Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється за договором комерційної концесії, правоволоділець зобов'язаний: - передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав; - надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи проведення спеціальних навчальних курсів для персоналу його працівників; - забезпечити державну реєстрацію договору. Правоволоділець має право постійно перевіряти товари (роботи, послуги), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем споживачам відповідно до договору комерційної концесії. Користувач зобов'язаний: - не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію; - інформувати правоволодільця про свій досвід використання торговельної марки та інших позначень правоволодільця на договірній території та можливе його поліпшення; - експлуатувати торговельну марку та інші позначення виключно з додержанням інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання тому, як вони використовуються правоволодільцем, у тому числі вказівок щодо зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, використовуваних користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав; - використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом; - забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються або надаються правоволодільцем; - надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які б вони могли розраховувати, купуючи (замовляючи) безпосередньо у правоволодільця; - інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує торговельну марку та інші позначення, за договором комерційної концесії утримуватися від пошуку споживачів (замовників) за межами наданої договором території (закріпленої за користувачем); - не брати участі та не мати будь-якого майнового інтересу прямо або опосередковано в будь-якій підприємницькій діяльності, що може конкурувати з діяльністю правоволодільця; - дозволяти правоволодільцю інспектувати договірні приміщення, транспортні засоби, товари та послуги, що надаються, свої інвентаризаційні та фінансові документи. Умови договору комерційної концесії, відповідно до яких правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемними. Зразок договору комерційної концесії ДОГОВІР №_ м. Дніпропетровськ 15 травня 2004 р. ЗАТ "БББ", надалі - "Правоволоділець", в особі директора Глущенко С.С., що діє на підставі статуту товариства, і ТОВ "ВВВ", надалі - "Користувач", в особі директора Петренко М.М., що діє на підставі статуту товариства, з додержанням вимог ст. 1115-1129 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Цей договір укладається з метою успішної реалізації товарів і послуг на ринку Дніпропетровської області та ділового співробітництва сторін для досягнення найкращих економічних результатів. 1.2. Користувач, враховуючи те, що система виробництва і реалізації виробів, позначених торговельною маркою Правоволодільця, підтвердила свою високу якість, бажає здійснювати виробниче і ділове співробітництво з Правоволодільцем і тим самим увійти у виробництво морозива "Морозно", і в цій діяльності застосовувати спосіб та метод виробництва Правоволодільця, і використовувати технічну допомогу Правоволодільця. 1.3. Сторони погодилися з тим, що вони мають таку ділову мету: а) розподіл праці і спеціалізація виробництва; б) підвищення обсягу виробництва і виробничої програми; в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці продукції і закупівельної ціни на сировину і репродуктивний матеріал; г) збільшення гнучкості виробництва і реалізації відповідно до вимог ринку; д) швидке оволодіння новими виробами, які користуються попитом на ринку. 2. Планування виробництва і розвитку 2.1. Для досягнення спільної мети, визначеної п. 1 цього договору, сторони домовились про таке: а) їх ділові відносини за договором ґрунтуються на співробітництві і наданні допомоги в повсякденній діяльності; б) для визначення цін при взаємному обміні товарами і послугами застосовуються ринкові критерії; в) Користувач планує виробництво і розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропозицій Правоволодільця; г) Сторони докладають усіх зусиль для того, щоб у галузі планування господарської діяльності була прийнята єдина методологія і забезпечена відповідна координація як на виробництві, так і в галузі реалізації продукції, яка є предметом співробітництва за цим договором. 3. Предмет комерційної концесії 3.1. Предметом цього договору є здійснення співробітництва і об'єднання у виробництві та реалізації засобів і праці Правоволодільця і Користувача відповідно до положень цієї статті. 3.2. Комерційна концесія в рамках надання допомоги для розвитку виробничих потужностей охоплює: а) співробітництво в забезпеченні технічних умов для отримання дозволу відносно місця виробництва від компетентних органів; б) розробка програми навчання персоналу і організацію навчання; в) забезпечення документацією для пуску і роботи об'єкта; г) розробка програми виробництва і плану роботи; д) регулювання питання про право використання торговельної марки; е) забезпечення засобами праці для спільної діяльності. 3.3. Зазначені заходи в п. 3.2 становлять "пакет послуг", які надає Правоволоділець, а їх вартість за договором визначається в 100 000 грн. 4. Обов'язки Користувача 4.1. Користувач зобов'язаний надати такі засоби для здійснення сумісної діяльності в рамках комерційної концесії: а) фінансові кошти на суму 50 000 грн; б) виробничі приміщення і обладнання; в) робочу силу відповідно до потреб виробництва. 4.2. Користувач зобов'язується: - працювати за виробничою програмою Правоволодільця; - використовувати торговельну марку "Морозно" на підприємствах, які працюють з предметом договору про комерційну концесію; - забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) за договором, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) Правоволодільцем; - надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які б вони могли розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у Правоволодільця; - інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень Правоволодільця за договором комерційної концесії; - не розголошувати секрети виробництва Правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію; - не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) Правоволодільця; - погоджувати з Правоволодільцем місця розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. 4.3. Користувач зобов'язується за використання пакета послуг виплачувати Правоволодільцю винагороду в процентах від запланованого обсягу діяльності спільно організованого виробництва і реалізації виробів, які є предметом договору. Початкова винагорода покриває витрати Правоволодільця за п. 3.2 цього договору і становить 20 % . 4.4. Користувач зобов'язаний виплачувати Правоволодільцю і поточну винагороду (комісійні), які покривають витрати на технічну допомогу, послуги з реалізації готової продукції і послуги з організації праці та виробництва, передбачених інвестиційною програмою. 4.5. Користувач відшкодовує економічно обґрунтовані, фактичні витрати на навчання кадрів. 5. Обов'язки Правоволодільця 5.1. Правоволоділець зобов'язаний передати Користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за цим договором, а також проінформувати Користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав. 5.2. Розробити інвестиційну програму виробництва і надати Користувачеві всю необхідну технічну і організаційну допомогу, передбачену договором. 5.3. Надати комісійні послуги для придбання обладнання Користувачем і своєчасно поставляти виробничий матеріал у запланованій кількості та відповідної якості. 5.4. Надати необхідну допомогу в розробці технологічної документації для роботи виробничої одиниці. 5.5. Надати постійну спеціальну допомогу в організації виробництва і здійснювати нагляд за якістю виробів, що є предметом цього договору. 5.6. Надавати виробничі приміщення для виконання передбаченого обсягу виробництва відповідно до можливостей виробничої одиниці. 5.7. Своєчасно виплачувати Користувачеві вартість виробів, які регулярно поставляються і реєструються відповідно до положень цього договору. 5.8. Не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за Користувачем території - Дніпропетровській області. 6. Спільний орган господарської діяльності 6.1. Для успішної господарської діяльності сторони погодились утворити спільний орган господарської діяльності, який є органом паритетного складу, а голова призначається із числа осіб, яких називає Користувач. 6.2. Компетенція, спосіб роботи і прийняття рішень спільним органом будуть врегульовані у спеціальному додатку до договору і робочої інструкції, яку спільний орган приймає за згодою сторін цього договору. 6.3. Сторони погодилися з тим, що всі спори вони будуть попередньо вирішувати дружнім шляхом на підставі пропозицій спільного органу. 7. Строк дії, продовження і припинення договору, відмова від нього 7.1. Цей договір укладено на п'ять років. 7.2. Договір автоматично продовжується на наступні п'ять років, якщо кожна зі сторін не пізніше як за шість місяців до закінчення строку його дії не відмовиться від нього письмово. 7.3. Користувач має право на укладення договору на новий строк на тих же умовах, якщо він належним чином виконував свої обов'язки за цим договором. 7.4. Перехід виключного права на торговельну марку від Пра-воволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання цього договору. 7.5. Державна реєстрація договору після його укладення та у разі його розірвання покладається на Правоволодільця. 7.6. Договір припиняється у разі: - припинення права Правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в цьому договорі, без його заміни аналогічним правом; - оголошення Правоволодільця або Користувача неплатоспроможним (банкрутом). 8. Вирішення спорів 8.1. Усі спори, які будуть виникати з цього договору чи у зв'язку з ним, сторони вирішують за домовленістю. 8.2. Якщо сторони не дійшли згоди щодо вирішення спору, вони звертаються до Дніпропетровського господарського суду, який і вирішує спір. 8.3. Сторони зобов'язуються виконати рішення господарського суду в строк, який визначений у самому рішенні. 9. Заключні положення 9.1. Цей договір набирає чинності після його підписання Пра-воволодільцем і Користувачем та державної реєстрації. 9.2. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути здійснені тільки письмово. 9.3. Додатки і протоколи можуть змінювати чи доповнювати цей договір за умови, що вони підписані представниками обох сторін. 9.4. Цей договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Договір уклали: Праволоділець Користувач Директор (Глущенко С.С.) Директор (Петренко П.П.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?"
 1. Що означає термін "комерційна концесія"?
  Створення підприємницького сектору в Україні зумовлює необхідність правової бази його функціонування. У ринковій економіці є три головні шляхи заснування власної справи: - заснування власного бізнесу; - придбання існуючого бізнесу; - здійснення комерційної концесії. Якщо нормативна база для реалізації в Україні перших двох шляхів тією чи іншою мірою сформувалася, то поняття комерційної
 2. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 3. § 8. Договір комісії
  Регулювання відносин комісії здійснюється на підставі положень ЦК, у якому їм присвячено гл. 69. Інститут комісії не знайшов відображення в ГК; лише у ст. 350 Кодекс вказує на те, що факторинг є банківською операцією, що здійснюється на комісійних засадах на договірній основі. Поняття договору комісії. Згідно зі ст. 1011 ЦК за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за
 4. Глава 34 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
  Відповідно до ст. 1212 ЦК особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Це відповідає загальному положенню ст. 387 ЦК, яка передбачає право власника витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. Особа
 5. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  Домінуюче місце серед суб'єктів господарювання належить підприємствам. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства як суб'єкта господарювання є центральною частиною системи господарського права України,
 6. У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
  Цивільно-правові відносини - це особисті немайнові та майнові відносини між майново самостійними, юридичне рівними учасниками, що е носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування державного примусу. Для цивільно-правових відносин характерні специфічні ознаки, які вирізняють їх з-поміж
 7. Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
  В умовах ринкової економіки все більше зростає значення будь-якої інформації, в тому числі науково-технічної, що має конфіденційний характер. Специфічність інституту комерційної таємниці полягає в тому, що вона не підлягає офіційній реєстрації. Опис, який становить її сутність, має конфіденційний характер і передається з рук у руки під серйозні застереження. В ліцензійних договорах, як правило,
 8. Які особливості договору простого товариства?
  Відносини, що виникають між суб'єктами права при з'єднанні своїх внесків (майно, знання тощо) і організації співпраці для досягнення спільної мети є різновидом цивільних правовідносин, а саме зобов'язаннями за спільною діяльністю. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. З'єднання внесків і подальша
 9. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Т-Ю
  Творчість - цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що характеризується неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Типові договори - своєрідні нормативно-правові акти, затверджені у встановленому порядку компетентними органами (договори охорони квартир, охорони об'єктів, найму жилого приміщення тощо). Товариство з додатковою
 10. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
© 2014-2022  yport.inf.ua