Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Виробництво судових експертиз.


Найбільш поширеними судовими експертизами у кримінальних справах є:
Судово-бухгалтерська експертиза призначається:
- при необхідності перевірки результатів бухгалтерських ревізій та аудиторських перевірок;
- при виявленні фактів протиріччя висновків ревізії (перевірок) матеріалами кримінальної справи;
- у випадках задоволення клопотань обвинуваченого або його захисника;
- на розсуд слідчого або вказівкою прокурора.
На дозвіл експерту-бухгалтеру ставляться наступні питання:
а) Чи правильні висновки ревізії (аудиторської перевірки) щодо причин, розмірів і характеру нестачі (надлишків, пересортиці) ?
Б) чи правильні методи, застосовувані ревізорами (аудиторами) у процесі дослідження? Чи використані при цьому всі необхідні прийоми дослідження та подані документи?
В) Чи є дані про завищення або заниження фактичних залишків товару в інвентаризаційних відомостях (описах)?
Г) Визначити період утворення недостач (надлишків, пересортиці).
Д) Які недоліки в організації контролю, обліку та звітності в організації (підприємстві, установі) маються?
Е) Яка продукція, на яку суму і за який період була безобліково випущена (вироблена) в даному підприємстві?
Ж) Які конкретні порушення діючих норм допущені при нарахуванні заробітної плати робітникам і службовцям? Який розмір незаконної виплати (загальний і по кожному співробітнику)?
Для проведення експертизи слідчий повинен надати:
- матеріали ревізій (перевірок);
- всі документи, що вимагаються для вирішення поставлених питань ;
- протоколи обшуків, виїмок документів, допитів та очних ставок, інших процесуальних дій, в яких містяться дані, необхідні для встановлення обставин, що мають значення для справи;
- висновки інших, вже проведених експертиз, якщо вони допомагають вирішенню поставлених питань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виробництво судових експертиз. "
 1. Стаття 198. Права підозрюваного, обвинуваченого, по-терпів, свідка при призначенні і проведенні доль-ної експертизи
  виробництві судової експертизи підозрюваний, обвинувачений, його захисник має право: 1) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи; 2) заявляти відвід експерту або клопотати про виробництво судової експертизи в іншому експертній установі; 3) клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про виробництві судової експертизи в конкретній експертній
 2. Стаття 82. Комплексна експертиза
  виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників декількох судово-експертних установ. Керівник СЕУ, організуючий її діяльність, може передати частину обов'язків і прав, пов'язаних з організацією та виробництвом комісійної або комплексної судових експертиз, одному з членів комісії експертів, процесуальні функції якого не
 3. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив судово-медичну або судово-психіатричну
 4. Стаття 197. Присутність слідчого при виробництві судової експертизи
  виробництві судової експертизи, отримувати роз'яснення експерта з приводу проведених ним дій. 2. Факт присутності слідчого при виробництві судової експертизи відбивається у висновку
 5. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
  виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. У разі виникнення розбіжностей кожен з експертів, що брали участь у виробництві судової експертизи, дає окремий висновок з питань, які викликали
 6. Стаття 203. Приміщення в медичний або психіатрі-річескій стаціонар для виробництва судової експертизи
  виробництві судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у стаціонарному обстеженні підозрюваного або обвинуваченого, то він може бути поміщений в медичний або психіатричний стаціонар. 2. Підозрюваний чи обвинувачений, що не утримується під вартою, поміщається в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва судово-медичної або
 7. Стаття 204. Висновок експерта
  виробництва судової експертизи; 2) підстави виробництва судової експертизи; 3) посадова особа, що призначила судову експертизу; 4) відомості про експертну установу, а також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта, спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і (або) вчене звання, посада; 5) відомості про попередження експерта про відповідальність за дачу завідомо
 8. Стаття 201. Комплексна судова експертиза
  виробництві якої беруть участь експерти різних спеціальностей, є комплексною. 2. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної судової експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у виробниц-стве комплексної судової експертизи, підписує ту частину
 9. Стаття 199. Порядок направлення матеріалів карного справи для провадження судової експертизи
  виробництві судової експертизи в експертній установі слідчий направляє керівнику відповідного екс-експертної установи постанову про призначення судової експертизи та матеріали, необхідні для її виробництва. 2. Керівник експертної установи після отримання постанови доручає виробництво судової експертизи конкретному експерту або декільком експертам з числа
 10. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  судову експертизу. 2. У разі призначення судової експертизи головуючий пропонує сторонам подати у письмовому вигляді питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або постановою відхиляє ті з них, які не відносяться до кримінальної справи або
 11. г) Судово-медична експертиза
  виробництві судово-медичної експертизи у справах про захоплення заручників, найчастіше, перед дослідниками ставляться питання, пов'язані із заподіянням смерті і поранень вогнепальною та холодною
 12. Стаття 207. Додаткова і повторна судові експертизи
  виробництво якої доручається-ється того ж або іншому експерту. 2. У випадках виникнення сумнівів в обгрунтованості висновку експерта або наявності протиріч у висновках експерта або експертів з тих же питань може бути призначена повторна експертиза, виробництво якої доручається іншому експерту. 3. Додаткова і повторна судові експертизи призначаються і проводяться відповідно
 13. Стаття 79. Призначення експертизи
  виробництва державними судово-експертними установами та державними судовими експертами (далі - експерт), полягає в організації та виробництві судової експертизи (ст. 1 ФЗ від 31 травня 2001 р. N 73-ФЗ " Про державну судово-експертної діяльності в РФ "). Обмеження при організації та виробництві судової експертизи. § 2. Державному судово-експертній установі не Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
 14. виробництво судової експертизи дається законним представником цієї особи. Примусове направлення на судово-психіатричну експертизу громадянина, відносно якого порушено справу, допускається у разі явного ухилення цього громадянина від проходження експертизи. Ухвала про примусове направлення на експертизу приймається судом у судовому засіданні за участю прокурора і
  Стаття 146. Відновлення провадження у справі
 15. провадження у справі було при-зупинено, тягне відповідно до п. 4 ст. 145 та ст. 146 Кодексу обов'язкове відновлення судом провадження у справі. За необхідності продовження термінів проведення експертизи суд вправі, відновивши виробництво, знову призупинити його і встановити новий термін проведення експертизи. Якщо необхідність у продовженні проведення експертизи відпала (наприклад,
  Стаття 84. Комісійна експертиза
 16. виробництві комісійної судової експертизи експертами однієї спеціальності кожний з них проводить дослідження в повному обсязі, і вони спільно аналізують отримані результати. Прийшовши до спільної думки, експерти складають і підписують спільний висновок або повідомлення про неможливість дачі висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами кожен з них або експерт, що не
  Стаття 85. Комплексна експертиза
 17. виробництві комісійної судової експертизи експертами однієї спеціальності кожний з них проводить дослідження в повному обсязі, і вони спільно аналізують отримані результати. 2. Стаття, що повторює ст. 23 Закону про судово-експертної діяльності, згідно якої при виробництві комісійної судової експертизи експертами різних спеціальностей кожен з них проводить
  производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты. 2. Комментируемая статья повторяет ст. 23 Закона о судебно-экспертной деятельности, согласно которой при производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей каждый из них проводит
© 2014-2020  yport.inf.ua