Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 109. Заходи з відновлення платоспроможності боржника

Планом зовнішнього управління можуть бути передбачені такі заходи з відновлення платоспроможності боржника:
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;
стягнення дебіторської заборгованості;
продаж частини майна боржника;
поступка прав вимоги боржника;
виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами;
збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб;
розміщення додаткових звичайних акцій боржника;
продаж підприємства боржника;
заміщення активів боржника;
інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 109. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника "
 1. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 2. 4. Ризик і страхування в договорі будівельного підряду
  У період дії ДК 1922 р. до підрядних відносин в галузі будівництва застосовувалися загальні норми про підряд, що регулювали наслідки загибелі предмета договору або неможливість продовження робіт. Передбачене ст. 220 ГК 1922 вказівку на виконання роботи за ризиком підрядника розумілося таким чином, що підрядник "відповідає не тільки за що сталися з його вини загибель або псування предмета
 3. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 4. Стаття 30. Заходи щодо попередження банкрутства організацій
  1. У разі виникнення ознак банкрутства, встановлених пунктом 2 статті 3 цього Закону, керівник боржника зобов'язаний направити засновникам (учасникам) боржника, власнику майна боржника - унітарного підприємства відомості про наявність ознак банкрутства. 2. Засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, федеральні
 5. Стаття 67. Обов'язки тимчасового керуючого
  1. Тимчасовий керуючий зобов'язаний: вживати заходів щодо забезпечення збереження майна боржника; проводити аналіз фінансового стану боржника; виявляти кредиторів боржника; вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом; повідомляти кредиторів про введення спостереження; скликати і проводити перші збори кредиторів. 2.
 6. Стаття 106. План зовнішнього управління
  1. Не пізніше ніж через місяць з дати свого затвердження зовнішній керуючий зобов'язаний розробити план зовнішнього управління і представити його зборам кредиторів для затвердження. План зовнішнього управління повинен передбачати заходи з відновлення платоспроможності боржника, умови і порядок реалізації зазначених заходів, витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника. Платоспроможність
 7. Стаття 129. Повноваження конкурсного керуючого
  1. З дати затвердження конкурсного керуючого до дати припинення провадження у справі про банкрутство, або укладення мирової угоди, або відсторонення конкурсного керуючого він здійснює повноваження керівника боржника та інших органів управління боржника, а також власника майна боржника - унітарного підприємства в межах, у порядку та на умовах, які встановлені цим
 8. Глава 15. речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Важливе місце в цивільному праві займають договори, спрямовані на передачу речі у власність набувача. Насамперед це договір купівлі-продажу. Супровідний ці договори передача самої речі (традиція), виділилася в самостійний акт в рамках римського класичного права і з тих пір існує окремо, знаменуючи перехід власності (ст. 223 ЦК). Таким чином, вже в наявності
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. прояснить та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
© 2014-2022  yport.inf.ua