Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Права та обов'язки сторін за договором позички

. Визначаючи права та обов'язки сторін при укладенні договору позички, слід про ховувати, по-перше, поширеність на даний вид правовідносин норм гл. 58 ЦК України; по-друге, залежність прав та обов'язків позичкодавця від правової конструкції договору (є він реальним чи консенсуальним), оскільки у консенсуальному договорі позички, наприклад, першим виникає обов'язок позичкодавця передати річ користувачу.
У будь-якому договорі позички (реальному чи консенсуальному) позичкодавець має обов'язки, передбачені нормами гл. 58 ЦК України "Найм (оренда)". Отже, він зобов'язаний:
1) передати річ у стані та комплекті, обумовленому договором;
2) повідомити користувача про всі недоліки речі, що передається за договором позички в безоплатне користування, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна користувача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею;
3) попередити користувача про всі права третіх осіб на річ, що йому передається;
4) робити за власний рахунок капітальний ремонт речі, переданої у позичку.
Водночас незалежно від правової конструкції договору, відповідно до ст. 832 ЦК України, позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана ним у користування. При цьому до нового власника переходять усі права за договором позички, який був укладений раніше, а його права відносно речі обтяжуються правами користувача. До того ж новий власник не вправі вимагати дострокового припинення договору позички та повернення речі до встановленого строку. Згідно з даною нормою користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому в користування.
Крім того, відповідно до ст. 836 ЦК України, позичкодавець має також право вимагати примусового повернення речі та відшкодування завданих у зв'язку з цим збитків, якщо після припинення договору користувач не повертає річ.
Користувач, за договором позички, зобов'язаний дотримуватися вимог, встановлених ст. 833 ЦК України:
1) нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому в користування;
2) користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної в договорі;
3) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;
4) повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання.
Відповідно до ст. 834 ЦК України, користувач має право повернути річ, передану йому в користування, у будь-який час до спливу строку договору.
Крім спеціальних прав та обов'язків, користувачеві належать також інші права та обов'язки, характерні наймачу за договором найму (оренди). Так, користувач має право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані ним у результаті користування річчю, переданою у позичку (ст. 775 ЦК України); він зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини (ч. 1 ст. 779 ЦК України) тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Права та обов'язки сторін за договором позички"
 1. § 12. Опіка та піклування
  права і виконувати обов'язки (ст. 55 ЦК). Разом з тим, крім загальних цілей опіки і піклування, закон визначає також спеціальні цілі стосовно 2 груп осіб, права й інтереси яких покликаний захищати інститут опіки і піклування, - неповнолітніх і повнолітніх фізичних осіб. Стосовно неповнолітніх дітей метою опіки і піклування є виховання неповнолітніх, які внаслідок смерті батьків, позбавлення
 2. § 1. Поняття зобов'язання
  права на речі опосередковують статику суспільних відносин (стан належності речей) у сфері цивільного обігу, то зобов'язання, передусім, засвідчують його динаміку, регулюючи обов'язки з передачі речей від однієї особи до іншої, виконання дій, надання послуг. Зобов'язання є одним з видів цивільних правовідносин і мають усі ознаки останніх. Разом з тим, вони мають і специфічні риси, що дозволяють
 3. § 1. Договір найму (оренди)
  права. Характерною ознакою класичного договору найму є те, що законодавство не вказує, яке майно може бути предметом найму, і па які цілі воно може використовуватися. Це означає, що предметом найму може бути будь-яке майно, що відповідає вищенаведеним ознакам, не обмежене у цивільному обігу (наприклад, громадянин, який має вогнепальну мисливську зброю та відповідний дозвіл на її використання,
 4. § 9. Договір позички
  права. Предмет договору передається користувачу безоплатно. Ознака безоплатності користування майном є основною ознакою, що відрізняє договір позички від платного договору найму. Згідно з ч. 2 ст. 827 ЦК користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. Речі передаються позичкодавцем або безпосередньо під час
 5. Що означають терміни "опіка", "піклування"?
  права і виконувати свої обов'язки. Опіка і піклування встановлюються відповідними відділами органів виконавчої влади районів, міст, районів у містах, селищах, селах. Органи опіки та піклування зобов'язані: 1) вирішувати питання про встановлення і припинення опіки та піклування; 2) здійснювати нагляд за діяльністю опікунів і піклувальників; 3) забезпечувати тимчасове влаштування неповнолітніх
 6. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  права та обов'язки сторін. Сукупність цих умов, погоджених між сторонами, становить зміст договору. Традиційно в цивільному праві розрізняють істотні, звичайні й випадкові умови договору. Ця класифікація має не лише теоретичне, а й практичне значення, особливо тоді, коли йдеться про встановлення самого факту укладення договору. Істотними умовами договору є умови, без погодження яких договір
 7. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  права - - система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, про тлумачення цивільно-правових норм, практику застосування цивільних норм, термінологію цивільного права. Націоналізація - примусове безоплатне вилучення засобів виробництва, що перебувають у приватній власності, з наступною передачею їх у державну або іншу власність. Негаторний позов - позов
 8. § 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань
  права залишається дорговір, коли для виникнення застави між заставодержателем і заставодавцем має бути досягнуто згоди про встановлення застави. При цьому договір про заставу може бути самостійним, тобто відокремленим від договору, за яким виникає забезпечене заставою зобов'язання. Однак умову про заставу може бути включено і до основного договору, що підтверджує похідний характер застави,
 9. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно
  права" в юридичній літературі вживається у різних значеннях. По-перше, про "об'єкт права" говорять як про елемент правовідносин, по-друге, - як про суспільні відносини, які в конкретних умовах підлягають правовому регулюванню. В даному випадку йтиметься про об'єкти цивільних прав як елементи цивільних правовідносин. Юридичні і фізичні особи вступають у цивільно-правові відносини з метою
 10. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди).
  права, що передаються у найм; 3) особа, яка уповноважена за законом або договором на укладання договору найму певного майна (ст. 761 ЦК України). Щодо оренди окремих видів майна закон встановлює певні вимоги до осіб, які можуть бути орендодавцями, або чітко визначає їх коло. Так, відповідно до ст. 787 ЦК України наймодавцем за договором прокату може бути особа, яка здійснює підприємницьку
© 2014-2022  yport.inf.ua