Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого

1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого за заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство має бути укладений із страховою організацією, акредитованої саморегулюючою організацією арбітражних керуючих, на строк не менше ніж рік з умовою його поновлення на той самий строк.
2. Мінімальний розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого становить три мільйони рублів на рік.
Протягом десяти днів з дати затвердження арбітражним судом у процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство (за винятком справи про банкрутство відсутнього боржника, а також боржника, балансова вартість активів якого не перевищує сто мільйонів рублів), зовнішнього керуючого та конкурсного керуючого вони додатково повинні укласти договір обов'язкового страхування своєї відповідальності з відшкодування збитків, завданих особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство, зі страховою організацією , акредитованої саморегулюючою організацією арбітражних керуючих. Розмір страхової суми за вказаним договором визначається залежно від балансової вартості активів боржника за станом на останню звітну дату, що передує даті введення відповідної процедури, що застосовується у справі про банкрутство, і не може бути менше ніж:
три відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над ста мільйонами рублів при балансової вартості активів боржника від ста мільйонів рублів до трьохсот мільйонів рублів;
шість мільйонів рублів і два відсотки розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьомастами мільйонами рублів при балансової вартості активів боржника від трьохсот мільйонів рублів до одного мільярда рублів;
двадцять мільйонів рублів і один відсоток розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільярдом рублів при балансової вартості активів боржника понад один мільярд рублів.
3. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого продовжується на наступний термін, якщо арбітражний керуючий не повідомив страховика про відмову від його продовження не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії цього договору. Дія продовженого договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого на наступний термін не припиняється у разі прострочення сплати арбітражним керуючим страхової премії або внесення чергового страхового внеску не більше ніж на тридцять днів. При продовженні договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого на новий термін страхова премія сплачується відповідно до діючих на дату її сплати страховими тарифами.
4. Об'єктами обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є майнові інтереси арбітражного керуючого, не суперечать законодавству Російської Федерації, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки особам, бере участі у справі про банкрутство, або іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство.
5. Страховим випадком за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є підтверджене набрав законної сили рішенням суду настання відповідальності арбітражного керуючого перед беруть участь у справі про банкрутство особами чи іншими особами у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, за винятком випадків, передбачених пунктом 6 цієї статті.
6. Страховим ризиком за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є ймовірність настання відповідальності за зобов'язаннями, зазначеним у пункті 5 цієї статті, за винятком настання відповідальності в результаті:
заподіяння збитків внаслідок непереборної сили, негативних наслідків діяльності, пов'язаної з використанням ядерного палива, в тому числі забруднення атмосферного повітря, грунту, водного об'єкта, радіоактивного забруднення навколишнього середовища, опромінення громадян, а також військових дій, збройного заколоту, народного хвилювання, дій незаконного збройного формування, терористичної діяльності, введення воєнного чи надзвичайного стану;
заподіяння моральної шкоди;
протиправних дій або бездіяльності іншої особи;
дій чи бездіяльності арбітражного керуючого, не пов'язаних із здійсненням ним повноважень у справі про банкрутство.
У зазначених у цьому пункті випадках завдані збитки підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства Російської Федерації.
7. При настанні страхового випадку страховик проводить страхову виплату в розмірі завданих особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам збитків, встановлених набрав законної сили рішенням суду, але не перевищує розміру страхової суми за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого.
8. Виплата страхової премії за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого проводиться арбітражним керуючим страховику допомогою наявних або безготівкових розрахунків у строки, встановлені зазначеним договором.
Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого може передбачати виплату арбітражним керуючим страхової премії декількома страховими внесками у строки, встановлені зазначеним договором.
Датою виплати страхової премії (внесення страхового внеску) вважається день виплати готівкою страхової премії (внесення страхового внеску) страховику або день перерахування страхової премії (внесення страхового внеску) на розрахунковий рахунок страховика.
Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого набирає чинності з моменту виплати страхувальником страхової премії або внесення першого страхового внеску, якщо договором або федеральним законом не передбачено інше.
9. Страховик має право пред'явити регресну вимогу до причинившему збитки арбітражному керуючому, ризик відповідальності якого застрахований за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого, у розмірі виробленої страховиком страхової виплати, в тому числі у разі, якщо збитки заподіяні внаслідок:
умисних дій або бездіяльності арбітражного керуючого, що виразилися в порушенні ним вимог цього Закону, інших федеральних законів чи інших нормативних правових актів Російської Федерації або федеральних стандартів або стандартів і правил професійної діяльності;
незаконного отримання арбітражним керуючим будь-яких матеріальних вигод (доходів, винагород) в процесі здійснення покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, у тому числі в результаті використання інформації, що стала йому відомою в результаті здійснення діяльності в якості арбітражного керуючого.
10. Контроль за здійсненням арбітражними керуючими обов'язкового страхування їх відповідальності здійснюється саморегулюючою організацією арбітражних керуючих, яка має право встановлювати не суперечать законодавству Російської Федерації додаткові вимоги до договорів обов'язкового страхування відповідальності арбітражних керуючих, що укладаються членами саморегулівної організації.
11. Недотримання арбітражним керуючим вимог щодо передбаченого цією статтею договору обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого є підставою для виключення арбітражного керуючого з членів саморегулівної організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 3. Застава
  договори застави зберегли своє значення і в даний час, наприклад в англо - американському праві. Застава у формі фідуциі продовжував існувати і в класичну епоху римського права, але переважаючий розвиток отримали інші форми застави: пігнус (pignus) та іпотека (hypotheca). При заставі у формі пігнуса боржник, так само як і при фідуциі, передавав з метою забезпечення зобов'язання своє
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 4. 5. Права та обов'язки сторін
  стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво ". При цьому важливо відзначити, що стадія, про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
 5. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 6. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в " правове поле "незаконну банківську
 7. Стаття 16. Реєстр вимог кредиторів
  договір. Договір з реєстроутримувачем може бути укладений лише за наявності у нього договору страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам , беруть участь у справі про банкрутство. Відомості про реєстроутримувача повинна бути представлена арбітражним керуючим у арбітражний суд не пізніше ніж через п'ять днів з дати укладання договору. Оплата послуг реєстроутримувача здійснюється за
 8. Стаття 20. Арбітражні керуючі
  договору обов'язкового страхування відповідальності, яке відповідає встановленим статтею 24.1 цього Закону вимогам, внесення членом саморегульованої організації встановлених нею внесків, у тому числі внесків до компенсаційний фонд саморегулівної організації. 4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих в якості умов членства в ній поряд з вимогами,
 9. Стаття 20.2. Вимоги до арбітражного керуючого з метою утвердження його в справі про банкрутство
  договорів страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство; які не мають допуску до державної таємниці встановленої форми, якщо наявність такого допуску є обов'язковою умовою затвердження арбітражним судом арбітражного керуючого. 3. Конкурсний кредитор або уповноважений орган, що є заявниками у справі про банкрутство, або
 10. Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  договорів обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого щодо кожного члена некомерційної організації. 5. Протягом десяти робочих днів з дати подання заяви про включення відомостей про некомерційну організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих орган з контролю (нагляду) зобов'язаний повідомити у письмовій формі
© 2014-2022  yport.inf.ua