Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих

1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується державне мито у розмірах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.
2. Підставою для включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих є виконання нею таких обов'язкових вимог:
відповідність не менше ніж ста її членів умовам членства в саморегулюючої організації арбітражних керуючих, затвердженим саморегулюючою організацією;
участь її членів не менше ніж у ста (у сукупності) процедурах, що застосовуються у справах про банкрутство (у тому числі не завершених на дату включення до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих), за винятком процедур , застосовуються у справах про банкрутство до відсутніх боржникам;
наявність компенсаційного фонду, сформованого у розмірі та в порядку, що встановлені статтею 25.1 цього Закону;
наявність розроблених в відповідно до вимог цього Закону та є обов'язковими для виконання членами саморегулівної організації арбітражних керуючих стандартів і правил професійної діяльності арбітражних керуючих;
створення органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної організації арбітражних керуючих, функції і компетенція яких відповідають вимогам , передбаченим статтею 21.1 цього Закону.
3. Ліквідація некомерційної організації, що має статус саморегулівної організації арбітражних керуючих, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про некомерційні організації з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
До складу ліквідаційної комісії некомерційної організації, що має статус саморегулівної організації арбітражних керуючих, включається представник національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
4. Саморегульована організація арбітражних керуючих не може бути реорганізована.
5. Некомерційна організація втрачає статус саморегулівної організації арбітражних керуючих з дати виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 21. Саморегулівні організації арбітражних керуючих "
 1. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 2. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  саморегулівних організацій арбітражних керуючих; регулюючий орган - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на здійснення функцій по виробленню державної політики та нормативно правового регулювання у сфері неспроможності (банкрутства) і фінансового оздоровлення; санація - заходи, що приймаються власником майна боржника
 3. Стаття 12. Збори кредиторів
  саморегулівної організації, членом якої є арбітражний керуючий, затверджений у справі про банкрутство, представник органу з контролю (нагляду), які вправі виступати з питань порядку зборів кредиторів. У випадках, якщо у справі про банкрутство бере участь єдиний конкурсний кредитор або уповноважений орган, рішення, що відносяться до компетенції зборів кредиторів, приймає
 4. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  саморегулівної організації, з членів якої арбітражний суд затверджує арбітражного керуючого; про звернення до арбітражного суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого; про включення до порядку денного зборів кредиторів додаткових питань і прийнятих по ним рішеннях; про укладення мирової угоди в порядку та на умовах, які встановлені пунктом 2 статті 150
 5. Стаття 20. Арбітражні керуючі
  саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий є суб'єктом професійної діяльності і здійснює регульовану цим Законом професійну діяльність, займаючись приватною практикою. Арбітражний керуючий має право займатися іншими видами професійної діяльності та підприємницькою діяльністю за умови, що така
 6. Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту, стажування в якості помічника арбітражного керуючого
  саморегулівних організацій арбітражних керуючих до складу комісії також включається представник національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. 2. Особи, до яких застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації на термін один рік і більше, для здійснення повноважень арбітражного керуючого після закінчення терміну дискваліфікації зобов'язані здати
 7. Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
  саморегульовану організацію, членом якої є арбітражний керуючий, зборам кредиторів та до органів, до компетенції яких належать порушення справ про адміністративні правопорушення та розгляд повідомлень про злочини; здійснювати інші встановлені цим Законом функції. 3. У разі, якщо інше не встановлено цим Законом, арбітражний
 8. Стаття 20.4. Відповідальність арбітражного керуючого
  саморегулівної організації у зв'язку з порушенням арбітражним керуючим умов членства в саморегулюючої організації, порушення арбітражним керуючим вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності арбітражного керуючого відсторонюється
 9. Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
  саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити до арбітражного суду клопотання про звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулюючої організації рішення про припинення членства
 10. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  саморегулівної організації арбітражних керуючих, порядок прийняття ними рішень встановлюються статутом некомерційної організації, внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами. 2. Загальні збори членів саморегулівної організації арбітражних керуючих є вищим органом управління
© 2014-2022  yport.inf.ua