Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації

1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі:
1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків;
2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків.
2. Контрольний орган приймає рішення про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків на підставі заяви керівника тимчасової адміністрації або у разі виходу арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, з саморегулівної організації арбітражних керуючих.
У разі виходу арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, з саморегулівної організації арбітражних керуючих ця організація зобов'язана направити в контрольний орган клопотання про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків протягом семи робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулюючої організації арбітражних керуючих рішення про припинення членства арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, в даній саморегулівної організації у зв'язку з його виходом з цієї організації. Контрольний орган за клопотанням саморегулівної організації арбітражних керуючих в строк і в порядку, що встановлені федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації, звільняє керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. У разі, якщо клопотання саморегулівної організації арбітражних керуючих не надійшла до контрольний орган протягом чотирнадцяти робочих днів з дати прийняття постійно діючим колегіальним органом управління саморегулюючої організації рішення про припинення членства арбітражного керуючого, який є керівником тимчасової адміністрації, в даній саморегулівної організації, керівник фінансової організації, представник контрольного органу, саморегульована організація, членом якої є фінансова організація, інші зацікавлені особи мають право направити клопотання про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків і на підставі такого клопотання контрольний орган у порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації, приймає рішення про звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків.
3. Контрольний орган приймає рішення про відсторонення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на керівника тимчасової адміністрації відповідно до цього Закону, на підставі клопотання керівника фінансової організації, представника контрольного органу, саморегулівної організації, членом якої є фінансова організація, інших зацікавлених осіб.
4. Одночасно з прийняттям рішення про дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації контрольний орган приймає рішення про призначення нової тимчасової адміністрації в порядку, встановленому цим Законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Діяльність тимчасової адміністрації може бути припинена з таких підстав: 1) закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації, в тому числі досягнення цілей її призначення та вирішення поставлених завдань; 2) дострокове припинення її діяльності відповідно до статті 183.15 цього Закону. 2. Не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення терміну повноважень
 6. Коментар до п. 1
  1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38
 7. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  Поняття трудового правовідносини Трудове право регулює трудові відносини. У недалекому минулому вони були трудовими відносинами тільки робітників і службовців, оскільки їх праця базувався на державній власності, яка практично була єдиною формою власності. Кооперативно-колгоспна власність, закріплена Конституцією 1977 р., дуже близько примикала до
 8. 7.3. Трудовий договір (контракт)
  Загальні положення Трудове законодавство закріпило положення, згідно з яким робітники, службовці, фахівці реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору (контракту) про роботу на підприємстві, в установі, організації. Трудовий договір (контракт) - це угода між роботодавцем та працівником, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю,
 9. Стаття 8. Захист сімейних прав
  1. Захист сімейних прав є різновид захисту, яка гарантується ч. 1 ст. 46 Конституції. У Російській Федерації існують федеральні суди, конституційні суди й світові судді суб'єктів РФ. До федеральним судам відносяться: 1) Конституційний Суд РФ. Це судовий орган конституційного контролю, який здійснює самостійно і незалежно судову владу за допомогою конституційного
 10. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Особливим видом муніципальних утворень є наукові містечка Російської Федерації, що створюються зі статусом міських округів. Спеціальний федеральний закон встановлює критерії, за наявності яких муніципального утворення може бути присвоєний статус наукового міста Російської Федерації. Це обов'язково має бути муніципальне утворення з містоутворюючим науково-виробничим комплексом, тобто
© 2014-2022  yport.inf.ua