Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Ознаки зобов'язання, що виникає із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

. Оскільки не всі обіцянки породжують обов'язок сплатити винагороду, відносини, що виникають у зв'язку із обіцянкою винагороди, набувають характеру цивільно-правового зобов'язання лише за наявності певних ознак:
1) обіцянка має бути публічною, тобто сповіщеною в засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб (ч. 2 ст. 1144 ЦК України). Публічною вважається і обіцянка, яка звернута до певного кола осіб (наприклад, до "студентів гуртожитку", "працівників заводу"). Якщо ж звернення адресовано конкретним особам, а отже є персоніфікованим, відносини втрачають ознаку публічності і набувають договірного характеру;
2) в обіцянці повинно бути зазначено завдання, яке необхідно виконати. Це може бути або досягнення конкретної мети (знайти загублену обручку, втрачений вантаж, встановити місцезнаходження вкраденого автомобіля, отримати золоту медаль на олімпіаді, встановити рекорд в стрибках тощо), або виконання певної роботи, характер якої допускає здійснення її різними особами. Результат може бути досягнутий чи не досягнутий, але не може бути кращим чи гіршим. Тому обіцяну винагороду має право вимагати той, хто досяг визначеного результату;
3) із оголошення повинно бути зрозумілим, хто обіцяє винагороду і місце, куди необхідно надати результат;
4) для завдання можуть бути встановлені місце та строк (термін) його виконання. Якщо строк виконання завдання не визначений певним проміжком часу або календарною датою, завдання вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання;
5) відповідно до ч. З ст. 1144 ЦК України у сповіщенні публічної обіцянки винагороди потрібно визначити розмір такої винагороди. Окремі фахівці вважають, що оголошення, в яких розмір винагороди не визначений, а лише зазначено, що "винагорода гарантується", не відповідають закону і не породжують зобов'язання, передбаченого гл. 78 ЦК України1.
На практиці у більшості випадків в обіцянках фізичних осіб сплатити винагороду її розмір не зазначається.
Досить пригадати персонажа І. Ільфа та Є. Петрова вдову Грицацуєву, яка обіцяла "пристойну винагороду за інформацію про місцезнаходження т. Бендера". Варфоломійович, який приніс вирізку з газети, про те, що "вчера на площади Свердлова попал под лошадь гражданин О. Бендер", і поцікавився розміром винагороди, отримав відповідь: "Усе беріть!". Внаслідок торгу інформація, за яку Варфоломійович правив 20 карбованців, була передана вдові за п'ять карбованців.
Якщо розмір винагороди не визначений, це не виключає можливості виникнення спору щодо її розміру. У цих випадках розмір винагороди може встановлюватися судом з урахуванням принципів розумності, справедливості і добросовісності. Хоча спори щодо розміру винагороди можуть виникати і у випадках, коли її розмір чітко визначений, але особа, яка відгукнулася на обіцянку, вважає її недостатньою. І в цьому разі, за відсутності порозуміння, сторони можуть звернутися до суду. Тому, ми вважаємо, що зобов'язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу можуть виникнути і у випадку, коли конкретний розмір винагороди не встановлений.
'Див.: Наі/ково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К., 2005. - Т. 2. - С 844.
Якщо винагорода носить немайновий характер, то цивільно-правові відносини не виникають.
Так, поліцейський комісар Горовіц із французького бойовика "Хто є хто?" пообіцяв тому, хто допоможе визволити його дочку з рук злочинців, право називати його просто по-імені "Станіслав" і заходити в будь-який час у гості.
У такому випадку взаємовідносини між особами не підлягають цивільно-правовому регулюванню;
6) обіцянка може бути зроблена в будь-якій формі (письмово, по телебаченню, по радіо, по Інтернету тощо). Особи, які хочуть відгукнутися, можуть вимагати письмового підтвердження інформації. Наприклад, якщо винагорода обіцяється пілоту, який має пролетіти під Тріумфальною аркою в Парижі, як це мало місце в кінофільмі "Шукачі пригод", то зацікавлена особа має можливість впевнитися в дійсності такої пропозиції;
7) обіцяти винагороду можна лише за правомірні дії (під цивільно-правове регулювання не підпадає, наприклад, оголошення про сплату винагороди за виготовлення вибухового пристрою). У разі вчинення правочину, який не відповідає засадам правопорядку чи моралі, він може бути визнаний у встановленому законом порядку недійсним;
8) обіцянка винагороди повинна носити майновий характер, тобто має обіцятися певна грошова сума, певне майно або певні блага майнового змісту (путівка в санаторій, частина заблукалої отари овець тощо);
9) винагорода виплачується за принципом "першому - все". Так, якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується особі, яка виконала завдання першою. У випадку ви-конання завдання одночасно кількома особами, винагорода розподіляється між ними порівну.
Права та обов'язки суб'єктів публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Особа, яка публічно пообіцяла винагороду (нагороду), зобов'язана її виплатити у разі виконання завдання і передання їй його результату (ч. 1 ст. 1148 ЦК України).
Ця особа має право:
1) змінити завдання та умови надання винагороди (ч. 1 ст. 1147 ЦК України);
2) публічно оголосити про припинення завдання (ч. 2 ст. 1149 ЦК України).
Публічне обіцяння винагороди жодних обов'язків у тих, до кого воно звернене, не породжує.
Відповідні ж права в них виникають лише при досягненні зазначеного в публічній обіцянці результату: обіцяну винагороду має право вимагати той, хто його досяг.
Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку із зміною завдання. Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат (ч. 2, 3 ст. 1147 ЦК України).
У разі, коли особа, яка публічно обіцяла винагороду, публічно оголосила про припинення завдання, особа, яка зазнала реальних витрат на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування (ч. 2 ст. 1149 ЦК України).
Припинення публічної винагороди без оголошення конкурсу. Правові відносини, що виникли у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, припиняються у разі:
1) закінчення строку для передання результату;
2) передання результату особою, яка першою виконала завдання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Ознаки зобов'язання, що виникає із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу"
 1. § 1. Публічна обіцянка винагороди
  зобов'язаним не з моменту оголошення обіцянки, а з моменту досягнення кредитором бажаного результату. Обіцяючи винагороду (нагороду), особа діє публічно. Частина 2 ст. 1144 ЦК передбачає, що обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб. За змістом ст. 1 Закону України від 23 вересня 1997 р. "Про державну підтримку
 2. § 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди
  зобов'язується сплатити матеріальну винагороду будь-якій особі за умови досягнення нею зазначеного результату. Мета, що переслідує особа, яка обіцяє винагороду, складається з двох взаємопов'язаних елементів: 1) залучити значне коло осіб до виконання певної роботи та 2) отримати якнайшвидше результат або отримати найкращий результат. Оскільки в будь-якому зобов'язанні беруть участь
 3. § 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу
  зобов'язання, що виникає з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу. Зобов'язання із конкурсу є видовим поняттям зобов'язань, що виникають із публічної обіцянки винагороди. З метою вирішення актуальних питань у промисловості, будівництві, мистецтві використовується така цивільно-правова форма як оголошення конкурсу. Оголошення конкурсів сприяє створенню найкращих творів літератури,
 4. § 2. Первісні (первинні) способи набуття права власності
  ознакою тут є не сам факт створення нової речі, а те, що нова річ створюється в результаті праці однієї особи з матеріалів, що належать іншій особі. Виникнення права власності на таку річ залежить від добросовісності чи недобросовісності специфікатора, тобто особи, яка використала чужий матеріал для створення нової речі. Право власності у специфікатора виникає тільки за наявності одночасно 3
 5. § 4. Підстави виникнення зобов'язань
  зобов'язань є юридичний факт або юридична сукупність (фактичний склад), які породжують зобов'язання. Слід зазначити, що ЦК не визначає спеціально підстави виникнення зобов'язань, відсилаючи тут до загальних підстав виникнення цивільних прав та обов'язків. Зокрема, у ч. 2 ст. 509 ЦК зазначено, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК. Отже йдеться лише про норму відсильного
 6. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  ознаки: а) творчий характер; б) вираження в об'єктивній формі. Об'єкт цивільних прав (цивільно-правових відносин) -те, відносно чого суб'єкти вступають у відносини (на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки) заради здійснення своїх законних прав та інтересів (речі, дії і послуги, продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага). Обман при здійсненні правочину - умисне
 7. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
  зобов'язань називає договір та інші підстави, передбачені ст. 4 ЦК України. Таким чином, зобов'язання можуть виникати: 1) з угод (у тому числі договорів) як передбачених законом, так і не передбачених законом, але таких, що не суперечать йому; 2) з адміністративних актів; 3) внаслідок створення творів науки, літератури, мистецтва, а також винаходів та інших результатів творчої діяльності;
 8. § 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн
  ознак юридичних осіб. Серед таких ознак особливе місце посідають відокремленість майна та незалежність існування від учасників юридичної особи, оскільки саме сукупність зазначених рис є необхідною передумовою існування усіх інших ознак, як-то: самостійної майнової відповідальності, можливості брати участь у цивільно-правових відносинах від свого імені тощо. Класифікація юридичних осіб, хоч і
 9. § 2. Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
  язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення
 10. § 5. Створення ЦК України
  ознака, що вони фіксують позицію, яка сформувалася на певному ортодоксальному підґрунті або у кожному разі є компромісом "законсервованих" ідей і вимог суспільства, що розвивається. Як правило, такі кодекси достатньо успішно обслуговують потреби цивільного (торгового) обігу і навіть іноді можуть слугувати взірцем для наслідування (як наприклад, у випадку з Німецьким цивільним кодексом, котрий,
© 2014-2022  yport.inf.ua