Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 71.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході спостереження

1. У ході спостереження вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів, включені до реєстру вимог кредиторів, можуть бути погашені засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою в порядку, встановленому цією статтею.
При погашенні засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів підлягають погашенню всі включені до реєстру вимог кредиторів вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.
2. Особа, яка має намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів у повному обсязі, направляє заяву про такий намір до арбітражного суду, який розглядає справу про банкрутство, боржнику, тимчасового керуючого, а також в уповноважені органи.
3. У заяві про намір погасити вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів у повному обсязі (далі також - заява про намір) повинні бути зазначені:
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника;
термін погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, який не може перевищувати тридцять робочих днів з дати винесення арбітражним судом відповідної ухвали.
4. Заява про намір підлягає розгляду арбітражним судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати його надходження.
У разі надходження до арбітражного суду від кількох осіб заяв про намір вони розглядаються в порядку їх надходження до арбітражного суду.
5. За результатами розгляду заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про задоволення заяви про намір або ухвала про відмову у задоволенні заяви про намір у разі, якщо в реєстрі вимог кредиторів відсутні вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів або заявник відмовився від наміру погасити вимоги до боржника про сплаті обов'язкових платежів до розгляду такої заяви.
6. У визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір зазначаються:
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) особи, яка здійснює погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
розмір вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, основна сума заборгованості, нараховані неустойки (штрафи, пені);
термін і порядок погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
дата судового засідання за підсумками погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів;
реквізити банківського рахунку, а також інша інформація, необхідна для перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржнику про сплату обов'язкових платежів.
7. Розгляд заяви про намір має бути відкладено при наявності аналогічної заяви, що надійшов раніше від іншої особи, до дати розгляду підсумків погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
Розгляд заяви про намір може бути відкладено при наявності спору щодо розміру і складу вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів до дати набрання законної сили судового акта про встановлення складу і розміру включених до реєстру вимог кредиторів вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
8. Для погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів уповноважений орган представляє в арбітражний суд повідомлення, в якому зазначаються дата подання повідомлення, прізвище, ім'я, по батькові, посада підписала повідомлення посадової особи, а також інформація, необхідна відповідно до правил заповнення платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, із зазначенням розміру вимоги щодо кожного з одержувачів коштів.
9. Протягом строку, встановленого визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, заявник перераховує кошти в розмірі та в порядку, які зазначені в даному визначенні.
10. Після закінчення встановленого арбітражним судом терміну погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів заявник направляє до арбітражного суду заяву про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
До заяви додаються платіжні документи, що підтверджують перерахування грошових коштів у розмірі та у порядку, які зазначені у визначенні арбітражного суду про задоволення заяви про намір.
11. За підсумками розгляду заяви про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів за умови відповідності здійсненого погашення визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір арбітражний суд виносить ухвалу про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
Розмір і черговість вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, ураховуються в реєстрі вимог кредиторів у розмірі та черговості, як і погашення вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів.
12. У разі, якщо вимоги до боржника про сплату обов'язкових платежів були погашені не в повному розмірі або з порушенням порядку або строків погашення, які встановлені визначенням арбітражного суду, арбітражний суд виносить ухвалу про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
Перераховані грошові кошти підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати набрання законної сили ухвалою арбітражного суду про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
Перерахування грошових коштів у розмірі більшому, ніж було передбачено визначенням арбітражного суду про задоволення заяви про намір, не є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про відмову у визнанні погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, а одно і для збільшення розміру вимог особи, яка здійснила погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів, до боржника.
Грошові кошти, перераховані понад суму грошових коштів, передбачених зазначеною ухвалою, підлягають поверненню заявнику протягом десяти робочих днів з дати набрання законної сили ухвалою арбітражного суду про визнання погашеними вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів і про заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.
13. Урядом Російської Федерації встановлюється порядок розрахунків з метою погашення вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів.
14. Погашення вимог про сплату обов'язкових платежів до боржника, щодо якого цим Законом встановлено особливості проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, допускається у випадках, якщо це передбачено відповідними положеннями цього Закону, що встановлюють особливості банкрутства боржників окремих категорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 71.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході спостереження "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  погашення боргу або бути успадковані. Особливість англійського права - розгляд права власності як сукупності прав. Від власності в широкому сенсі слова (ownership, 'general property') слід відрізняти власність у вузькому сенсі слова (possession, 'special property'), яка полягає у фактичній влади людини над матеріальними речами (tangible things) і відповідає
 2. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  погашення часток, що належать товариству; зменшення номінальної вартості часток учасників, при цьому зменшення статутного капіталу - право, а у випадках, передбачених у законі, - обов'язок суспільства. 2. Частка в статутному капіталі, як правило, надає прямий вплив на распределяемую між учасниками прибуток товариства (п. 2 ст. 28 Закону про ТОВ, ср з п. 1 ст. 74 та п. 4 ст. 109 ЦК) і має
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, т. е. про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
 6. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості; зовнішнє управління - процедура, застосовувана в справі про банкрутство до боржника з метою відновлення його платоспроможності; конкурсне виробництво - процедура, застосовувана у справі про банкрутство до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів; мирова угода - процедура,
 7. Стаття 12. Збори кредиторів
  погашення заборгованості; про затвердження додаткових вимог до кандидатур адміністративного керуючого, розпорядника майна, конкурсного керуючого; про вибір арбітражного керуючого або саморегулівної організації, з членів якої арбітражним судом затверджується арбітражний керуючий; про встановлення розміру і порядку виплати додаткової винагороди арбітражному
 8. Стаття 31. Санація
  погашення грошових зобов'язань та обов'язкових платежів і відновлення платоспроможності боржника (санація). 2. Надання фінансової допомоги може супроводжуватися прийняттям на себе боржником або іншими особами зобов'язань на користь осіб, які надали фінансову
 9. Стаття 75. Закінчення спостереження
  погашення заборгованості, розмір якого повинен перевищувати розмір зобов'язань боржника, включених до реєстру вимог кредиторів на дату проведення перших зборів кредиторів, не менше ніж на двадцять відсотків. При цьому графік погашення заборгованості повинен передбачати початок погашення заборгованості не пізніше ніж через місяць після винесення арбітражним судом ухвали про введення
 10. Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
  погашення заборгованості в порядку і в розмірі, які передбачені цим Законом, або організувати надання такого забезпечення. 4. Рішення про звернення до першого зборам кредиторів про введення фінансового оздоровлення має містити: відомості про пропонований засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства забезпеченні
© 2014-2022  yport.inf.ua