Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 199. Порядок направлення матеріалів карного справи для провадження судової експертизи

1. При виробництві судової експертизи в експертній установі слідчий направляє керівнику відповідного екс-експертної установи постанову про призначення судової експертизи та матеріали, необхідні для її виробництва.
2. Керівник експертної установи після отримання постанови доручає виробництво судової експертизи конкретному експерту або декільком експертам з числа працівників даної установи і повідомляє про це слідчого. При цьому керівник експертної установи, за винятком керівника державного судово-експертної установи, роз'яснює експерту його права та відповідальність, передбачені статтею 57 цього Кодексу.
3. Керівник експертної установи має право повернути без виконання постанову про призначення судової експертизи та матеріали, представлені для її виробництва, якщо в даному установі немає експерта конкретної спеціальності або спеціальних умов для проведення досліджень, вказавши мотиви, за якими проводиться повернення.
4. Якщо судова експертиза проводиться поза експертної установи, то слідчий вручає постанову і необхідні ма-теріали експертові і роз'яснює йому права і відповідальність, передбачені статтею 57 цього Кодексу.
5. Експерт має право повернути без виконання постанову, якщо представлених матеріалів недостатньо для виробництва су-Дебні експертизи або він вважає, що не володіє достатніми знаннями для її виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 199. Порядок направлення матеріалів карного справи для провадження судової експертизи "
 1. Стаття 204. Висновок експерта
  1. У висновку експерта зазначаються: 1) дата, час і місце виробництва судової експертизи; 2) підстави виробництва судової експертизи; 3) посадова особа, що призначила судову експертизу; 4) відомості про експертну установу, а також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта , спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і (або) вчене звання, посада; 5) відомості про
 2. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  1. При підготовці справи до судового розгляду справи суддя повинен прийняти рішення про необхідність призначення судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану громадянина. Без проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим
 3. Стаття 79. Призначення експертизи
  Коментар до статті Коментар до частини 1. Державна судово-експертна діяльність. § 1. Державна судово-експертна діяльність здійснюється в процесі судочинства державними судово-експертними установами та державними судовими експертами (далі - експерт), полягає в організації та виробництві судової експертизи (ст. 1 ФЗ від 31 травня 2001 р. N 73-ФЗ "Про
 4. Стаття 85. Обов'язки і права експерта
  Коментар до статті Обов'язки експерта. § 16. Експерт зобов'язаний: - прийняти до провадження доручену йому керівником відповідного державного судово-експертної установи судову експертизу ; - провести повне дослідження представлених йому об'єктів і матеріалів справи, дати обгрунтоване і об'єктивний висновок з поставлених перед ним питань; - скласти мотивоване
 5. Стаття 82. Комплексна експертиза
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Виробництво комісійної або комплексної судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників
 6. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
  1. Комісійна судова експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається слідчим або керівником експертної установи, якому доручено виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. В
 7. Стаття 195. Порядок призначення судової експертизи
  1. Визнавши необхідним призначення судової експертизи, слідчий виносить про це постанову, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу, порушує перед судом клопотання, в якому зазначаються: 1) підстави призначення судової експертизи; 2) прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена
 8. Стаття 203. Приміщення в медичний або психіатрі-річескій стаціонар для виробництва судової експертизи
  1. Якщо при призначенні або виробництві судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у стаціонарному обстеженні підозрюваного або обвинуваченого, то він може бути поміщений в медичний або психіатричний стаціонар. 2. Підозрюваний чи обвинувачений, що не утримується під вартою, поміщається в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва
 9. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медична експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах
 10. Стаття 201 . Комплексна судова експертиза
  1. Судова експертиза, у виробництві якої беруть участь експерти різних спеціальностей, є комплексною. 2. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної судової експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у виробниц-стве комплексної судової експертизи,
 11. Стаття 89. Інші документи та матеріали
  Коментар до статті Висновок експерта за результатами проведення судової експертизи, призначеної при розгляді іншого судового справи, не може визнаватися експертним висновком по даній справі. Такий висновок може бути визнано арбітражним судом іншим документом, що допускаються як доказ у відповідності зі ст. 89 Кодексу. Див: п. 9 Постанови Пленуму ВАС РФ від
 12. Стаття 294. Поновлення судового слідства
  Якщо учасники дебатів сторін або підсудний в останньому слові повідомлять про нові обставини, що мають значення для карного справи, або заявлять про необхідність пред'явити суду для дослідження нові докази, то суд має право відновити судове слідство. По закінченні відновленого судового слідства суд знову відкриває дебати сторін і надає підсудному останнє
 13. Стаття 25.9 . Експерт
  1. Як експерт може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, достатніми для проведення експертизи і дачі експертного висновку. 2 . Експерт зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне
 14. Стаття 25.9. Експерт
  1. В якості експерта може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, достатніми для проведення експертизи і дачі експертного висновку. 2. Експерт зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне
 15. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  1. За клопотанням сторін або за власною ініціативою суд може призначити судову експертизу. 2. У разі призначення судової експертизи головуючий пропонує сторонам подати у письмовому вигляді питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або
 16. Стаття 84. Комісійна експертиза
  Коментар до статті 1. Комісійна експертиза відрізняється від комплексної експертизи. Комплексна експертиза проводиться експертами-фахівцями в різних галузях знань або в різних наукових напрямках однієї області знання. Комісійна експертиза проводиться двома або більше експертами в одній галузі знань (в межах одного наукового напрямку) з метою дачі більш об'єктивного
© 2014-2022  yport.inf.ua