Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення

1. Підставами для дострокового припинення фінансового оздоровлення є:
неподання до арбітражного суду у строки, передбачені пунктом 3 статті 79 цього Закону, угоди про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості;
неодноразове або істотне (на термін більш ніж п'ятнадцять днів) порушення в ході фінансового оздоровлення термінів задоволення вимог кредиторів, установлених графіком погашення заборгованості.
2. Адміністративний керуючий зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів з дати виникнення підстав для дострокового припинення фінансового оздоровлення скликати збори кредиторів для розгляду питання про звернення до арбітражного суду з клопотанням про дострокове припинення фінансового оздоровлення.
3. Боржник зобов'язаний подати зборам кредиторів, скликаному відповідно до пункту 2 цієї статті, звіт про підсумки виконання графіка погашення заборгованості та плану фінансового оздоровлення при наявності такого плану.
До звіту повинні додаватися баланс боржника на останню звітну дату, звіт про прибутки і про збитки боржника, відомості про розмір погашених вимог кредиторів та підтверджують погашення вимог кредиторів документи.
Адміністративний керуючий представляє зборам кредиторів свій висновок про виконання графіка погашення заборгованості та плану фінансового оздоровлення (за наявності такого плану).
4. Збори кредиторів за підсумками розгляду звіту боржника та укладення адміністративного керуючого вправі прийняти рішення про звернення до суду з одним з клопотань:
про введення зовнішнього управління;
про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
До клопотання зборів кредиторів додаються копія протоколу засідання зборів кредиторів і список кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні з даного питання.
5. Арбітражний суд на підставі клопотання зборів кредиторів приймає один із судових актів:
ухвалу про відмову у задоволенні відповідного клопотання зборів кредиторів у разі, якщо в судовому засіданні виявлено виконання боржником вимог кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості та скарги кредиторів визнані необгрунтованими;
ухвалу про введення зовнішнього управління у разі наявності можливості відновити платоспроможність боржника;
рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва у разі відсутності підстав для введення зовнішнього управління і за наявності ознак банкрутства.
6. У разі, якщо фінансове оздоровлення було введено арбітражним судом у порядку, встановленому пунктом 3 статті 75 цього Закону, за клопотанням особи, що у справі про банкрутство, арбітражний суд може достроково припинити фінансове оздоровлення за умови порушення в ході фінансового оздоровлення термінів задоволення вимог кредиторів , установлених графіком погашення заборгованості. У зазначеному випадку арбітражний суд виносить ухвалу про введення процедури, що застосовується у справі про банкрутство, клопотання про введення якої було ухвалене першим зборами кредиторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 12. Збори кредиторів
  1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника -
 3. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  1. Рішення зборів кредиторів з питань, поставлених на голосування, приймаються більшістю голосів від числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом. 2. Більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких включені до
 4. Стаття 85. Внесення змін у графік погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості (непогашення заборгованості у встановлені терміни і (або) у встановлених розмірах) засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, треті особи, які надали забезпечення, не пізніше ніж через чотирнадцять днів з дати, передбаченої графіком погашення заборгованості, має право звернутися до
 5. Стаття 86. Дострокове закінчення фінансового оздоровлення
  1. У разі погашення боржником всіх вимог кредиторів, передбачених графіком погашення заборгованості, до закінчення встановленого арбітражним судом строку фінансового оздоровлення боржник подає звіт про дострокове закінчення фінансового оздоровлення. 2. Порядок подання звіту та розгляду арбітражним судом результатів фінансового оздоровлення, а також склад додаються до
 6. Стаття 173. Порука
  1. У цьому Законі під поручительством розуміється одностороння обов'язок особи, яка дала поручительство за боржника, відповідати за виконання останнім усіх його грошових зобов'язань перед кредиторами, а також обов'язки по сплаті обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетні фонди. Порука за зобов'язаннями боржника може бути дано Російською Федерацією,
 7. Стаття 219. Особливості фінансового оздоровлення селянського (фермерського) господарства та зовнішнього управління селянським (фермерським) господарством
  1. Главою селянського (фермерського) господарства протягом двох місяців з моменту винесення арбітражним судом ухвали про введення щодо селянського (фермерського) господарства спостереження можуть бути представлені до арбітражного суду план фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості. 2. У разі, якщо здійснення заходів, передбачених планом фінансового оздоровлення,
 8. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 9. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
© 2014-2022  yport.inf.ua