Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 81. Наслідки введення фінансового оздоровлення

1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення наступають наступні наслідки:
вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим законом порядку пред'явлення вимог до боржника;
раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів скасовуються;
арешти на майно боржника та інші обмеження боржника в частині розпорядження належним йому майном можуть бути накладені тільки в арбітражному процесі у справі про банкрутство;
здійснення майнових стягнень за виконавчими документами призупиняється, за винятком таких стягнень за виконавчими документами, виданими на підставі вступили в законну силу до дати введення фінансового оздоровлення рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, відшкодування моральної шкоди;
задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп або придбання боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю) не допускається;
вилучення власником майна боржника - унітарного підприємства належить боржнику майна не допускається;
виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів, доходів по часток (паїв), розподіл прибутку між засновниками (учасниками) боржника не допускаються;
припинення грошових зобов'язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, надання відступного чи іншим способом не допускається, якщо при цьому порушується черговість задоволення встановлених пунктом 4 статті 134 цього Закону вимог кредиторів або якщо таке припинення призводить до переважного задоволенню вимог кредиторів однієї черзі, зобов'язання яких припиняються, перед іншими кредиторами;
неустойки (штрафи, пені), що підлягають сплаті відсотки та інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів не нараховуються, за винятком поточних платежів.
2. На суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, що підлягають задоволенню згідно з графіком погашення заборгованості, нараховуються відсотки у розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату введення фінансового оздоровлення, виходячи з непогашеної суми вимог у відповідності з графіком погашення заборгованості. Угодою між боржником і конкурсним кредитором може бути передбачений менший розмір підлягають нарахуванню відсотків.
Зазначені в цьому пункті відсотки підлягають нарахуванню на суму вимог кредитора з дати винесення ухвали про введення фінансового оздоровлення і до дати погашення вимог кредитора, а в разі, якщо таке погашення не відбулося до дати прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, - до дати прийняття такого рішення.
Нараховані згідно з цією статтею відсотки підлягають сплаті одночасно з погашенням вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів відповідно до графіка погашення заборгованості. У разі, якщо таке погашення не відбулося до дати прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, нараховані відсотки підлягають сплаті одночасно із задоволенням вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів у порядку черговості, встановленої статтею 134 цього Закону.
3. Неустойки (штрафи, пені), а також суми завданих збитків у формі упущеної вигоди, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам, в розмірах, що існували на дату введення фінансового оздоровлення, підлягають погашенню в ході фінансового оздоровлення відповідно до графіка погашення заборгованості після задоволення всіх інших вимог кредиторів.
4. Розрахунки за зобов'язаннями боржника, строк виконання яких настав до дати введення фінансового оздоровлення, здійснюються виключно відповідно до цього Закону.
5. Вимоги кредиторів розглядаються арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 100 цього Закону.
Вимоги кредиторів, пред'явлені в ході фінансового оздоровлення і включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються не пізніше ніж через місяць з дати закінчення виконання зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, якщо інше не передбачено цим Законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 81. Наслідки введення фінансового оздоровлення "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 4. Стаття 83. Адміністративний керуючий
  1. Адміністративний керуючий затверджується арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону. 2. Адміністративний керуючий діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом. 3. Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний: вести
 5. Стаття 90. Наслідки виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  1. Особи, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості та які виконали зобов'язання, які з такого забезпечення, має право пред'явити свої вимоги до боржника в загальному порядку, передбаченому федеральним законом. 2. У разі, якщо в ході фінансового оздоровлення особами, які надали забезпечення виконання боржником
 6. Тема 3.3. Суб'єкти адміністративного права
  Загальне поняття суб'єкта адміністративного права Суб'єкт адміністративного права - це учасник суспільних відносин, що володіє певними правами і обов'язками, якими він наділений у зв'язку з необхідністю реалізації своїх життєвих потреб. В адміністративному праві його норми реалізуються громадянами, державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими, які і є
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 8. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 10. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
© 2014-2022  yport.inf.ua