Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту зовнішнього керуючого

1. Звіт зовнішнього керуючого підлягає обов'язковому розгляду арбітражним судом, за винятком випадку, якщо звіт зовнішнього керуючого розглядався зборами кредиторів на вимогу осіб, які мають право на скликання зборів кредиторів, і збори кредиторів за результатами розгляду такого звіту не прийняло жодного з рішень, передбачених пунктом 3 статті 118 цього Закону.
2. У разі, якщо відповідно до цього Закону звіт зовнішнього керуючого підлягає обов'язковому розгляду зборами кредиторів, розглянутий зборами кредиторів звіт зовнішнього керуючого і протокол зборів кредиторів направляються в арбітражний суд не пізніше ніж через п'ять днів з дати проведення зборів кредиторів.
До звіту зовнішнього керуючого повинні бути додані реєстр вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів та скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.
3. Звіт зовнішнього керуючого і скарги на його дії при їх наявності розглядаються арбітражним судом не пізніше ніж через місяць з дати отримання звіту зовнішнього керуючого.
4. Звіт зовнішнього керуючого підлягає затвердженню арбітражним судом у разі, якщо:
всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задоволені відповідно до цього Федеральним законом;
зборами кредиторів прийнято рішення про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та переході до розрахунків з кредиторами;
між кредиторами і боржником укладено мирову угоду;
зборами кредиторів прийнято рішення про продовження терміну зовнішнього управління, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
5. Арбітражний суд відмовляє в затвердженні звіту зовнішнього керуючого в разі, якщо:
вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені;
відсутні ознаки відновлення платоспроможності боржника;
є обставини, що перешкоджають утвердженню мирової угоди.
6. За результатами розгляду звіту зовнішнього керуючого виноситься визначення:
про припинення провадження у справі про банкрутство у разі задоволення всіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів або у разі затвердження арбітражним судом мирової угоди;
про перехід до розрахунків з кредиторами у разі задоволення клопотання зборів кредиторів про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника та переході до розрахунків з кредиторами;
про продовження терміну зовнішнього управління у разі задоволення клопотання про продовження терміну зовнішнього управління;
про відмову в затвердженні звіту зовнішнього керуючого в разі, якщо судом будуть виявлені обставини, визначені пунктом 5 цієї статті та перешкоджають утвердженню звіту зовнішнього керуючого.
7. За наявності клопотання зборів кредиторів про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, а також у разі відмови арбітражного суду в затвердженні звіту зовнішнього керуючого або неподання зазначеного звіту протягом місяця з дня закінчення встановленого терміну зовнішнього управління арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту зовнішнього керуючого "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 4. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 5. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 6. Стаття 83. Адміністративний керуючий
  1. Адміністративний керуючий затверджується арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону. 2. Адміністративний керуючий діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом. 3. Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний: вести
 7. Стаття 108. Продовження терміну зовнішнього управління
  1. Встановлений арбітражним судом термін зовнішнього управління продовжується арбітражним судом у разі, якщо: зборами кредиторів прийнято рішення про затвердження або зміну плану зовнішнього управління, в якому передбачено термін зовнішнього управління, перевищує початковий встановлений термін, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління; зборами кредиторів за результатами
 8. Стаття 116. Особливості завершення процедури, що застосовується у справі про банкрутство, та припинення провадження у справі про банкрутство при виконанні зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами
  1. По закінченні виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами зовнішній керуючий протягом десяти днів зобов'язаний повідомити всіх кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, про задоволення цих вимог. 2. Звіт зовнішнього керуючого не пізніше
 9. Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами
  1. Винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами є підставою для початку розрахунків з усіма кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів. 2. У визначенні про перехід до розрахунків з кредиторами встановлюється термін закінчення розрахунків з кредиторами, який не може перевищувати шість місяців з дати винесення зазначеного визначення. Після закінчення
 10. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності , розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
© 2014-2022  yport.inf.ua