Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення

1. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення приймається на загальних зборах більшістю голосів засновників (учасників) боржника, які взяли участь у зазначеному зборах, або органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства.
2. Загальні збори засновників (учасників) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, при ухваленні рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення вправі достроково припинити повноваження керівника боржника та обрати (призначити) нового керівника боржника.
3. Засновники (учасники) боржника, які голосували за прийняття рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, має право надати забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості у порядку та в розмірі, які передбачені цим Законом, або організувати надання такого забезпечення.
4. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів про введення фінансового оздоровлення має містити:
відомості про пропонований засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості;
пропонований засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства строк фінансового оздоровлення.
5. До вирішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення додаються:
план фінансового оздоровлення;
графік погашення заборгованості;
протокол загальних зборів засновників (учасників) боржника або рішення органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства;
перелік засновників (учасників) боржника, які голосували за звернення до зборів кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення;
відомості про пропонований засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості (при наявності такого забезпечення);
інші передбачені цим Законом документи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 3. Стаття 12. Збори кредиторів
  1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника -
 4. Стаття 37. Заява боржника
  1. Заява боржника подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником боржника - юридичної особи або особою, уповноваженим відповідно до установчих документів боржника на подання заяви про визнання боржника банкрутом, або боржник - громадянином. Заява боржника може бути підписана представником боржника у разі, якщо таке
 5. Стаття 47. Відгук боржника на заяву про визнання боржника банкрутом
  1. Протягом десяти днів з дати отримання ухвали про прийняття заяви кредитора або заяви уповноваженого органу боржник зобов'язаний направити до арбітражного суду, конкурсного кредитору або до уповноваженого органу, а також представнику засновників (учасників) боржника та (або) власнику майна боржника - унітарного підприємства відгук на таку заяву. До відзиву боржника, який направляється в
 6. Стаття 60. Розгляд розбіжностей, заяв, клопотань та скарг у справі про банкрутство
  1. Заяви і клопотання арбітражного керуючого, в тому числі про розбіжності, що виникли між ним і кредиторами, а у випадках, передбачених цим Законом, між ним і боржником, скарги кредиторів про порушення їхніх прав і законних інтересів розглядаються в засіданні арбітражного суду не пізніше ніж через місяць з дати отримання зазначених заяв, клопотань та скарг, якщо інше
 7. Стаття 63. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження
  1. З дати винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження наступають наступні наслідки: вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та про сплату обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням встановленого цим Законом порядку пред'явлення вимог до боржника; за клопотанням кредитора
 8. Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
  1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону. 2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівнику боржника, представнику засновників (учасників) боржника,
 9. Стаття 75. Закінчення спостереження
  1. У разі, якщо інше не встановлено цією статтею, арбітражний суд на підставі рішення перших зборів кредиторів виносить ухвалу про введення фінансового оздоровлення або зовнішнього управління, або приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва, або затверджує мирову угоду і припиняє провадження у справі про банкрутство. 2. У разі,
 10. Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
  1. У ході спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому цим Законом порядку має право звернутися до першого зборам
© 2014-2022  yport.inf.ua