Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (ДОГОВІРНІ та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованої літератури


1. Демський Е.Ф. Транспорт, пасажир, право. - К., 1987. - 48 с
2. Дорошенко А.Г. Ліцензування господарської ДІЯЛЬНОСТІ по Надання послуг з перевезення пасажирів и вантажів автомобільнім транспортом / / Сістемні методи Керування, технологія та організація виробництва, ремонту и ЕКСПЛУАТАЦІЇ автомобилей. - К., 2001. -Вип. 12.-С 196-199.
3. Сібільов М. Регулювання відносін по Перевезення вантажу, пасажирів та багажу за проектом нового Цивільного кодексу України / / Вісн. Акад. правових наук України. - X., 1997. - № 2 (9). - З 74-81.
4. Ярошенко К.Б. Права та обов'язки пасажирів. - М., 1986. -62 С.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Список рекомендованої літератури "
 1. Список рекомендованої літератури
  1. Кучерук KJ. Договір купівлі-продаж земельної ділянки: Авто-реф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інститут Держава і права ім. В.М. Корецького. - К., 2002. - 19 с 2. Негода Г. Продажів товарів у розстрочку / / Вісн. податкової служби України. - 2004. - № 15. - С. 59-62. 3. Процьків Н.М. Особливості розірвання договору купівлі-продаж за законодавством України / / Наук. Вісн. Чернів. ун-ту.
 2. Інші підвіді договором роздрібної купівлі-продаж
  . У наш годину одним Із найпошіренішіх Видів роздрібної купівлі-продаж є продажів товарів помощью самообслуговування у різноманітніх супермаркетах, універмагах, взуттєвіх магазинах ТОЩО. Отже, продажів товарів помощью самообслуговування-це способ продажу товарів, у процесі Якого покупець має Вільний до них доступ, самостійно їх оглядає, відбірає, а Розраховується за підібрані товари у
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Білоус Ж А. Предмет договору купівлі-продаж та постачання / / Часопис Київ, ун-ту права. - 2002. - № 3. - З 35-42. 2. Захар'їна А.В. Договір поставки: Практ. пособ. - М.: ДІС, 2004. - 128 с 3. Притика Д.М., Осетинський А.І. Правове регулювання поставок. - К., 1989. - 255 с. 4. Яновський А. Інкотермс: Умови поставок товарів / / Підприємництво, господарство і право. - 1997. - № 4. -
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Блинкова EJ5. Конклюдентні діяння як форма укладання договорів постачання товарами через приєднану мережу / / Юрист. - 2004. - № 10. - С. 13-16. 2. Гуйван П. Особливості угод енергопостачання та їх місце в системі договорів / / Підприємництво, господарство і право. -2000. - № 2.-с. 13-16. 3. Керефова Б.Б. Особливості укладення та розірвання договору енергопостачання / / Право і
 5. Список рекомендованої літератури
  1. Захар'їна А.В. Договір міни: Практ. посібник. - М.: ДІС, 2004.-128 с. 2. Ляско А.К. Бартер: Теорія і практика. - М.: ЗАО "Фінстатін-форм", 2001.-93 с 3. Простибоженко О. Договір міні. - К.: Видавець Фурса С.Я., 2005.-124 с. 4. Старцева MJB. Теоретичні та практичні аспекти застосування законодавства, що регулює відносини за договором міни: Автореф. дис ... канд. юрид. наук:
 6. Список рекомендованої літератури
  1. Зеніна Є.І. Договір дарування / Под ред. М.Ю. Барщевського. - М.: Білі альви, 1995. - 32 с. 2. Малеина М.М. Про договір дарування / / Правознавство. - 1998. - № 4. -С. 129-133. 3. Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса СМ. Договір Дарування. -К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. - 52 с. 4. Ерделевскій А. Прощення боргу та договір дарування / / Ріс. юстиція. - 2000. - № 3. - С.
 7. Список рекомендованої літератури
  "І.Нікітюк Г. Правове регулювання института земельної ренти в Україні / / Право України. - 1999. - № 6. - З 58-60. 2. Домбругов.а А. Договір ренти за новим Цівільнім кодексом України / / Юрид. Вісн. України. - 27.12.03-02.01.04. - № 52 (444). - З 14. 3. Золотько Н.В. Договори ренти в цивільному праві Росії: Автореф. дис-канд. юрид. наук: 12.00.03. - Краснодар, 2002. -26 с. 4. Сердюк Л.
 8. Список рекомендованої літератури
  1. Домбругова А. Довічне утримання за новим Цівільнім кодексом України / / Юрид. Вісн. України. - 2003. - 1-7 листоп. - № 44 (436). - С 14 - 15. 2. Єфімов С. Хто є власником за договором довічного утримання / / Бізнес. - 2000. - 21. берез. - № 8 (371): Бухгалтерія. - С. 92-93. 3. Жигалкин І. Про право власності за договором довічного утримання / / Підприємництво, господарство и
 9. Список рекомендованої літератури
  1. Витрянский В.В. Договір оренди та його види. - М.: Статут, 2001.-300 с. 2. Дядюра І.Г. Оренда: Договірні відносини, податковий і бухгалтерський облік. - Запоріжжя: Поліграф, 2004. - 72 с. 3. Мороз Н.В. Правові питання оренди майна державних підприємств: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2000.-181с. 4. Мусієнко В.В.
 10. Список рекомендованої літератури
  1. Баранов НЛ. Договір побутового прокату. - Саратов, 1980. - 150 с. 2. Кабалкин А., Санникова Л. Договір прокату / / Ріс. юстиція. -2000. - № 6.-С. 16-18. 3. Первушина А.П. Договір побутового прокату за радянським праву. - М., 1964. - 70 с. 4. Соколова ЕД. Правове регулювання побутового прокату: Автореф. дис ... . канд. юрид. наук / Моск. держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - М., 1963. - 16
© 2014-2022  yport.inf.ua