Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих

1. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана розмістити з дотриманням вимог федеральних законів, що пред'являються до захисту інформації (у тому числі персональних даних), на своєму сайті в мережі «Інтернет» установчі документи саморегулівної організації, стандарти і правила професійної діяльності, умови членства в саморегулюючої організації, порядок припинення членства в саморегулюючої організації, правила проходження стажування в якості помічника арбітражного керуючого, реєстр членів саморегулівної організації (у тому числі інформацію про членів саморегулівної організації), список осіб, виключених з членів саморегулівної організації за порушення вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності за останні три роки здійснення діяльності саморегулівної організації, та інформацію:
про структуру і компетенцію органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної організації;
про рішення, прийняті загальними зборами членів саморегулівної організації та колегіальним органом управління;
про позови і про заяви, поданих саморегулюючою організацією до судів;
про хід і результати експертизи проектів федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів і нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування, у проведенні якої саморегулююча організація брала участь;
про річної бухгалтерської звітності саморегулівної організації та результати її аудиту;
про наявність фактів застосування заходів дисциплінарного впливу по відношенню до членів саморегулівної організації;
про невідповідність саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону, в тому числі про дату виникнення невідповідності саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону, про заходи, що плануються і (або) які вживаються саморегулюючою організацією для усунення такої невідповідності;
про умови , про способи та про порядок забезпечення відповідальності членів саморегулівної організації;
про компенсаційний фонд саморегулівної організації (розмірі майна, що становить компенсаційний фонд, інвестиційної декларації компенсаційного фонду, факти звернення стягнень на майно компенсаційного фонду);
про керуючої компанії, з якою саморегулюючою організацією укладено договір (найменування, місце знаходження керуючої компанії, відомості про ліцензії та номер контактного телефону);
про спеціалізований депозитарії, з яким саморегулівної організацією укладено договір (найменування, місце знаходження спеціалізованого депозитарію, відомості про ліцензії та номер контактного телефону);
про осіб, акредитованих саморегулюючої організацією відповідно до цього Закону та внутрішніми документами саморегулівної організації;
про дати та результати проведених саморегулюючою організацією перевірок діяльності членів саморегулівної організації.
Зазначені в цьому пункті документи та інформація розміщуються протягом чотирнадцяти днів з дати затвердження відповідних документів або виникнення або зміни відповідної інформації.
2. Протягом чотирнадцяти робочих днів з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана подати до органу з контролю (нагляду) наступну інформацію:
місце знаходження саморегулівної організації, в тому числі юридичну та поштову адреси, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
прізвища, імена та по батькові членів колегіального виконавчого органу саморегулюючої організації, особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу саморегулюючої організації, членів органів управління та працівників органів саморегулівної організації, формування яких передбачено цим Законом;
адресу сайту саморегулівної організації в мережі "Інтернет".
3. Протягом чотирнадцяти робочих днів саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана подати до органу з контролю (нагляду) інформацію:
про зміни відомостей, зазначених у пункті 2 цієї статті;
про зміни, внесені до статуту некомерційної організації, про документи, розроблених і затверджених саморегулюючою організацією і регламентуючих діяльність її органів, зазначених у статті 21.1 цього Закону;
про осіб, прийнятих у члени саморегулівної організації;
про осіб, які припинили членство в саморегулівної організації, і про підстави припинення членства;
про відсторонення арбітражних керуючих, які є членами цієї саморегулівної організації, від виконання покладених на них обов'язків у справах про банкрутство.
4. Саморегульована організація арбітражних керуючих щомісяця зобов'язана подавати до органу з контролю (нагляду) інформацію:
про відбувся затвердження арбітражних керуючих, які є членами цієї саморегулівної організації, у справах про банкрутство;
про розмір компенсаційного фонду саморегулівної організації;
про скарги на невиконання або неналежне виконання арбітражними керуючими покладених на них обов'язків у справах про банкрутство та про підсумки розгляду таких скарг.
5. Члени саморегулівної організації зобов'язані розкривати інформацію про свою діяльність, що підлягає розкриттю відповідно до законодавства Російської Федерації і встановленими саморегулюючою організацією вимогами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих "
 1. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  розкриття інформації про зареєстровані випуски цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів і регулювання ринку цінних паперів; 12) забезпечує створення загальнодоступної системи розкриття інформації на ринку цінних паперів; 13) затверджує кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до осіб і організаціям, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, до
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 3. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 4. Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
  інформацію про угоди і діях, які тягнуть або можуть спричинити за собою цивільну відповідальність третіх осіб; розумно і обгрунтовано здійснювати витрати, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків в справі про банкрутство. Обов'язок доводити нерозумність і необгрунтованість здійснення таких витрат покладається на особу, яка звернулася з відповідною заявою до
 5. Стаття 22. Права та обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих
  інформацію, необхідну для виконання саморегулюючою організацією покладених на неї федеральними законами функцій, і отримувати від цих органів таку інформацію у встановленому федеральними законами порядку; подавати позови про захист прав і законних інтересів арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації, в тому числі про стягнення шкоди, заподіяної арбітражним керуючим
 6. Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого
  інформації, що стала йому відомою в результаті здійснення діяльності в якості арбітражного керуючого. 10. Контроль за здійсненням арбітражними керуючими обов'язкового страхування їх відповідальності здійснюється саморегулюючою організацією арбітражних керуючих, яка має право встановлювати не суперечать законодавству Російської Федерації додаткові вимоги до
 7. Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих
  інформацію про склад і структуру майна, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації; дотримуватися вимога про заборону бути афілійованою особою саморегулівної організації та спеціалізованого депозитарію або їх афілійованих осіб. 16. Контроль за дотриманням керуючими компаніями обмежень розміщення та інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної
 8. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  інформацією та проводити спільні заходи із зацікавленими російськими юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями, іноземними вченими та фахівцями; направляти представників для участі в комісіях з прийому теоретичного іспиту за єдиною програмою підготовки арбітражних керуючих; направляти представників для участі в роботі
 9. Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених цим Законом
  інформаційний ресурс і формується за допомогою включення до нього відомостей, передбачених цим Законом. Відомості, що містяться в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство, є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей, що відносяться до інформації, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства Російської Федерації. Відомості, що містяться в
 10. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  інформаційний характер, і веде зведений державний реєстр арбітражних керуючих в порядку, встановленому регулюючим органом; затверджує склад комісії з прийому теоретичного іспиту за єдиною програмою підготовки арбітражних керуючих; виключає відомості про некомерційні організації з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих в
© 2014-2022  yport.inf.ua