил).
 10. Що таке позичка?
  обов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. До договору позички застосовують правила Цивільного кодексу України, які регулюють відносини найму (оренди). Позичкодавцями можуть бути фізичні та юридичні особи. Однак юридична особа, яка займається підприємництвом, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її
© 2014-2022  yport.inf.ua