Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 20.6. Винагорода арбітражного керуючого у справі про банкрутство

1. Арбітражний керуючий має право на винагороду у справі про банкрутство, а також на відшкодування в повному обсязі витрат, фактично понесених ним при виконанні покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство.
2. Винагорода у справі про банкрутство виплачується арбітражному керуючому за рахунок коштів боржника, якщо інше не передбачено цим Законом.
3. Винагорода, що сплачується арбітражному керуючому у справі про банкрутство, складається з фіксованої суми та суми відсотків.
Розмір фіксованої суми такої винагороди становить для:
тимчасового керуючого - тридцять тисяч рублів на місяць;
адміністративного керуючого - п'ятнадцять тисяч рублів на місяць;
зовнішнього керуючого - сорок п'ять тисяч рублів на місяць;
конкурсного керуючого - тридцять тисяч рублів на місяць.
4. У разі звільнення або відсторонення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство винагороду йому не виплачується з дати його звільнення або відсторонення.
5. Арбітражний суд, який розглядає справу про банкрутство, на підставі рішення зборів кредиторів або мотивованого клопотання осіб, що у справі про банкрутство, має право збільшити розмір фіксованої суми винагороди, що виплачується арбітражному керуючому, залежно від обсягу та складності виконуваної ним роботи.
Прийняте арбітражним судом визначення про збільшення фіксованої суми такої винагороди може бути оскаржене.
6. У разі покладання в справі про банкрутство на арбітражного керуючого повноважень у зв'язку з неможливістю затвердження іншого арбітражного керуючого розмір винагороди, що виплачується арбітражному керуючому в період виконання ним покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, встановлюється арбітражним судом. При цьому розмір фіксованої суми винагороди арбітражного керуючого не може бути менше ніж розмір фіксованої суми винагороди арбітражного керуючого, який визначається для відповідної процедури, що застосовується у справі про банкрутство, відповідно до цього Закону.
7. Зборами кредиторів може бути встановлено додаткову винагороду арбітражного керуючого.
8. Додаткова винагорода виплачується арбітражному керуючому за рахунок коштів кредиторів, які прийняли рішення про встановлення додаткової винагороди, або належних їм платежів в рахунок погашення їх вимог.
9. У разі, якщо інше не передбачено цим Законом, сума відсотків по винагороді арбітражного керуючого виплачується йому протягом десяти календарних днів з дати завершення процедури, яка застосовується у справі про банкрутство та для проведення якої був затверджений арбітражний керуючий.
10. Сума відсотків по винагороді тимчасового керуючого становить при балансової вартості активів боржника:
до двохсот п'ятдесяти тисяч рублів - чотири відсотки балансової вартості активів боржника;
від двохсот п'ятдесяти тисяч рублів до одного мільйона рублів - десять тисяч рублів і два відсотки розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над двомастами п'ятдесятьма тисячами рублів;
від одного мільйона рублів до трьох мільйонів рублів - двадцять п'ять тисяч рублів і один відсоток розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільйоном рублів;
від трьох мільйонів рублів до десяти мільйонів рублів - сорок п'ять тисяч рублів і одна друга відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьома мільйонами рублів;
від десяти мільйонів рублів до ста мільйонів рублів - вісімдесят тисяч рублів і три десятих відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над десятьма мільйонами рублів;
від ста мільйонів рублів до трьохсот мільйонів рублів - триста п'ятдесят тисяч рублів і дві десятих відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над ста мільйонами рублів;
від трьохсот мільйонів рублів до одного мільярда рублів - по сімсот п'ятдесят тисяч рублів і одна сота відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьомастами мільйонами рублів;
більш ніж один мільярд рублів - вісімсот двадцять тисяч рублів і одна тисячна відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільярдом рублів.
11. Сума відсотків по винагороді адміністративного керуючого становить при балансової вартості активів боржника:
до двохсот п'ятдесяти тисяч рублів - чотири відсотки балансової вартості активів боржника;
від двохсот п'ятдесяти тисяч рублів до одного мільйона рублів - десять тисяч рублів і один відсоток розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над двомастами п'ятдесятьма тисячами рублів;
від одного мільйона рублів до трьох мільйонів рублів - сімнадцять тисяч п'ятсот рублів і одна друга відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільйоном рублів;
від трьох мільйонів рублів до десяти мільйонів рублів - двадцять сім тисяч п'ятсот рублів і дві десятих відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьома мільйонами рублів;
від десяти мільйонів рублів до ста мільйонів рублів - сорок одна тисяча п'ятсот рублів і одна десята відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над десятьма мільйонами рублів;
від ста мільйонів рублів до трьохсот мільйонів рублів - сто тридцять одна тисяча п'ятсот рублів і п'ять сотих відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над ста мільйонами рублів;
від трьохсот мільйонів рублів до одного мільярда рублів - двісті тридцять одна тисяча п'ятсот рублів і одна сота відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над трьомастами мільйонами рублів;
більш ніж один мільярд рублів - триста одна тисяча п'ятсот рублів і одна тисячна відсотка розміру суми перевищення балансової вартості активів боржника над одним мільярдом рублів.
12. Сума відсотків по винагороді зовнішнього керуючого встановлюється в наступних розмірах:
вісім відсотків сум, спрямованих на погашення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, при припиненні провадження у справі про банкрутство;
три відсотки приросту вартості чистих активів боржника за період зовнішнього управління при визнання боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва.
13. Сума відсотків по винагороді конкурсного керуючого встановлюється в наступних розмірах:
сім відсотків від розміру задоволених вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у разі задоволення більш ніж сімдесяти п'яти відсотків вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів ;
шість відсотків від розміру задоволених вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у разі задоволення більш ніж п'ятдесяти відсотків вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів;
чотири з половиною відсотка від розміру задоволених вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у разі задоволення двадцяти п'яти і більше відсотків вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів;
три відсотки від розміру задоволених вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, у разі задоволення менш ніж двадцяти п'яти відсотків вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів.
14. Для розрахунку суми відсотків по винагороді арбітражного керуючого балансова вартість активів боржника визначається за даними бухгалтерської звітності станом на останню звітну дату, що передує даті введення відповідної процедури, що застосовується у справі про банкрутство.
15. При припинення справи про банкрутство у зв'язку з укладенням мирової угоди виплата суми відсотків по винагороді арбітражного керуючого здійснюється у строки та в розмірі, які встановлені мировою угодою.
16. При проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, щодо окремих категорій боржників регулюючим органом можуть бути встановлені інші розмір і (або) порядок виплати винагороди арбітражному керуючому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20.6. Винагорода арбітражного керуючого у справі про банкрутство "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 3. Застава
  винагороди та ін У подібних випадках сам кредитор повинен оцінити ступінь прийнятого ним на себе ризику, особливо у випадках, коли мова йде про ненарахованої заробітній платі або Ненаписана творі. У всіх випадках, коли предметом застави виступає "вимога", воно передається в тому обсязі, в якому належало заставодавцю. Це означає, наприклад, що закладені орендні права при їх
 3. 5. Сторони у договорі
  статтями, включеними в його главу "Доручення", також і ст. 125 і 126 ЦК. З них перша визначає загальний порядок участі Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти у відносинах, регульованих цивільним законодавством, а друга присвячена відповідальності зазначених суб'єктів права за своїми зобов'язаннями. --- Збори
 4. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 5. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в " правове поле "незаконну банківську
 6. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності, а також засновників (учасників) боржника за зобов'язаннями, випливають з такої участі); уповноважені органи - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на подання у справі про банкрутство та в процедурах, застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових
 7. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  винагороди за рахунок коштів боржника за період, протягом якого справу про банкрутство зупинено згідно з цією статтею. 7. Особи, щодо яких подано заяви про притягнення до відповідальності відповідно до цього Закону, мають права і несуть обов'язки осіб, що у справі про банкрутство (права та обов'язки, пов'язані з розглядом вказаного
 8. Стаття 12 . Збори кредиторів
  винагороди арбітражному керуючому; про збільшення розміру фіксованої суми винагороди арбітражного керуючого; про вибір реєстроутримувача з числа акредитованих саморегулюючої організацією арбітражних керуючих реестродержателей; про укладення мирової угоди; про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного
 9. Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
  винагороду в розмірах і в порядку, що встановлені цим Законом; залучати для забезпечення покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство на договірній основі інших осіб з оплатою їх діяльності за рахунок коштів боржника, якщо інше не встановлено цим Законом, стандартами і правилами професійної діяльності або угодою арбітражного
 10. Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого
  винагород) в процесі здійснення покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, у тому числі в результаті використання інформації, що стала йому відомою в результаті здійснення діяльності в якості арбітражного керуючого. 10. Контроль за здійсненням арбітражними керуючими обов'язкового страхування їх відповідальності здійснюється саморегулюючою організацією
© 2014-2022  yport.inf.ua