Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 185.6. Особливості конкурсного провадження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії

1. У конкурсну масу професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії не включається майно їхніх клієнтів, що перебуває на спеціальному брокерському рахунку, спеціальному депозитарному рахунку, транзитному рахунку, рахунку депо, транзитному рахунку депо, особовому рахунку в реєстрі власників цінних паперів, окремому банківському рахунку, відкритому для розрахунків за операціями, пов'язаними з довірчим управлінням, а також знаходиться в довірчому управлінні керуючої компанії або передане в оплату інвестиційних паїв інше майно.
2. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва конкурсний керуючий припиняє договори з клієнтами відповідно до вимог федеральних законів і прийнятих відповідно до них нормативних правових актів. Якщо інше не передбачено федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами, при припиненні зазначених договорів конкурсний керуючий:
1) виконує зобов'язання (приймає виконання) за угодами, укладеними за рахунок клієнта до прийняття арбітражним судом рішення про визнання професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
2) передає клієнтам залишилося майно клієнтів.
3. Конкурсний керуючий в разі наявної заборгованості клієнтів перед професійним учасником ринку цінних паперів, керуючою компанією утримує винагороду, що належить професійному учаснику ринку цінних паперів, керуючої компанії, а в разі недостатності коштів клієнтів вправі вимагати погашення заборгованості від клієнтів. У разі непогашення клієнтами заборгованості після закінчення семи робочих днів після пред'явлення зазначеної вимоги конкурсний керуючий має право звернути стягнення на майно клієнтів, яке знаходиться у професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії, або, якщо таким майном є цінні папери, має право продати їх за правилами, передбаченим статтею 185.7 цього Закону.
4. Якщо майно декількох клієнтів об'єднано на одному банківському рахунку, рахунку депо номінального утримувача або особовому рахунку, відкритому номінальному власникові в реєстрі власників цінних паперів, і такого майна недостатньо для задоволення в повному обсязі їх вимог про передачу всього належного їм майна, таке майно передається в кількості , пропорційному розміру зазначених вимог.
5. Якщо після закінчення шести місяців з дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва майно клієнтів не було передано клієнтам, конкурсний керуючий передає таке майно в депозит нотаріуса.
6. Положення пункту 2 цієї статті не застосовуються щодо припинення пайових інвестиційних фондів, якщо у відповідності з федеральним законом припинення пайового інвестиційного фонду здійснюється спеціалізованим депозитарієм. Якщо у відповідності з федеральним законом пайовий інвестиційний фонд не може бути припинений спеціалізованим депозитарієм, конкурсний керуючий має право або в передбаченому федеральним законом випадку зобов'язаний передати права та обов'язки за договором довірчого управління цим пайовим інвестиційним фондом іншої керуючої компанії.
Після закінчення процедури припинення пайового інвестиційного фонду спеціалізований депозитарій складає звіт про припинення пайового інвестиційного фонду та представляє його конкурсному керуючому.
7. У разі відкриття конкурсного провадження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, що здійснює ведення реєстру власників цінних паперів, конкурсний керуючий протягом трьох місяців з дати відкриття конкурсного виробництва зобов'язаний передати інформацію і документи, що забезпечують ідентифікацію осіб, які зареєстровані в системі ведення реєстру власників цінних паперів та інших реєстрів (далі - реєстр власників цінних паперів) та за договорами з якими ведеться реєстр власників цінних паперів, професійному учаснику ринку цінних паперів, який має відповідну ліцензію.
Передача реєстру власників цінних паперів здійснюється конкурсним керуючим у порядку, встановленому контрольним органом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 185.6. Особливості конкурсного провадження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  "Спеціальними випадками припинення договорів" можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ЦК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
 3. 5. Права та обов'язки сторін
  Складові зміст договору будівельного підряду права та обов'язки підрядника і замовника охоплюють найширше коло питань, в тому числі виходять за рамки, визначені для власне підряду взагалі і будівельного підряду зокрема. Один з таких питань пов'язаний з матеріально-технічним забезпеченням будівництва. У період існування системи планового господарства він
 4. 5. Сторони у договорі
  У договорі доручення сторонами виступають повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У ролі кожної зі сторін може виступати як громадянин, так і юридична особа. Стосовно до юридичних осіб певна проблема виникає, зокрема, у зв'язку з встановленням
 5. 1. Загальні положення
  В основі подання про конкурс як особливої правової конструкції лежить ідея змагальності. Змагальності немає там, де все розставлено по місцях. З повною підставою тому конкурсом було протиставлено конкурсне виробництво, в якому "цей процес ретельно врегульовано Законом про банкрутство саме тому, щоб усунути саму можливість" змагання "." Конкурс і "конкурсне
 6. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 7. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 8. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості закладеного майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклої пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 7. Торги
  Торги являють собою один із способів укладення договорів, який тісно пов'язаний з основними законами вільного ринку і висловлює їх найбільш послідовно. Це, зокрема, проявляється у притаманній торгів конкуренції. Така конкуренція може охоплювати найширшу область. Наприклад, при державних поставках і підрядах відбувається конкуренція між тими, хто адресує організатору
© 2014-2022  yport.inf.ua