Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Загальна характеристика договору охорони квартири

. За договором охорони квартир одна сторона (охоронець) зобов'язується за допомогою технічних засобів і спеціальних нарядів організувати і забезпечити охорону квартири в цілому та збереження майна, що в ній знаходиться, а друга сторона (замовник) зобов'язується оплатити надані послуги по охороні та виконати всі необхідні дії, які сприятимуть належному здійсненню охоронцем своїх обов'язків.
Особливості цього договору полягають у наступному:
- замовник в односторонньому порядку оцінює вартість свого
майна і визначає ціну договору, яка безпосередньо впливає на розмір щомісячної оплати послуг;
- розмір оплати послуг не залежить від їх фактичного обсягу,
тобто незалежно від того, чи буде квартира перебувати під охороною цілодобово, чи клієнт взагалі жодного разу
протягом місяця не скористається послугами охоронця, на суму оплати це не вплине;
- періодом охорони вважається час з моменту приймання квар-
тири під охорону і до зняття її з охорони замовником;
- замовник може визначити довірену особу, яка має право входу
в квартиру за його відсутності (як правило, довіреними особами виступають члени сім'ї та близькі родичі замовника). Права та обов'язки сторін за договором охорони квартир. Охоронець зобов'язаний:
1) здійснювати охорону квартири за допомогою технічних засобів і спеціальних нарядів охорони;
2) ознайомити замовника з правилами користування сигналізацією та порядком здачі квартири під охорону і зняття з охорони;
3) забезпечити негайний виїзд нарядів охорони на квартиру у випадку спрацювання сигналізації;
4) при виявлені нарядом охорони ознак проникнення в квартиру сторонніх осіб вжити заходів по їх затриманню, викликати на квартиру замовника або його довірених осіб;
5) виконувати за рахунок замовника за діючими розцінками ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу з його вини, а також за необхідності їх капітальний ремонт;
6) усувати за заявою замовника несправності сигналізації в технічно можливий строк.
З метою належного здійснення покладених обов'язків охоронцю надається ціла низка прав, які випливають із специфіки договору, зокрема:
- при надходженні сигналу "тривога" охоронець має право від-
кривати квартиру наданими йому замовником дублікатами ключів і оглядати квартиру, про що складається відповідний акт;
- у випадках, встановлених договором, тимчасово не приймати
квартиру під охорону (наприклад, якщо виникли технічні неполадки засобів сигналізації, а замовник відмовляється від їх ремонту; після заміни замків або їх додаткового встановлення дублікати ключів не здані охоронцю).
Обов'язки замовника:
1) своєчасно вносити плату за послуги охоронця;
2) підтримувати в належному стані двері, вікна, замки тощо;
3) виконувати правила користування сигналізацією та дотримуватись встановленого порядку здавання квартири під охорону і зняття з охорони;
4) здавати охоронцю дублікати ключів від дверей, що забезпечують доступ до квартири та своєчасно замінювати їх;
5) негайно повідомляти охоронця про виявлення слідів проникнення сторонніх осіб в квартиру;
6) оплачувати вартість капітального ремонту технічних засобів сигналізації та вартість робіт по поточному ремонту у разі виходу їх з ладу з його вини;
7) сповіщати охоронця про здачу квартири під охорону на тривалий період;
8) після припинення договору повернути охоронцю належні йому технічні засоби.
Відповідальність сторін за договором охорони квартир. Охоронець несе майнову відповідальність перед замовником за збитки, завдані сторонніми особами, які проникли в квартиру в період охорони шляхом зламування, відкривання або руйнування заблокованих технічними засобами сигналізації вікон, дверей та інших конструкцій, та вчинили крадіжку, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна, що знаходилося в квартирі.
Охоронець несе перед замовником матеріальну відповідальність за збитки в межах вартості майна, оціненого замовником при укладанні договору. При цьому розмір збитків повинен бути підтверджений відповідними документами, складеними за участю охо-ронця.
Вартість вкраденого майна визначається виходячи з діючих роздрібних цін з урахуванням зносу та амортизації.
При визначенні розміру збитків враховується вартість викраденого майна, а також викрадені грошові кошти та ювелірні вироби. Водночас, відповідальність охоронця за викрадену готівку та ювелірні вироби з дорогоцінного металу чи каменю, як правило, обмежується 10-ти та відповідно 20-ти кратним розміром мінімальної заробітної плати, що повинно стимулювати замовника зберігати
цінності в спеціально пристосованих для цього місцях (наприклад, в банківських чи домашніх сейфах).
Охоронець відповідає і за вкрадений антикваріат, але за умови, що при укладанні договору замовник передав йому нотаріально завірений, складений компетентними спеціалістами опис та оцінку вартості антикварних речей.
Охоронець звільняється від матеріальної відповідальності, якщо:
1) крадіжка, грабіж, розбій, умисне пошкодження або знищення майна здійснені у зв'язку з невключениям замовником охоронної сигналізації або нездаванням квартири під охорону;
2) збитки завдані пожежею, стихійним лихом, протиправними діями при масових порушеннях громадського порядку;
3) особа, яка протиправно проникла в квартиру, затримана на місці події;
4) збитки спричинені замовнику крадіжкою, грабежем, розбоєм, умисним знищенням або пошкодженням майна, що здійснені внаслідок проникнення в квартиру через місця, від обладнання яких технічними засобами охорони і безпеки замовник відмовився (наприклад, клієнт, який проживає на 10 поверсі, відмовився від блокування балконних дверей і саме через них зловмисник проник у квартиру);
5) крадіжка здійснена у період, коли охорона тимчасово не могла здійснюватися з технічних причин, про що замовник або його довірена особа були сповіщені охоронцем;
6) замовник не здав дублікати ключів від вхідних дверей квартири, під'їзду, холу, сходової клітки, що перешкодило своєчасному виявленню причин спрацювання сигналізації та за-триманню злочинців на місці події;
7) замовник розголосив стороннім особам правила користування технічними засобами охорони або присвоєний кодовий номер квартири;
8) замовник вніс зміни в схему сигналізації, внаслідок чого вона не спрацювала;
9) шкода заподіяна без проникнення в квартиру (наприклад, у вікно квартири кинули цеглину чи гранату, сусіди "затопили").
У встановлених договором випадках відповідальність покладається і на замовника. Так, при неналежному виконанні правил користування сигналізацією та порядку здавання квартири під охорону і зняття з охорони, що стало причиною надходження сигналу "тривога" і виїзду нарядів охорони, замовник попереджається, а при повторних порушеннях - відшкодовує охоронцю матеріальні витрати у встановленому договором розмірі за кожний такий виїзд нарядів охорони з його вини.
Розірвання договору охорони квартир. Договір охорони квартир може бути розірваний сторонами на загальних підставах, передбачених цивільним законодавством. Крім того, охоронець може розірвати договір в односторонньому порядку, якщо:
1) технічні засоби охорони вийшли з ладу з вини замовника і вимагають капітального ремонту, а замовник відмовляється оплатити ці витрати;
2) замовник (члени його сім'ї або довірена особа) допускають систематичні порушення правил користування сигналізацією та порядку здавання квартири під охорону і зняття з охорони, що обумовлює неодноразові виїзди нарядів охорони по сигналу "тривога";
3) замовник не згоден оплачувати послуги охоронця у зв'язку з підвищенням тарифів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Загальна характеристика договору охорони квартири"
 1. § 1. Договір купівлі-продажу
  Відносини купівлі-продажу в широкому розумінні регулюються гл. 54 ЦК. (інституту традиційної купівлі-продажу присвячені §§ 1-2 'зазначеної глави), Законом України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 1 грудня 2005 р.), а також іншими нормативними актами різної юридичної сили залеж.- но від особливостей предмета договору (правочини із земельними ділянками -
 2. § 8. Договір найму житла
  Відносини найму жшла регулюються, окрім гл. 59 ЦК, положеннями житлового законодавства, зокрема, Житловим кодексом (ЖК) УРСР, Законом України від II грудня 2003 р. "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", Правилами користування приміщеннями житлових будинків, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572 (в редакції постанови від 24 січня
 3. Стаття 144. Об'єкти амортизації
  144.1. Амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності; витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були
 4. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
  Захист права спільної власності. Цивільне законодавство визначає особливості реалізації правомоч-ностей співвласниками та правові засоби вирішення можливих спорів між ними. Так, у співвласників може виникнути потреба у припиненні права спільної власності. Вони можуть це зробити, зокрема, шляхом виділення своєї частки у спільному майні (його поділу). Згідно зі ст. 115 ЦК України кожний з
 5. § 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи
  У цивільно-правовій науці право власності розглядається в об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Право власності в об'єктивному розумінні - це сукупність правових норм, які встановлюють і охороняють належність матеріальних благ конкретним суб'єктам, у тому числі визначають підстави та умови виникнення і припинення у них та+ кого права щодо цих благ. Такі правові норми у своїй сукупності
 6. § 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу
  Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу посідає центральне місце в системі договірних відносин. Особливе значення даного правочину полягає в тому, що він є найпоширенішою підставою переходу права власності. Так, даним договором опосередковується придбання продуктів харчування та одягу, житла та автотранспортних засобів тощо; за допомогою нього
 7. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають із створення загрози життю, здоров'ю або майну особи
  . У більшості випадків підставою виникнення зобов'язання є саме правомірні дії - свідоме укладання договорів та інших правочинів. Зобов'язання можуть виникати і внаслідок вчинення правопорушення (так звані деліктні зобов'язання). Обов'язковою умовою виникнення деліктних зобов'язань є протиправне, винне заподіяння шкоди, оскільки за відсутності шкоди немає чого відшкодовувати. Водночас, в
 8. § 4. Засади цивільного права
  Засади цивільного права - це фундаментальні ідеї, згідно з якими здійснюється регулювання відносин, що складають предмет цивільного права. Слід зазначити, що незалежно від того, чи йдеться про особи приватного, чи про особи публічного права, їхня участь у цивільних відносинах регулюється цивільним законодавством на однакових засадах, вказаних у ст. З ЦК. У кожній із вказаних тут засад
 9. § 2. Акти цивільного законодавства України
  Характеризуючи акти цивільного законодавства України, слід звернути увагу на те, що ЦК розрізняє: основу цивільного законодавства України (Конституція) і акти власне цивільного законодавства як такого. Конституція не є актом цивільного законодавства у безпосередньому значенні, оскільки є основою усього законодавства України і містить норми різного характеру, визначаючи основи не лише
 10. § 1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин)
  Передусім, потрібно зупинитися на співвідношенні термінів "об'єкти цивільних прав" і "об'єкти цивільних правовідносин", що зустрічаються у літературі. їх розмежування грунтується на таких міркуваннях: об'єктами правовідносин є те, на що вони спрямовані і справляють певний вплив. Як суспільні зв'язки, що виникають в результаті їхньої inat модії, цивільні правовідносини можуть впливати тільки на
© 2014-2022  yport.inf.ua