Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Відповідальність сторін за договором комерційної концесії

. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії настає незалежно від їх вини.
Виходячи з того, що одним з основних обов'язків правоволодільця є контроль за якістю товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем виключних прав інтелектуальної власності, особливої уваги заслуговують законодавчі положення ЦК України щодо відповідальності правоволодільця перед третіми особами за неналежну якість товарів (робіт, послуг). Така відповідальність може бути як солідарною, так і субсидіарною.
Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. Вимоги до якості товарів (робіт, послуг) встановлюються правоволодільцем в інструкціях і рекомендаціях, які містяться в керівництві з експлуатації, що передається користувачеві разом з пакетом виключних прав інтелектуальної власності.
За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем. При цьому він несе відповідальність незалежно від того, продаються товари споживачам чи іншим учасникам цивільного обороту.
Припинення та зміна договору комерційної концесії. Чинне законодавство України передбачає низку випадків припинення та зміни договору комерційної концесії через суб'єктивні та об'єктивні причини.
Договір комерційної концесії припиняється у разі:
1) закінчення строку дії договору;
2) односторонньої відмови від договору, укладеного без зазначення строку. В цьому разі кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо триваліший строк не встановлений договором;
3) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;
4) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом);
5) смерті правоволодільця, якщо спадкоємець протягом шести місяців з дня відкриття спадщини не зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності або не передав свої права та обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення прав і виконання обов'язків правоволодільця, який помер, до переходу до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною;
6) односторонньої відмови користувача від договору в разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором концесії;
7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Припинення дії договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК України. Після її здійснення колишній користувач позбавляється права використовувати
передбачений договором пакет виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності.
Припиненню договору комерційної концесії може передувати його зміна, зокрема в разі зміни комплексу прав інтелектуальної власності (франшизи), що передається. Так, користувач має право вимагати зменшення плати за договором комерційної концесії у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця.
Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право вимагати відповідного змен-шення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором. У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення договір комерційної концесії може бути припинений або розірваний користувачем в односторонньому порядку.
Зміна ж суб'єктного складу сторін, зокрема особи правоволодільця, у правовідносинах комерційної концесії жодним чином не впливає на його зміст і не може вважатися підставою для зміни чи розірвання договору. Новий правоволоділець є повноправним контрагентом раніше укладеного договору комерційної концесії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Відповідальність сторін за договором комерційної концесії"
 1. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Т-Ю
  відповідальністю - засноване однією або кількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Учасники цього товариства, на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному вартості внесених ними вкладів, який визначається статутом.
 2. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  відповідальністю тощо) засновникам за підсумками звітного року. Цією статтею чітко визначено термін сплати авансового внеску із податку на прибуток. Термін сплати авансового внеску із податку на прибуток не пов' язаний із конкретною звітною датою чи терміном подання податкової декларації, він залежить виключно від терміну виплати дивідендів. Сплата авансового внеску із податку на прибуток
 3. § 3. Категорія господарського (підприємницького) договору
  відповідальність підприємця незалежно від його вини); З урахуванням названих вище особливостей цього виду договору, господарським (підприємницьким) договором можна вважати такий цивільно-правовий договір, в якому обома сторонами або хоча б однією з них є юридичні або фізичні особи-підприємці, і за яким передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення
 4. § 10. Договір концесії
  відповідальність за виконання сторонами зобов'язань; - страхування концесіонером об'єктів концесії, взятих у концесію; - порядок продовження і припинення дії договору; - порядок вирішення спорів між сторонами. За згодою сторін у концесійному договорі можуть бути передбачені й інші умови, в тому числі передбачені спеціальними законами про концесійну діяльність в окремих сферах
 5. Глава 34 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
  відповідальність згідно із законодавством України. Згідно з п. 35.1 ст. 35 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" неналежний отримувач зобов'язаний протягом 3 робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення
 6. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і
 7. Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
  сторін відповідно до договору про сумісну діяльність від 10 лютого 2004 р. 2. Обов'язки сторін Сторони підтверджують розуміння важливості питання і погоджуються взяти на себе такі зобов'язання: 2.1. Протягом п'яти років від дати укладення цього договору Сторона, що отримує, не буде розголошувати будь-якої інформації, отриманою нею від Сторони, що розкриває, що є секретом фірми або
 8. Що означає термін "комерційна концесія"?
  сторін договору, укладеного без зазначення строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором не передбачено більш тривалий строк. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав, не визнається підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий
 9. Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
  сторін для досягнення найкращих економічних результатів. 1.2. Користувач, враховуючи те, що система виробництва і реалізації виробів, позначених торговельною маркою Правоволодільця, підтвердила свою високу якість, бажає здійснювати виробниче і ділове співробітництво з Правоволодільцем і тим самим увійти у виробництво морозива "Морозно", і в цій діяльності застосовувати спосіб та метод
 10. Які особливості договору простого товариства?
  відповідальністю "ВВВ", надалі -"Товариство", в особі директора Яценка В.В., що діє на підставі Статуту товариства, і приватне підприємство "ЮЮЮ", надалі - "Підприємство", в особі директора Кривди С.С., що діє на підставі Статуту, з урахуванням вимог ст. 1132-1143 Цивільного кодексу України уклали договір про сумісну діяльність на таких умовах: 1. Предмет договору 1.1. Сторони за цим договором
© 2014-2022  yport.inf.ua