Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 185.5. Особливості задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії

1. Вимоги клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії підлягають задоволенню в ході спостереження або конкурсного виробництва в порядку, встановленому цією статтею.
2. У разі, якщо майна клієнтів, що знаходиться на рахунках професійного учасника ринку цінних паперів, достатньо для задоволення вимог клієнтів, такі вимоги задовольняються в повному обсязі.
3. Якщо майно декількох клієнтів об'єднано на одному спеціальному брокерському рахунку, спеціальному депозитарному рахунку, рахунку депо номінального утримувача або особовому рахунку, відкритому номінальному власникові в реєстрі власників цінних паперів, і цього майна недостатньо для задоволення в повному обсязі їх вимог про передачу всього належного їм майна, це майно передається в кількості, пропорційному розміру зазначених вимог.
У випадку, якщо в результаті задоволення вимог клієнтів відповідно до цього пункту неможливо розподілити між клієнтами цінні папери в кількості, що становить ціле число, нерозподілені цінні папери продаються в порядку, встановленому статтею 185.7 цього Закону , і отримані від їх продажу грошові кошти пропорційно розподіляються між клієнтами.
4. Незадоволені вимоги клієнтів підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів і задовольняються у складі вимог кредиторів третьої черги.
5. Положення цієї статті не поширюються на майно клієнтів, що знаходиться в довірчому управлінні професійного учасника ринку цінних паперів або керуючої компанії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 185.5. Особливості задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  "Спеціальними випадками припинення договорів" можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ЦК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 4. Стаття 185.2. Особливості наслідків призначення тимчасової адміністрації професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  1. У період діяльності тимчасової адміністрації професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії дана тимчасова адміністрація зобов'язана: 1) забезпечити збереження грошових коштів і цінних паперів, що належать клієнтам; 2) встановити достатність грошових коштів, цінних паперів, що належать клієнтам і знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, рахунку депо, окремому
 5. Стаття 185.6. Особливості конкурсного провадження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  1. У конкурсну масу професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії не включається майно їхніх клієнтів, що перебуває на спеціальному брокерському рахунку, спеціальному депозитарному рахунку, транзитному рахунку, рахунку депо, транзитному рахунку депо, особовому рахунку в реєстрі власників цінних паперів, окремому банківському рахунку, відкритому для розрахунків за операціями, пов'язаними з довірчим
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 10. § 5. Інші спеціальні види зберігання
  Загальні положення. Поряд із зберіганням на товарному складі ГК виділяє ряд інших спеціальних видів зберігання, присвячуючи їм § 3 гл. 47. Особливий суб'єктний склад виникаючих правовідносин, специфіка об'єкта зберігання, терміновість, що надаються, публічний характер деяких договорів, особливий порядок укладення та оформлення договорів зберігання - такий далеко не повний перелік особливостей, які
© 2014-2022  yport.inf.ua