Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Порядок призначення судової експертизи

1. Визнавши за необхідне призначення судової експертизи, слідчий виносить про це постанову, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу, порушує перед судом клопотання, в якому зазначаються:
1) підстави призначення судової експертизи;
2) прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена судова експертиза;
3) питання, поставлені перед експертом;
4) матеріали, надані в розпорядження експерта.
2. Судова експертиза проводиться державними судовими експертами та іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями.
3. Слідчий знайомить з постановою про призначення судової експертизи підозрюваного, обвинуваченого, його захисника і роз'ясню-ясняет їм права, передбачені статтею 198 цього Кодексу. Про це складається протокол, що підписується слідчим і особами, які ознайомлені з постановою.
4. Судова експертиза відносно потерпілого, за винятком випадків, передбачених пунктами 2, 4 і 5 статті 196 на-вартого Кодексу, а також щодо свідка проводиться за їх згодою або згоди їх законних представників, які даються зазначеними особами у письмовому вигляді. Судова експертиза може бути призначена і проведена до порушення кримінальної справи.
(В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 195. Порядок призначення судової експертизи "
 1. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  1. При підготовці справи до судового розгляду справи суддя повинен прийняти рішення про необхідність призначення судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану громадянина. Без проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим
 2. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  1. За клопотанням сторін або за власною ініціативою суд може призначити судову експертизу. 2. У разі призначення судової експертизи головуючий пропонує сторонам подати у письмовому вигляді питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або
 3. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медична експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах
 4. Стаття 203. Приміщення в медичний або психіатрі-річескій стаціонар для виробництва судової експертизи
  1. Якщо при призначенні або виробництві судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у стаціонарному обстеженні підозрюваного або обвинуваченого, то він може бути поміщений в медичний або психіатричний стаціонар. 2. Підозрюваний чи обвинувачений, що не утримується під вартою, поміщається в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва
 5. Стаття 79. Призначення експертизи
  Коментар до статті Коментар до частини 1. Державна судово-експертна діяльність. § 1. Державна судово-експертна діяльність здійснюється в процесі судочинства державними судово-експертними установами та державними судовими експертами (далі - експерт), полягає в організації та виробництві судової експертизи (ст. 1 ФЗ від 31 травня 2001 р. N 73-ФЗ "Про
 6. Стаття 83. Порядок проведення експертизи
  Коментар до статті 1. Експертна установа - це державне судово-експертне та чи інша установа, якій доручено виробництво судової експертизи в порядку, встановленому процесуальним законодавством . При цьому дані положення не визначають порядок призначення та виробництва судової експертизи в експертній установі. Див: п. 2.1 Визначення КС РФ від 19.02.2009 N 88-О-О.
 7. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
  1. Комісійна судова експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається слідчим або керівником експертної установи, якому доручено виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. В
 8. Стаття 82. Комплексна експертиза
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Виробництво комісійної або комплексної судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників
 9. Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
  Коментар до статті 1. Додаткова експертиза - це експертиза, яка проводиться при недостатньої ясності чи неповноті даного експертом (комісією експертів) ув'язнення. Крім того, можуть виникнути додаткові питання щодо раніше досліджених обставин справи. При виникненні сумнівів у правильності, обгрунтованості висновку або протиріч між декількома висновками
 10. Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необ-хідних для оплати судових витрат
  Коментар до статті Відповідно до п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 до призначення експертизи по хо-датайству або за згодою осіб, що у справі, суд визначає за погодженням з цими особами та експертом (експертною установою, організацією) розмір винагороди, що підлягає виплаті за експертизу, і встановлює строк, протягом якого відповідні грошові суми
 11. Стаття 201. Комплексна судова експертиза
  1. Судова експертиза, у виробництві якій беруть участь експерти різних спеціальностей, є комплексною. 2. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної судової експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у виробниц -стве комплексної судової експертизи,
 12. Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
  Коментар до статті 1. При недостатній ясності чи повноти висновку експерта, а також при виникненні нових питань відносно раніше досліджених обставин справи особа та її захисник має право клопотати про призначення додаткової судової експертизи, виробництво якої доручається тому ж або іншому експерту, а у випадках виникнення сумнівів щодо обгрунтованості укладення
 13. Стаття 89. Інші документи і матеріали
  Коментар до статті Висновок експерта за результатами проведення судової експертизи, призначеної при розгляді іншого судового справи, не може визнаватися експертним висновком по даній справі. Такий висновок може бути визнано арбітражним судом іншим документом, що допускаються в якості докази відповідно до ст. 89 Кодексу. Див: п. 9 Постанови Пленуму ВАС РФ від
 14. Стаття 206. Пред'явлення висновку експерта
  1. Висновок експерта або його повідомлення про неможливість дати висновок, а також протокол допиту експерта пред'являються слідчим підозрюваному, обвинуваченому, його захиснику, яким роз'яснюється при цьому право клопотати про призначення додат-Передачі або повторної судової експертизи. 2. Якщо судова експертиза проводилася за клопотанням потерпілого або стосовно потерпілого і
 15. Стаття 55. Експерт
  Коментар до статті Питання призначення і проведення експертизи в арбітражному процесі, в тому числі дачі експертом заклю-чення, регламентуються в ст. ст. 82 - 87 АПК РФ; підстави і порядок виплати експерту винагороди, відшкодування витрат - ст. ст. 107 - 109 АПК РФ. Див: Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами
 16. Стаття 204. Висновок експерта
  1. У висновку експерта зазначаються: 1) дата, час і місце виробництва судової експертизи; 2) підстави виробництва судової експертизи; 3) посадова особа, що призначила судову експертизу; 4) відомості про експертну установу, а також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта, спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і (або) вчене звання, посада; 5) відомості про
© 2014-2022  yport.inf.ua