Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 79. Забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості

1. Виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості може бути забезпечене заставою (іпотекою), банківською гарантією, державної або муніципальної гарантією, порукою, а також іншими способами, що не суперечать цьому Закону.
Виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості не може бути забезпечено утриманням, завдатком або неустойкою.
В якості предмета забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості не можуть виступати майно і майнові права, що належать боржникові на праві власності або праві господарського відання.
2. Права та обов'язки особи або осіб, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, випливають із зазначеного забезпечення і виникають з дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення.
3. Угода про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості укладається у письмовій формі до дня прийняття рішення про введення фінансового оздоровлення та підписується особою або особами, які надали забезпечення, а також тимчасовим керуючим в інтересах кредиторів.
Угода про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості, а також угоди на виконання зазначеної угоди, укладені раніше введення арбітражним судом щодо боржника фінансового оздоровлення, набирають чинності одночасно з винесенням ухвали про введення фінансового оздоровлення.
4. Особа або особи, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, несуть відповідальність за невиконання боржником зазначених зобов'язань в межах вартості майна та майнових прав, представлених в якості забезпечення виконання боржником зазначених зобов'язань.
5. При забезпеченні виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості банківської гарантією вимоги до гаранта пред'являються арбітражним керуючим у справі про банкрутство в інтересах кредиторів, вимоги яких підлягають задоволенню відповідно до затвердженого графіка погашення заборгованості.
При забезпеченні виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості іпотекою державна реєстрація іпотеки проводиться не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати введення фінансового оздоровлення на підставі визначення арбітражного суду про введення фінансового оздоровлення та угоди про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості.
6. Введення нової процедури, що застосовується у справі про банкрутство, щодо боржника не припиняє зобов'язання щодо забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. У цьому випадку розрахунки з кредиторами не виробляються і грошові кошти, виручені від звернення стягнення на забезпечення, включаються до складу майна боржника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 79. Забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості "
 1. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 2. Стаття 75. Закінчення спостереження
  1. У разі, якщо інше не встановлено цією статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, або затверджує мирову угоду і припиняє провадження у справі про банкрутство. 2. У разі,
 3. Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
  1. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення приймається на загальних зборах більшістю голосів засновників (учасників) боржника, які взяли участь у зазначеному зборах, або органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства. 2. Загальні збори засновників (учасників) боржника, орган, уповноважений
 4. Стаття 78. Клопотання третьої особи або третіх осіб про введення фінансового оздоровлення
  1. За погодженням з боржником клопотання про введення фінансового оздоровлення може бути подано третьою особою або третіми особами. Зазначене клопотання має містити відомості про пропонований забезпеченні третьою особою або третіми особами виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. 2. До клопотання про введення фінансового оздоровлення додаються:
 5. Стаття 81. Наслідки введення фінансового оздоровлення
  1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення фінансового оздоровлення наступають наступні наслідки: вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред'явлення вимог до боржника; раніше прийняті
 6. Стаття 83. Адміністративний керуючий
  1. Адміністративний керуючий затверджується арбітражним судом у порядку, передбаченому статтею 45 цього Закону. 2. Адміністративний керуючий діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом. 3. Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний: вести
 7. Стаття 84. План фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості
  1. План фінансового оздоровлення розробляється у разі відсутності забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. План фінансового оздоровлення, підготовлений засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, затверджується зборами кредиторів. План фінансового оздоровлення повинен містити
 8. Стаття 85. Внесення змін у графік погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості (непогашення заборгованості у встановлені терміни і (або) у встановлених розмірах) засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства, треті особи, які надали забезпечення, не пізніше ніж через чотирнадцять днів з дати, передбаченої графіком погашення заборгованості, має право звернутися до
 9. Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення
  1. Підставами для дострокового припинення фінансового оздоровлення є: неподання до арбітражного суду у строки, передбачені пунктом 3 статті 79 цього Закону, угоди про забезпечення зобов'язань боржника відповідно до графіка погашення заборгованості; неодноразове або істотне (на термін більш ніж п'ятнадцять днів) порушення в ході фінансового оздоровлення
 10. Стаття 89. Виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
  1. У разі невиконання боржником графіка погашення заборгованості протягом більш ніж п'ять днів адміністративний керуючий зобов'язаний звернутися до осіб, що надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, з вимогою про виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості. 2. Грошові кошти,
© 2014-2022  yport.inf.ua