Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (ДОГОВІРНІ та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти до змісту підручника

Відмова від договору лізінгу

. Кожна Із СТОРІН має право відмовітіся від договором лізінгу. Така відмова є вчинения з моменту, коли Інша сторона довідалася або могла довідатіся про Цю відмову.
Лізингоодержувач має право відмовітіся від договором лізінгу в односторонньому порядку, письмовий повідомівші про це лізингодавця, у разі ЯКЩО Прострочення передачі предмета лізінгу ставити больше ЗО днів, за умови, что договором лізінгу НЕ передбача Іншого рядок. При цьом лізингоодержувач має право Вимагати відшкодування збитків, у тому чіслі повернення платежів, что були Сплачені лізингодавцю до Такої відмові.
Лізингодавець має право відмовітіся від договором лізінгу та Вимагати повернення предмета лізінгу від лізингоодержувача у без-
спірному порядку на підставі виконавчого написа нотаріуса, ЯКЩО лізингоодержувач НЕ СПЛАТ лізінговій платіж частково або у ПОВНЕ обсязі та Прострочення надалі вважає ставити больше 30 днів. Стягнення за виконавчим написа нотаріуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Список рекомендованої літератури
1. Барабаш А.Г. Правове регулювання лізінговіх відносін в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ін-т економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України. - Донецьк, 2004. - 18 с
2. Кисіль З Проблемні аспекти лізінговіх пасовищ / / Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 7. - С. 9 - 13.
3. Лізинг: Економічні, правові та організаційні засади / Под ред. A.M. Тавасіева, Н.М. Коршунова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 320 с.
4. Харитонова Ю.С. Поняття фінансової оренди (лізингу) / / Законодавство. - 1998. - № 1. - С. 23-30.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмова від договору лізінгу "
 1. § 3. Договір поставки
  Поняття та ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Щодо порядку Укладання та Виконання договору поставки Визначи в § 3 гл. 54 ЦК, § І гл. 30 ГК. Прот Вже ч. 2 ст. 264 последнего акцентує на возможности встановлення спеціальнімі актами особливая поставки окрем Видів ПРОДУКЦІЇ виробничо-технічного призначення або виробів народного споживання, а такоже особливого порядку Здійснення поставки ПРОДУКЦІЇ для державних
 2. § 1. Договір найму (оренді)
  На загально Рівні можлівість передачі майна в найм (оренду) передбача, зокрема, ст. 4 Закону "Про власність", згідно Із ч. 2 Якої власник має право передаваті свое майно безоплатно або за плату у володіння и КОРИСТУВАННЯ іншім особам. ЦІ положення конкретізовані в ЦК (глави 58 60) та других актах законодавства, что регулюють різновіді наймом (дів. закони України от 10 квітня 1992 р. "Про оренду
 3. § 2. Безготівкові розрахунки
  Поняття безготівковіх розрахунків. Згідно з п. 1.4 Інструкції про безготівкові ро ірахункі в Україні в національній Валюті безготівкові розрахунки - Перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а такоже Перерахування банками за Доручення предприятий и фізічніх ОСІБ коштів, унесення ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. ЦІ розрахунки
 4. § 3. Класифікація господарських договорів
  Класифікація господарських договорів віражає їх систему залежних від Підстави їх ВИНИКНЕННЯ у роли и встановленні господарських зв'язків, порядку Укладання, становища СТОРІН, трівалості! застосування у сфере господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО. Класіфікуються смороду за ознакой цивільно - правових договорів Із врахування особливая, передбачення Господарсько законодавством, тому їх поділ можна
 5. Що розуміють под терміном "правочин"? Які Загальні вимоги, ДОДЕРЖАННЯМ якіх необхідне для его ЧИННОСТІ?
  До найпошіренішіх юридичних Фактів належати правочини, тоб Дії суб'єктів, спрямовані на встановлення, зміну або Припинення ЦИВІЛЬНИХ прав та обов'язків. Відомо, что Дії як юридичні факти, всегда мают вольовости характер и поділяються на правомірні и неправомірні. Правочином є правомірна дія особини, спрямована на набуття, зміну або Припинення ЦИВІЛЬНИХ прав та обов'язків (Наприклад, придбання
 6. Що таке цивільно-правовий договір? Який его Зміст?
  Однією з найпошіренішіх підстав ВИНИКНЕННЯ зобов'язань закон назіває договір. Як юридичний факт договір захи до числа правомірніх Дій , что вчіняються з волі его учасников и спрямовується на ВИНИКНЕННЯ, зміну чи припинення ЦИВІЛЬНИХ прав або обов'язків. прото роль Договором не обмежується Тільки тім, что ВІН впліває на дінаміку ЦИВІЛЬНИХ правовідносін (породжує, змінює або пріпіняє їх).
 7. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортізації
  146.1. Облік вартості, яка амортізується, ведеться за шкірну об'єктом, что входити до складу окремої групи основних ЗАСОБІВ, у тому чіслі ВАРТІСТЬ ремонту, Поліпшення таких ЗАСОБІВ, отриманий безоплатно або НАДАННЯ в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортізації. 146.2. Амортизація об'єкта основних ЗАСОБІВ нараховується ПРОТЯГ рядок корисностей Використання (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) об'єкта,
 8. Стаття 164. База оподаткування
  164.1. Базою оподаткування є чистий летний оподатковуваний дохід, Який візначається путем Зменшення загально оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статьи на суми податкової знижки такого звітного року. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, Який підлягає оподаткування, нарахованого (виплаченого, НАДАННЯ) на возбудить уголовное платника податку Протяг звітного податкового
 9. Стаття 196. Операції, что НЕ є об'єктом оподаткування
  196.1. Чи не є об'єктом оподаткування Операції з: 196.1.1. випуску (емісії), размещения у будь-які форми управління та продажу (погашення, викуп) за кошти ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что віпущені в обіг (емітовані) суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Національнім банком України, Міністерством Фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючі інвестиційні та іпотечні
 10. Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України
  206.1. При ввезенні товарів на Митну теріторію України суми податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до / або на день подання мітної декларації, безпосередно на єдиний Казначейське рахунок за вінятком операцій, за Якими надається Звільнення (Умовне Звільнення) від оподаткування. 206.2. У разі ввезення товарів на Митну теріторію України
© 2014-2022  yport.inf.ua