Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого

1. Зовнішній керуючий зобов'язаний представити на розгляд зборів кредиторів звіт зовнішнього керуючого:
за результатами проведення зовнішнього управління;
за наявності підстав для дострокового припинення зовнішнього управління;
на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів;
у разі накопичення грошових коштів, достатніх для задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів.
2. У разі, якщо в ході зовнішнього управління задоволені відповідно до цього Федеральним законом всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий не пізніше ніж через місяць з дати задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, повідомляє про це осіб, вимоги яких були включені до реєстру вимог кредиторів, та подає на затвердження арбітражного суду звіт зовнішнього керуючого.
3. Звіт зовнішнього керуючого повинен містити:
баланс боржника на останню звітну дату;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про прибутки і про збитки боржника;
відомості про наявність вільних грошових коштів та інших коштів боржника, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів боржника;
розшифровку залишилася дебіторської заборгованості боржника та відомості про що залишилися нереалізованими права вимоги боржника;
відомості про задоволених вимогах кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів;
інші відомості про можливості погашення залишилася кредиторської заборгованості боржника.
До звіту зовнішнього керуючого повинен бути прикладений реєстр вимог кредиторів.
4. У звіті зовнішнього керуючого повинно міститися одна з пропозицій:
про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та переході до розрахунків з кредиторами;
про продовження встановленого терміну зовнішнього управління;
про припинення провадження у справі у зв'язку з задоволенням усіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів;
про припинення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 5. 4. Форма і істотні умови договору
  Як відомо, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди по усіх істотних умов договору (п. 1 ст. 432 ЦК). Загальні вимоги до форми договору довірчого управління майном обмежуються тим, що вказаний договір повинен бути укладений в простій письмовій формі. Це означає, що договір довірчого
 6. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 7. Стаття 83. Адміністративний керуючий
  1. Адміністративний керуючий затверджується арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону. 2. Адміністративний керуючий діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом. 3. Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний: вести
 8. Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення
  1. Підставами для дострокового припинення фінансового оздоровлення є: неподання до арбітражного суду у строки, передбачені пунктом 3 статті 79 цього Закону, угоди про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості; неодноразове або істотне (на термін більш ніж п'ятнадцять днів) порушення в ході фінансового оздоровлення
 9. Стаття 88. Закінчення фінансового оздоровлення
  1. Не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого строку фінансового оздоровлення боржник зобов'язаний надати адміністративному керуючому звіт про результати проведення фінансового оздоровлення. 2. До звіту боржника додаються: баланс боржника на останню звітну дату; звіт про прибутки і про збитки боржника; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів. 3.
 10. Стаття 99. Права та обов'язки зовнішнього керуючого
  1. Зовнішній керуючий має право: розпоряджатися майном боржника відповідно до плану зовнішнього управління з обмеженнями, передбаченими цим Законом; укладати від імені боржника мирову угоду, заявляти відмову від виконання договорів боржника відповідно до статті 102 цього Закону; подавати до арбітражного суду від імені боржника позови і
© 2014-2022  yport.inf.ua