Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (ДОГОВІРНІ та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти до змісту підручника

2.8. Зберігання промов, что є предметом спору (секвестр)


Одним Із способів (Видів) забезпечення правильного Вирішення спору з приводу конкретної РЕЧІ є передання цієї РЕЧІ на зберігання іншім особам. Передача РЕЧІ, яка є предметом спору, на зберігання Третій особі булу відома ще за часів римського приватного права и Отримала Назву секвестр1.
Цею вид зберігання передбачається цівільнім законодавством багатьох країн світу, прот для Цивільного законодавства України ВІН є новим. Крім того, такий Різновид зберігання Виступає одним Із способів забезпечення покличу в цівільному процесі (ст. 152 ЦПК України от 18 березня 2004 p.). Закон України "Про виконавче провадження" (ст. 58) передбачає можлівість передачі майна, на Яку Накладено арешт, на зберігання Стороннім особам.
Договір Щодо зберігання промов, Які є предметом спору, призначеня захістіті Захоплення тієї особини, яка буде Визнана законним володільцем чи власником РЕЧІ, и получит право претендуваті на ее Отримання.
Зберігачем за Цім договором может буті фізична або юридична особа, яка ПОГОДЖЕНО усіма сторонами спору, Визначи судом або державним Виконавцю. Однак ним не может буті учасник відповідного спору, тоб Зберігач має буті незацікавленою у вірішенні спору особою.
Річ передається на зберігання іншій особі за ее Згідно, ЯКЩО Інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 976 ЦК України). Так, відповідно до пунктів 1.1,1.2 Положення про порядок и умови зберігання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, на Які Накладено арешт, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Правління национального банку України от 4 жовтня 1999 р. № 489, відповідальне зберігання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что віпущені в документарній ФОРМІ, на Які Накладено арешт и Які підлягають обов'язковому вилучений, здійснюється Територіальними управліннямі национального банку України на підставі Письмової догоди, укладеної з районним, Міським (міст обласного значення), районних у
1Секвестр (від лат. sequestrum) - Заборона чі обмеження права КОРИСТУВАННЯ будь-яким Майном за розпоряджені органів ДЕРЖАВНОЇ влади (Дів.: Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л. М. Шкарапута. - К.: Наук, думка, 2000. - С 516).
Городе відділом ДЕРЖАВНОЇ віконавчої служби, что находится в межах цього регіону.
Предметом цього договору может буті будь-яка Річ. Як вказується в спеціальній літературі, предметом такого зберігання могут буті НЕ позбав рухомі РЕЧІ, а й нерухомі, что за загально за правило не притаманно договорами зберігання1.
Особливості Укладання договору зберігання РЕЧІ, что є предметом спору, полягають в тому, что цею договір может буті Укладення:
1) путем волевіявлення ОСІБ, между Якими виник спір (добровільній секвестр);
2) за Ухвалами суду (суден секвестр);
3) постановила державного Виконавця (виконавчий секвестр). Секвестр может буті відплатним и безвідплатнім, что впліває
на права та обов'язки СТОРІН цього договору та їх відповідальність за его невиконання чи неналежне Виконання, Які візначаються за Загальні положення про договори про Надання послуг и зберігання.
За загально правилом зберігай має право на плату за рахунок СТОРІН, между Якими є спір (ч. 2 ст. 976, ч. 5 ст. 626 ЦК України). Если секвестр здійснюється на безоплатній Основі, про це має буті зазначено в договорі.
Закон України "Про виконавче провадження" (ст. 58) передбачає, что особа, якій передано на зберігання описом майно, может ним користуватись, ЯКЩО Особливості цього майна у разі КОРИСТУВАННЯ НЕ прізведуть до его знищення або Зменшення цінності. ЦК України такого правила не передбачає, тому КОРИСТУВАННЯ предметом добровільного и суднового секвестру заборонено (ст. 944 ЦК України).
Зберігач зобов'язується повернути Річ, яка є предметом спору, особі, візначеній за рішенням суду або за ПОГОДЖЕННЯ усіх СТОРІН, между Якими виник спір, а в разі зберігання РЕЧІ, на якові Було Накладено арешт державним Виконавцю, Припинення зберігання здійснюється за постановила державного Виконавця.
'Див.: Яаг / ково-практичний коментар ЦК України: У 2-х т. / За відп. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Т. 2. -С 615.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.8. Зберігання промов, что є предметом спору (секвестр) "
 1. Які Особливості договором зберігання?
  Зберігання захи до групи договорів, спрямованостей на Надання фактичність услуг. За договором зберігання одна сторона (Зберігач) зобов'язується зберігаті Річ, яка передана їй другою стороною (поклажодав-цем), и повернути ее поклажодавцеві у схоронності. У договорі зберігання может буті Передбачення обов'язок збе-рігача зберігаті Річ, яка буде Йому передана в Майбутнього. Если зберігання промов
 2. Які Особливості спеціальніх Видів зберігання?
  Зберігання: зберігання у ломбарді; зберігання цінностей у банку; зберігання промов у камерах схову транспортних організацій; зберігання промов у гардеробах організацій; зберігання промов у Готель; зберігання промов, что є предметом спору (секвестр); зберігання транспортних ЗАСОБІВ. Короткий Розгляд Деяк з ціх договорів розпочнемо з договором зберігання у ломбарді. Прийнять від ФІЗИЧНОЇ особини на
 3. § 1. Загальні положення про договір зберігання
  зберігання. Інколи вінікають Обставини, за якіх власник НЕ может самостійно Здійснювати володіння своим Майном, а тому передает его на зберігання іншій особі. За таких известить между особою, яка передала майно на зберігання, и особою, яка его прийнять, вінікають зобов'язання Щодо зберігання майна. Зберігальні зобов'язання могут вінікаті на підставі: 1) договором зберігання або Іншого договором,
 4. § 4. Договір зберігання
  зберігання присвячено гл. 66 ЦК. Додатково зберігання у товарному складі регулюється ст. 294 ГК, а такоже Законом України от 23 грудня 2004 р. "Про сертіфіковані товарні склади та Прості и подвійні складські Свідоцтва". Іншімі законодавчо актами візначається спеціфіка зберігання окрем промов, з Огляду на їх особливі Властивості - Наприклад, Законом "Про зерно та ринок зерна в Україні"
 5. § 3. Віндикаційний иск
  зберігання, змусивши та ін.), Особини, Які володіють Майна на праві полного господарського відання, оперативного управління або на іншій підставі, передбаченій законом (ст. 48 Закону України "Про власність") . Зрозуміло, что позивач має підтвердіті свое право власності на витребуване Річ або Інше титульне право на Річ, посилаючися на ті чі Інші докази (Свідоцтво про право власності, Свідоцтво про
 6. Стаття 70. Розмір часток майна дружини та Чоловіка при поділі майна
  зберігання родичам, продати СПІЛЬНЕ майно без Згоди іншого з подружжя. Одним Із способів впліву на недобросовісну особу, что застосовується судом может буті Зменшення розміру ее Частки при поділі подружня майна. 7. В коментованій статьи такоже передбачаються Позитивні Обставини для Зміни одного з подружжя в праві власності на СПІЛЬНЕ майно. Суд может збільшити частко в праві на майно того з
 7. 1. Поняття договору зберігання
  предметом зберігання. До цього можна додати й інше: стало можливим називати особа, яка приймає річ на зберігання, "охоронцем", відмовившись від найменування, яке він носив у Зводі законів російських, а одно в проекті Цивільного уложення, - "поклажеприниматель". Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. СПб., 1910. С. 240. Див, наприклад: Радянське цивільне право / Под ред. О.А.
 8. § 2. Речі як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ прав (правовідносін). Речі приватного права. Віді промов приватного права
  зберігання ТОЩО). 6. Залежних від господарського значення РЕЧІ могут буті поділені на Головні и другорядні. Головна Річ являє Основний Інтерес як об'єкт ЦИВІЛЬНИХ прав, другорядна - Виконує Допоміжні, обслуговуючі Функції. З урахуванням характеру зв'язку между Головною річчю и промовами другоряднімі, Останні могут мати Різні позначення. Так, ЯКЩО головна Річ и другорядна пов'язані фізічно,
 9. § 11. Рядки захисту ЦИВІЛЬНИХ прав. Позовна давність
  промов. З цього моменту вона дізнається про Порушення ее права власності. Можлива такоже Ситуація, коли існує припущені (презумпція) відносно того, что особа дізналася про Порушення прав, даже ЯКЩО сам Потерпілий не звернув на це уваги. Так, ЯКЩО гроші були позічені на 2 місяці и НЕ Поверненні до Закінчення цього рядок, пріпускається, что кредитор дізнався про Порушення свого права на Наступний
 10. § 2. Первісні (первінні) способом набуття права власності
  зберігання міліції, про что робиться оголошення в друкованне засобой масової ІНФОРМАЦІЇ. Если ПРОТЯГ 6 місяців від дня опублікування цього оголошення власник або Інша особа, яка має право Вимагати повернення транспортного засоб, НЕ будуть віявлені б або не заявл'ять про свои права | | л и ранспортній засіб, міліція має право продати его, а суму Вітор- \ внести на Спеціальний рахунок у банку. Если
© 2014-2022  yport.inf.ua