Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.25. Вимоги до арбітражного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації

1. Поряд з встановленими статтями 20 і 20.2 цього Закону вимогами арбітражний керуючий у справі про банкрутство фінансової організації повинен здати додатковий іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство відповідних фінансових організацій, затвердженої регулюючим органом за погодженням з контрольним органом, а саме:
1) арбітражний керуючий у справі про банкрутство страхової організації повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій;
2) арбітражний керуючий у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство недержавних пенсійних фондів;
3) арбітражний керуючий у справі про банкрутство професійного учасника ринку цінних паперів або керуючої компанії інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів і керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів.
2. Арбітражним судом не може бути затверджений в якості тимчасового керуючого або конкурсного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації арбітражний керуючий:
1) відсторонений протягом двох останніх років від виконання покладених на нього обов'язків у зв'язку з їх невиконанням або неналежним виконанням;
2) який був протягом трьох останніх років керівником, заступником керівника фінансової організації, у якої була відкликана або анульована ліцензія на здійснення відповідного виду діяльності, за винятком випадків виконання обов'язків членів тимчасової адміністрації;
3) здійснював функції одноосібного виконавчого органу або входив до складу колегіального виконавчого органу фінансової організації при здійсненні цією організацією порушень, за які у неї була відкликана або анульована ліцензія на здійснення відповідного виду діяльності, якщо з дати такого відкликання або анулювання пройшло менше ніж три роки.
3. В якості арбітражного керуючого не може бути затверджене особа, яка входить до складу тимчасової адміністрації.
4. Вимоги до керівника відповідної фінансової організації, встановлені законодавством Російської Федерації, що регулює діяльність відповідної фінансової організації, не застосовуються до арбітражного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.25. Вимоги до арбітражного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 4. 5. Сторони у договорі
  У договорі доручення сторонами виступають повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У ролі кожної зі сторін може виступати як громадянин, так і юридична особа. Стосовно до юридичних осіб певна проблема виникає, зокрема, у зв'язку з встановленням
 5. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. В силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
 6. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 7. Стаття 12. Збори кредиторів
  1. Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів на дату проведення зборів кредиторів. У зборах кредиторів має право брати участь без права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника -
 8. Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
  1. Рішення зборів кредиторів з питань, поставлених на голосування, приймаються більшістю голосів від числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом. 2. Більшістю голосів від загального числа голосів конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких включені до
 9. Стаття 18.1. Особливості правового становища кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника
  1. З дати введення спостереження звернення стягнення на заставлене майно, в тому числі в позасудовому порядку, не допускається. 2. Конкурсний кредитор за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника, в ході фінансового оздоровлення та зовнішнього управління має право звернути стягнення на заставлене майно боржника, якщо боржник не доведе, що звернення стягнення на зазначене майно
 10. Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
  1. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство має право: скликати збори кредиторів; скликати комітет кредиторів; звертатися до арбітражного суду з заявами та клопотаннями у випадках, передбачених цим Законом; отримувати винагороду в розмірах і в порядку, що встановлені цим Законом; залучати для забезпечення покладених на нього
© 2014-2022  yport.inf.ua