Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 61.8. Особливості розгляду заяви про оскарження угоди боржника у справі про банкрутство

1. Заява про оскарження угоди боржника подається до арбітражного суду, який розглядає справу про банкрутство боржника, і підлягає розгляду у справі про банкрутство боржника.
2. Судове засідання арбітражного суду за заявою про оскарження угоди боржника проводиться суддею арбітражного суду в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації, з особливостями, передбаченими цим Законом.
3. Форма і зміст заяви про оскарження угоди боржника у справі про банкрутство та порядок його подачі до арбітражного суду мають відповідати вимогам, що пред'являються до позовної заяви у відповідності з Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. Заявник зобов'язаний направити кредиторам або іншим особам, щодо яких вчинена оспорюваний правочин, копії заяви та доданих до неї документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
4. Кредитори чи інші особи, щодо яких вчинена оспорювана угода чи про права й про обов'язки яких може бути прийнято судовий акт відносно оспорюваного правочину, є особами, які беруть участь у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угоди боржника.
Зазначені особи щодо істоти заявлених вимог по оспорюваної угоді мають право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії, заявляти відводи; подавати докази і ознайомлюватися з доказами, наданими іншими особами, що у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угоди боржника, до початку судового розгляду; брати участь у дослідженні доказів; задавати питання іншим особам, які беруть участь у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угод боржника, заявляти клопотання, робити заяви, давати пояснення арбітражному суду, наводити свої доводи по усіх виникаючих у ході розгляду справи питань; знайомитися з клопотаннями, заявленими іншими особами, які беруть участь у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угоди боржника, заперечувати проти клопотань, доводів інших осіб, що беруть участь у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угоди боржника; знати про скарги, поданих іншими особами, які беруть участь у розгляді арбітражним судом заяви про оскарження угоди боржника, про вжиті по даній справі судових актах та отримувати копії судових актів, прийнятих у вигляді окремого документа, оскаржувати ухвали, винесені відповідно з цією главою.
5. Суддя арбітражного суду повідомляє про час і місце судового засідання особа, направила заяву про оскарження угоди боржника, боржника та особа, щодо якої здійснена оспорювана угода.
6. За результатами розгляду заяви про оскарження угоди боржника суд виносить одну з таких визначень:
про визнання угоди боржника недійсною і (або) застосування наслідків недійсності нікчемного правочину;
про відмову в задоволенні заяви про визнання угоди боржника недійсною.
Ухвала може бути оскаржена відповідно до частини 3 статті 223 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 61.8. Особливості розгляду заяви про оскарження угоди боржника у справі про банкрутство "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. Межі втручання держави в приватну власність. Деякі практичні питання
  Сам по собі питання про межі втручання держави в сферу приватної власності не може бути раз і назавжди вирішене. Залежно від політичних, економічних, юридичних чинників ступінь втручання держави у відносини приватної власності то наростає, то зменшується. Загальні критерії сформульовані у ст. 1 Протоколу N 1 до Європейської конвенції з прав людини. Тому
 4. Глава 14. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧІ ВЕ
  ЩИ Дотримуючись відомої істини екзистенціалізму, будь-яке явище виявляє вища напруга в своєму бутті в прикордонних, крайніх станах, які одночасно, звичайно, і переходи в іншу якість. Відповідаючи цій логіці, і власність, і володіння демонструють найістотніші свої риси в моменти переходу. Звичайно, не випадково процедура переходу речі з одного царства цього світу (а
 5. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  Важливе місце в цивільному праві займають договори, спрямовані на передачу речі у власність набувача. Насамперед це договір купівлі-продажу. Супровідний ці договори передача самої речі (традиція), виділилася в самостійний акт в рамках римського класичного права і відтоді існує окремо, знаменуючи перехід власності (ст. 223 ЦК). Таким чином, вже в наявності
 6. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, що минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найбільш поширеним предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. прояснить та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 7. § 3. Розгляд економічних суперечок арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст . 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 9. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua