Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих

1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами.
2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, має право придбати статус національного об'єднання саморегулівних організацій у порядку, встановленому цим Законом.
3. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих набуває статусу національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих з дати включення відомостей про нього до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
Орган з контролю (нагляду) включає відомості про національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих протягом трьох робочих днів з дати подання до цього органу наступних документів;
заяву про включення відомостей про національне об'єднання саморегулівних організацій в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих з додатком рішення загальних зборів учасників національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих про затвердження зазначеної заяви;
завірені об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих копії установчих документів такого об'єднання;
завірені об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих копії заяв кожного члена такого об'єднання про вступ до такого об'єднання.
4. Орган з контролю (нагляду) відмовляє у включенні відомостей про національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих у разі, якщо:
некомерційною організацією представлені не всі документи, передбачені пунктом 3 цієї статті;
в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих включені відомості про інше національному об'єднанні саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
5. Членство саморегулівної організації в національному об'єднанні саморегулівних організацій арбітражних керуючих припиняється у разі:
подачі саморегулюючою організацією в національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих заяви про вихід з цього національного об'єднання;
виключення саморегулівної організації з національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих з підстав, передбачених статутом цього національного об'єднання.
6. Орган з контролю (нагляду) виключає відомості про національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих у разі, якщо:
судом або уповноваженим органом національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих прийнято рішення про його ліквідації;
кількість членів національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих складе менше ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, за заявою даного об'єднання, а також по заяви не є членом даного об'єднання будь саморегулівної організації, поданою не раніше ніж через шість місяців з дня виникнення зазначеної обставини.
7. У національному об'єднанні саморегулівних організацій арбітражних керуючих формується колегіальний орган управління, до складу якого в обов'язковому порядку включаються представники саморегулівних організацій - членів національного об'єднання саморегулівних організацій, а також по одному представнику від органу з контролю (нагляду) і регулюючого органу.
Незалежні експерти, представники наукових, освітніх, громадських організацій, які не є представниками саморегулівних організацій, повинні становити не більш ніж двадцять п'ять відсотків складу колегіального органу управління національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
8. Саморегулівної організації арбітражних керуючих, відомості про яку включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, не може бути відмовлено в прийомі в члени національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, крім випадку, якщо така саморегульована організація була виключена з числа членів цього національного об'єднання і з дати її виключення пройшло менше ніж два роки.
9. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих вправі:
розробляти федеральні стандарти;
розробляти єдину програму підготовки арбітражних керуючих;
представляти інтереси саморегулівних організацій в їх відносинах з органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування;
захищати права і законні інтереси саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
оскаржити в судовому порядку акти і дії органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що порушують права і законні інтереси будь саморегулюючої організації або групи саморегулівних організацій;
залучати до обговорення правових, економічних, соціальних проблем діяльності арбітражних керуючих спілки, асоціації, об'єднання юридичних осіб і індивідуальних підприємців, інші організації;
формувати пропозиції про вдосконалення правового та економічного регулювання діяльності арбітражних керуючих;
здійснювати обмін інформацією та проводити спільні заходи із зацікавленими російськими юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями, іноземними вченими та фахівцями;
направляти представників для участі в комісіях з прийому теоретичного іспиту за єдиною програмою підготовки арбітражних керуючих;
направляти представників для участі в роботі ліквідаційних комісій саморегулівних організацій;
здійснювати інші відповідні цілям своєї діяльності повноваження.
10. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих зобов'язане:
забезпечувати збереження переданих йому відповідно до статті 25.1 цього Закону компенсаційних фондів саморегулівних організацій та здійснювати компенсаційні виплати з них у зв'язку з відшкодуванням збитків, заподіяних арбітражними керуючими - членами саморегулівних організацій, особам, бере участі у справі про банкрутство, або іншим особам;
встановлювати перелік обов'язкових відомостей, що включаються саморегулюючою організацією до реєстру арбітражних керуючих, та порядок ведення саморегулюючою організацією такого реєстру;
встановлювати порядок і періодичність збору, обробки та зберігання саморегульованиморганізаціями інформації про діяльність своїх членів;
інформувати орган з контролю (нагляду) про зміну складу членів національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, про внесення змін до установчих документів національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих і про зміну інших стосуються його відомостей.
11. Національним об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих розробляються федеральні стандарти, в тому числі в частині:
порядку ведення та змісту реєстру вимог кредиторів;
підготовки, організації і проведення зборів кредиторів та комітетів кредиторів;
аналізу фінансового стану боржника;
підготовки звітів арбітражного керуючого;
проведення стажування в якості помічника арбітражного керуючого;
проведення перевірки саморегулівної організацією діяльності своїх членів - арбітражних керуючих.
12. Розроблені федеральні стандарти і єдина програма підготовки арбітражних керуючих направляються національним об'єднанням саморегулівних організацій арбітражних керуючих в регулюючий орган для затвердження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих (далі також - національне об'єднання саморегулівних організацій) - некомерційна організація, яка заснована на членстві, створена саморегулівними організаціями, об'єднує в своєму складі більше ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру
 5. Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту , стажування в якості помічника арбітражного керуючого
  об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих до складу комісії також включається представник національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. 2. Особи, до яких застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації на термін один рік і більше, для здійснення повноважень арбітражного керуючого після закінчення терміну дискваліфікації
 6. Стаття 21. Саморегулівні організації арбітражних керуючих
  об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. 4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих НЕ може бути реорганізована. 5. Некомерційна організація втрачає статус саморегулівної організації арбітражних керуючих з дати виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 7. Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих
  об'єднанню саморегулівних організацій арбітражних керуючих у разі передачі йому майна, що становить компенсаційний фонд зазначеної саморегулівної організації. 5. До вимоги про компенсаційної виплати з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих повинні бути додані: рішення суду про стягнення з арбітражного керуючого збитків у визначеному
 8. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  об'єднання та подання у справі про банкрутство та в процедурах, що застосовуються в справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями; здійснює координацію діяльності представників федеральних органів виконавчої влади та представників державних позабюджетних фондів як кредиторів за грошовими зобов'язаннями та
 9. Стаття 39. Заява конкурсного кредитора
    об'єднаній заборгованості по різних зобов'язаннях. 5. Конкурсні кредитори вправі об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою кредитора. Таку заяву підписується конкурсними кредиторами, що об'єднали свої
 10. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    об'єднань і незалежні експерти. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 151 Своїх кандидатів у Експертна рада при Федеральній комісії з ринку цінних паперів обирають професійні учасники ринку цінних паперів на всеросійській конференції професійних учасників ринку цінних паперів, яку організує
© 2014-2022  yport.inf.ua