Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 108. Продовження терміну зовнішнього управління

1. Встановлений арбітражним судом термін зовнішнього управління продовжується арбітражним судом у разі, якщо:
зборами кредиторів прийнято рішення про затвердження або зміну плану зовнішнього управління, в якому передбачено термін зовнішнього управління, перевищує початковий встановлений термін, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління;
зборами кредиторів за результатами розгляду звіту зовнішнього керуючого у зв'язку з підсумками зовнішнього управління прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження зовнішнього управління на строк, передбачений рішенням зборів кредиторів, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління.
2. Зовнішнє управління не може бути продовжена на термін, що перевищує сукупний строк фінансового оздоровлення та зовнішнього управління, встановлений пунктом 2 статті 92 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108. Продовження терміну зовнішнього управління "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
 3. 4. Форма і істотні умови договору
  Як відомо, договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору (п. 1 ст. 432 ЦК). Загальні вимоги до форми договору довірчого управління майном обмежуються тим, що вказаний договір повинен бути укладений в простій письмовій формі. Це означає, що договір довірчого
 4. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. У силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
 5. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  1. Рішення зборів кредиторів з питань, поставлених на голосування, приймаються більшістю голосів від числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом. 2. Більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких включені до
 6. Стаття 93. Порядок введення зовнішнього управління
  1. Зовнішнє управління вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом. 2. Зовнішнє управління вводиться на строк не більше ніж вісімнадцять місяців, який може бути продовжений в порядку, передбаченому цим Законом, не більше ніж на шість місяців, якщо інше не встановлено цим
 7. Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого
  1. Зовнішній керуючий зобов'язаний представити на розгляд зборів кредиторів звіт зовнішнього керуючого: за результатами проведення зовнішнього управління; за наявності підстав для дострокового припинення зовнішнього управління; на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів; в разі накопичення грошових коштів, достатніх для задоволення всіх вимог кредиторів ,
 8. Стаття 118. Розгляд зборами кредиторів звіту зовнішнього керуючого
  1. У випадках, якщо звіт зовнішнього керуючого підлягає розгляду зборами кредиторів, збори кредиторів скликається не пізніше ніж через три тижні з дати заяви вимоги про проведення зборів кредиторів для розгляду звіту зовнішнього керуючого, або не пізніше ніж через три тижні з моменту виникнення підстав для дострокового припинення зовнішнього управління, або не пізніше ніж
 9. Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту зовнішнього керуючого
  1. Звіт зовнішнього керуючого підлягає обов'язковому розгляду арбітражним судом, за винятком випадку, якщо звіт зовнішнього керуючого розглядався зборами кредиторів на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів, і збори кредиторів за результатами розгляду такого звіту не прийняло жодного з рішень, передбачених пунктом 3 статті 118 цього Федерального
 10. Стаття 49. Граничний вік перебування на військовій службі
  1. З військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і виявили бажання продовжувати військову службу, контракт може бути укладений на строк до 10 років включно, але не понад досягнення ними віку 65 років. 2. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено: а) для Маршала Російської Федерації, генерала армії, адмірала флоту, генерал-полковника,
© 2014-2022  yport.inf.ua