Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Коментованим пунктом передбачені категорії громадян (іноземних громадян), які мають право укладати контракт про проходження військової служби. Причому контракт про проходження військової служби вправі укладати іноземні громадяни, які законно перебувають на території Російської Федерації. Відповідно до Федерального закону "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" від 25 липня 2002 р. N 115-ФЗ законно знаходяться в Російській Федерації іноземним громадянином визнається особа, яка має дійсні вид на проживання, або дозвіл на тимчасове проживання, або візу, або інші передбачені федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації документи, що підтверджують право іноземного громадянина на перебування (проживання) в Російській Федерації. Також відповідно до цього Федеральним законом дозвіл на тимчасове проживання є підтвердженням права іноземного громадянина або особи без громадянства тимчасово проживати в Російській Федерації до одержання виду на проживання. Дозвіл оформляється у вигляді позначки в документі, що засвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства, або у вигляді документа встановленої форми, що видається в Російській Федерації особі без громадянства, який не має документа, що засвідчує його особу. Вид на проживання є документом, виданим іноземному громадянину чи особі без громадянства на підтвердження їхнього права на постійне проживання в Російській Федерації, а також їх права на вільний виїзд з Російської Федерації та в'їзд в Російську Федерацію.
2. Перелік громадян (іноземних громадян), які можуть укладати контракт про проходження військової служби, не є вичерпним і визначається нормативними правовими актами Президента Російської Федерації. Відповідно до ст. 90 Конституції Російської Федерації та Указом Президента Російської Федерації "Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади" від 23 травня 1996 р. N 763 Президент Російської Федерації може видавати нормативні правові акти у вигляді указів і розпоряджень.
3. Відповідно до ст. 4 Положення про порядок проходження військової служби контракт укладається громадянином (військовослужбовцям) з Міністерством оборони Російської Федерації (федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба) письмово за типовою формою. При цьому, міністр оборони Російської Федерації, керівник федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, має право вказати у типовій формі контракту конкретні права та обов'язки військовослужбовців, передбачені законодавством Російської Федерації, зумовлені особливостями їх військової служби.
4. Стаття 33 коментованого Федерального закону, поряд з Положенням про порядок проходження військової служби, передбачає додаткові вимоги, яким повинен відповідати громадянин (іноземний громадянин), який виявив бажання укласти контракт про проходження військової служби. Так, контракт не може бути укладений з громадянином (військовослужбовцям), щодо якої винесено обвинувальний вирок і якому призначено покарання, щодо якої ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа відносно якого передано в суд, що має незняту або непогашену судимість за вчинення злочину , а також відбували покарання у вигляді позбавлення волі.
5. Відповідно до коментованого пунктом контракт про проходження військової служби вправі укладати військовослужбовці, у яких закінчується попередній контракт про проходження військової служби.
Пункт 6 Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, визначає, що для укладення нового контракту військовослужбовець, у якого закінчується термін чинного контракту, подає по команді рапорт посадовій особі, яка має право укласти з ним новий контракт, до закінчення терміну попереднього контракту. Військовослужбовцям рекомендується подавати такі рапорти не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну поточного контракту. Рапорт військовослужбовця реєструється в порядку, встановленому пп. 132-137 Інструкції з діловодства у Збройних Силах Російської Федерації (затверджена наказом міністра оборони Російської Федерації від 23 травня 1999 р. N 170).
Відповідно до п. 8 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби командир (начальник), який має право укладати контракт з військовослужбовцем, бажаючим укласти новий контракт, приймає рішення про укладення з військовослужбовцям нового контракту або про відмову в його укладенні не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну діючого контракту.
Також необхідно відзначити, що відповідно до п. 10 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби військовослужбовцю, яка не досягла граничного віку перебування на військовій службі, не може бути відмовлено в укладенні нового контракту, за винятком випадків, коли він підлягає достроковому звільненню з військової служби з підстав, встановлених коментованою Федеральним законом, а також при наявності підстав, зазначених у п. 3 ст. 4 Положення про порядок проходження військової служби.
6. Контракт про проходження військової служби вправі укладати військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, прослужили не менше шести місяців.
Федеральним законом "Про внесення зміни і доповнення до Федерального закону" Про військовий обов'язок і військову службу "від 12 лютого 2001 р. N 15-ФЗ було встановлено, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, мають право укласти контракт про проходження військової служби, прослуживши при цьому не менше шести місяців. До прийняття зазначеного Закону даний термін дорівнював 12 місяцям. Водночас Положення про порядок проходження військової служби передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, має право укласти контракт про проходження військової служби, прослуживши не менше 12 місяців. У наявності певного роду правова колізія, розв'язати яку може Конституція Російської Федерації. Відповідно до ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації у випадку протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російської Федерації, діє федеральний закон. Пріоритет федерального закону відноситься до всіх іншим нормативним правовим актам, виданим у Російській Федерації; актам федеральних органів - Уряду Російської Федерації, федеральних міністерств, державних комітетів та інших відомств, оскільки вони також видані в Російській Федерації. Пріоритет федерального закону поширюється і на укази Президента Російської Федерації, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 90 Конституції Російської Федерації його укази і розпорядження не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і федеральним законам.
У зв'язку з вищесказаним можна зробити висновок, що в розглянутому випадку, необхідно застосовувати коментований Федеральний закон, що передбачає можливість укладення контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями, прослужившими військову службу за призовом не менше шести місяців.
7. Укласти контракт про проходження військової служби також має право громадяни, які перебувають у запасі.
До перебувають в запасі відносяться громадяни, які перебувають на військовому обліку та зараховані в запас у порядку, встановленому ст. 52 коментованого Федерального закону.
Запас Збройних Сил Російської Федерації створюється з числа громадян:
- звільнених з військової служби із зарахуванням в запас;
- успішно завершили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти і закінчили зазначені освітні установи;
- не пройшли військову службу у зв'язку із звільненням від призову на військову службу;
- не пройшли військову службу у зв'язку з наданням відстрочок по досягненні ними віку 27 років;
- не покликаний на військову службу з яких-небудь інших причин;
- пройшли альтернативну цивільну службу;
- жіночої статі, що мають військово-облікову спеціальність.
Запас Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і запас Федеральної служби безпеки Російської Федерації створюються в порядку, що визначається коментованим Законом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Громадянину, успішно завершив навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при державному, муніципальному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти, одночасно із зарахуванням в запас міністром оборони Російської Федерації присвоюється військове звання офіцера.
8. Громадяни жіночого статі можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями жіночої статі. Перелік конкретних військових посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями жіночої статі, визначений у наказі міністра оборони Російської Федерації від 5 лютого 1994 р. N 025.
9. Громадяни, що надійшли у військові освітні установи професійної освіти, укладають контракт про проходження військової служби відповідно до п. 2 ст. 35 коментованого Федерального закону. Дана норма є відсильний і безпосередньо не регулює особливості укладення контракту з зазначеними громадянами.
Так, відповідно до п. 2 ст. 35 коментованого Федерального закону громадяни, які не проходили військову службу, при зарахуванні у військові освітні установи професійної освіти набувають статусу військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, та укладають контракт про проходження військової служби після досягнення ними віку 18 років, але не раніше закінчення ними першого курсу навчання в зазначених освітніх установах.
Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, при зарахуванні до військові освітні установи професійної освіти укладають новий контракт про проходження військової служби.
Громадяни, які пройшли військову службу за контрактом, а також відбуваються чи минулі військову службу за призовом, при зарахуванні в зазначені освітні установи укладають контракт про проходження військової служби до початку навчання.
Військовослужбовці, які відмовилися укласти контракт про проходження військової служби в порядку, встановленому коментованим Законом, підлягають відрахуванню з військових освітніх закладів професійної освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. О.М. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua