Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 49. Граничний вік перебування на військовій службі

1. З військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і виявили бажання продовжувати військову службу, контракт може бути укладений на строк до 10 років включно, але не понад досягнення ними віку 65 років.
2. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:
а) для Маршала Російської Федерації, генерала армії, адмірала флоту, генерал-полковника, адмірала - 60 років;
б) для генерал-лейтенанта, віце-адмірала, генерал-майора, контр-адмірала - 55 років;
в) для полковника, капітана 1 рангу - 50 років;
г) для військовослужбовця, що має інше військове звання, - 45 років;
д) для військовослужбовця жіночої статі - 45 років.
3. Військовослужбовець, який досяг граничного віку перебування на військовій службі, для укладення нового контракту подає по команді рапорт посадовій особі, яка має право приймати рішення про укладення контракту з зазначеним військовослужбовцям, не менше ніж за шість місяців до закінчення терміну діючого контракту.
Рішення про укладення контрактів з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, про термін нового контракту або про відмову в укладенні контракту приймаються:
а) для вищих офіцерів , а також офіцерів, призначених на військові посади, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, - Президентом Російської Федерації;
б) для полковників, капітанів 1 рангу, а також офіцерів, призначених на військові посади , для яких штатом передбачені військові звання полковника, капітана 1 рангу, - керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба;
в) для військовослужбовців, які мають військове звання до підполковника, капітана 2 рангу включно , - посадовими особами, що мають право призначення зазначених військовослужбовців на займані ними військові посади.
4. У разі прийняття відповідною посадовою особою рішення про укладення контракту з військовослужбовцем, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, і строк її дії зазначений контракт підписує командир (начальник), якому надано право підписання нових контрактів.
5. Рішення про укладення контракту з військовослужбовцем, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, приймається з урахуванням його ділових якостей, а також стану здоров'я.
При необхідності зазначений військовослужбовець може бути направлений для проходження ВЛК.
Висновок ВЛК має надійти посадовій особі, яка має право приймати рішення про укладення контракту, не менше ніж за чотири місяці до закінчення терміну військової служби зазначеного військовослужбовця.
6. Керівник федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, має право визначити категорії фахівців, з якими можуть бути укладені контракти при досягненні ними граничного віку перебування на військовій службі.
7. Військовослужбовці, які проходять військову службу на посаді керівника федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, яка досягла граничного віку перебування на військовій службі і бажаючому продовжувати проходження військової служби, термін військової служби може бути продовжено Президентом Російської Федерації, але не понад досягнення нею віку 65 років.
8. Граничний вік перебування на військовій службі військовослужбовця кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації встановлюється керівником самостійного органу зовнішньої розвідки Російської Федерації або керівником федерального органу виконавчої влади, до структури якого входить орган зовнішньої розвідки Російської Федерації, у порядку, визначеному Президентом Російської Федерації, але не може бути менш граничного віку, встановленого коментованим Законом (ст. 17 Федерального закону "Про зовнішню розвідку").
Указом Президента Російської Федерації "Питання проходження військової служби" від 16 вересня 1999 р. N 1237 визначено, що директору Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, керівникам федеральних органів виконавчої влади, до складу яких входять органи зовнішньої розвідки Російської Федерації, при встановленні граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу цих органів слід керуватися Указом Президента Російської Федерації "Про порядок встановлення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації" від 21 квітня 1996 р. N 574 (п. 2).
Указом Президента Російської Федерації від 21 квітня 1996 р. N 574 визначено, що встановлення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації здійснюється шляхом продовження терміну їх перебування на військовій службі.
До органів зовнішньої розвідки відносяться не тільки Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, а й розвідоргани, структурно входять в те чи інше міністерство чи відомство (наприклад, розвідоргани Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації та ін.)
9. Право прийняття рішення про продовження терміну перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації, які досягли граничного віку, встановленого коментованим Законом, надано:
- міністру оборони Російської Федерації;
- директорові Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації;
- директору Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
10. Продовження терміну перебування на військовій службі відповідні посадові особи повинні здійснювати з урахуванням кваліфікації, ділових та моральних якостей, стану здоров'я військовослужбовця.
11. Рішення про продовження терміну перебування на військовій службі реалізується шляхом укладення з кожним з військовослужбовців, які досягли граничного терміну перебування на військовій службі, контракту про проходження військової служби строком на один рік, три роки або п'ять років у порядку, передбаченому відомчими нормативними правовими актами.
12. Листом Головного державно-правового управління Президента Російської Федерації "З питання укладання контрактів про проходження військової служби з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі" від 18 березня 2003 р. N а6-1082 дано такі роз'яснення.
Порядок укладення нового контракту з військовослужбовцями, в тому числі мають військові звання вищих офіцерів, а також призначеними на військові посади, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і що виявили бажання продовжувати військову службу, визначається ст. 49 Федерального закону "Про військову службу і військову службу" та ст. 10 Положення про порядок проходження військової служби, затвердженого Указом Президента Російської Федерації "Питання проходження військової служби" від 16 вересня 1999 р. N 1237.
Рішення про укладення контрактів з вищими офіцерами, а також офіцерами, призначеними на військові посади, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, про термін нового контракту або про відмову в укладанні контракту приймаються Президентом Російської Федерації.
Зазначені військовослужбовці, які досягли (що досягають) граничного віку перебування на військовій службі, для укладення нового контракту подають по команді рапорт із зверненням до Президента Російської Федерації про прийняття рішення укласти з ними контракт, не менше ніж за шість місяців до закінчення терміну діючого контракту.
У разі прийняття Президентом Російської Федерації рішення про укладення контракту з даними військовослужбовцям і строк її дії зазначений контракт підписує командир (начальник), якому надано право підписання нових контрактів.
Згідно п. 1 ст. 38 зазначеного Закону термін військової служби для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, визначається терміном, вказаним у контракті про проходження військової служби. Відповідно до п. 3 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби термін військової служби закінчується для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, у відповідні місяць і число останнього року строку контракту або у відповідне число останнього місяця строку контракту, якщо контракт був укладений на строк до одного року.
Виходячи з даної вимоги п. 7 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби визначається, що з військовослужбовцем, у якого закінчується термін попереднього контракту, новий контракт укладається в день, наступний за днем закінчення строку попереднього контракту.
Таким чином, за загальним правилом рапорт і матеріали про укладення нового контракту з військовослужбовцями повинні надійти Президенту Російської Федерації з таким розрахунком, щоб висновок нового контракту відповідно до розпорядження Президента Російської Федерації було здійснено відповідною посадовою особою в день, наступний за днем закінчення строку попереднього контракту.
Проте у ряді випадків розпорядження Президента Російської Федерації про укладення контракту з військовослужбовцем, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, видається пізніше закінчення у цього військовослужбовця терміну попереднього контракту. У цих випадках при укладенні з військовослужбовцям нового контракту необхідно керуватися п. 4 ст. 32 Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", відповідно до якого контракт про проходження військової служби припиняє свою дію з дня укладення військовослужбовцям іншого контракту про проходження військової служби, виключення військовослужбовця зі списків військової частини, а також в інших випадках, встановлених федеральними законами.
Виходячи з положень п. 4 ст. 32, ст. 49 Федерального закону "Про військовий обов'язок військову службу" та ст. 10 Положення про порядок проходження військової служби контракт з військовослужбовцем в даних випадках повинен полягати не з дня закінчення терміну попереднього контракту, а з дня набрання чинності відповідного розпорядження Президента Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 49. Граничний вік перебування на військовій службі "
 1. 4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
  стаття може діяти тільки за умови, якщо на цей рахунок буде міститися пряма вказівка в договорі. З двох виділених в ній ситуацій одна (п. 1 ст. 686 ЦК) має місце тоді, коли наймач і "громадяни, які постійно проживають разом з наймачем", відповідно до досягнутого між ними угодою вимагають заміни наймача будь-ким з них. Така заміна передбачає неодмінно
 2. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  граничним для перебування на альтернативну цивільну службу. Ухилення від призову на військову службу закінчується з моменту досягнення особою двадцатисемилетнего віку. Ухилення від проходження альтернативної цивільної служби вважається закінченим злочином для осіб, направлених на альтернативну цивільну службу після 1 січня 2008 р., з моменту досягнення ними віку двадцяти
 3. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  статтями КК РФ. Видовим об'єктом злочинів проти військової служби є порядок проходження військової служби. Цей порядок регламентується Конституцією РФ, Федеральним законом від 31 травня 1996 р. N 61-ФЗ "Про оборону", Федеральним законом від 23 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу", Федеральним законом від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" і
 4. Стаття 338. Дезертирство Коментар до статті 338
  граничного віку перебування на військовій службі в залежності від військового звання (наприклад, у разі вчинення дезертирства військовослужбовцям, які мають військове звання капітана, злочин буде закінченим з моменту досягнення цією особою віку сорока п'яти років). Якщо злочин, передбачений ст. 338 КК РФ, в силу відпадання у особи відповідних обов'язків закінчено, але при цьому воно
 5. Стаття 12. Отримання громадянами початкових знань у галузі оборони
  віку 15 років, якщо відповідну освіту не було отримано навчаються раніше. Граничний вік учнів для отримання основної загальної освіти в загальноосвітньому закладі за очною формою навчання - 18 років. При цьому, слід зазначити, що отримання громадянами початкових знань про оборону держави, про військовий обов'язок і придбання навичок в галузі цивільної оборони
 6. Коментар до п. 1
  граничного віку перебування на військовій службі, не може бути відмовлено в укладенні нового контракту, за винятком випадків, коли він підлягає достроковому звільненню з військової служби з підстав, встановлених коментованою Федеральним законом, а також за наявності підстав, зазначених у п. 3 ст. 4 Положення про порядок проходження військової служби. 6. Контракт про проходження військової служби
 7. Коментар до п. 1
  стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення) , а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого
 8. Стаття 45. Призупинення військової служби
    стаття викладена в новій редакції. 2. Стаття, що є абсолютною новелою законодавства про проходження військової служби. Військова служба може бути припинена: - військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі обрання їх депутатами Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів
 9. Коментар до п. 1
    статтями в резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по якій з цих статтею призначається покарання у вигляді позбавлення військового звання, а також повинна міститися посилання на закон, відповідно до якого воно призначене (див. касаційне визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 11 січня 2005 р. N 73-004-36). 14. Частина 3 ст. 16 ДВК РФ визначає, що покарання в
 10. Стаття 40. Звільнення зі служби в поліції
    граничного віку перебування на службі. 6. Оскільки звільнення після досягнення граничного віку в силу ч. 2 ст. 58 Положення може бути ініційоване як співробітником, так і начальником відповідного органу внутрішніх справ, подача рапорту про звільнення особою, яка досягла граничного віку, не є обов'язковою умовою для звільнення зі служби за цим пунктом. 7. У
© 2014-2022  yport.inf.ua