Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Судово-економічна експертиза.


На вирішення цієї експертизи можуть бути поставлені специфічні питання, що стосуються наступних аспектів економічної діяльності організацій:
- які невідповідності (відхилення) допущені в економічній діяльності?
Які негативні підсумки і за який період виникли в економічній діяльності? Обсяг зниження певних економічних показників за певні періоди часу?
- Які причини (умови) зниження економічних показників (результати господарської діяльності)?
Досить часто у справах про присвоєння і розтрати проводяться технологічні, товарознавчі, будівельні, почеркознавські і техніко-криміналістичні експертизи.
На закінчення параграфа коротко зупинимося на деяких методах економічного аналізу, які, на жаль, використовуються недостатньо широко, хоча саме ці методи дозволяють оптимально виявляти різні ознаки латентних розкрадань. Ці методи обумовлені взаємодією виробничо-господарських процесів в діяльності підприємств. При вчиненні розкрадань взаємозв'язок і обумовленість економічних показників порушується. При цьому економічні показники бувають в тій чи іншій мірі видимими, незважаючи на прагнення і спроби злочинців ретельно їх законспірувати, або носять латентний, старанно замаскований характер і це вимагає додаткових, іноді досить значних зусиль для їхнього виявлення. У процесі виявлення цих латентних ознак неоціненну роль відіграють такі методи економічного аналізу, які засновані на принципі несуперечності закономірних зв'язків техніко-економічних показників (ТЕП) виробничо-господарської діяльності підприємств. Сутність цих методів полягає в зіставленні двох тісно пов'язаних між собою економічних показників. Наприклад, взаємопов'язаних показників витрати електроенергії та обсягу випуску продукції. Якщо обидва ці показники паралельно ростуть або ж також взаємно знижуються, то принцип несуперечності економічних показників (ТЕП) не порушений і немає підстав для висунення версії про виробництво неврахованої («лівої») продукції. Але якщо зростає витрата електроенергії, а випуск продукції значно скорочується, і цей розрив носить досить стабільний, то можна обгрунтовано висунути дві перспективних версії:
- по-перше, про випуск необлікованої («лівої») продукції ;
- по-друге, про великі розкрадання випускається на підприємстві продукції.
До методів економічного аналізу слід віднести і згадані раніше прийоми дослідження показників окремого документа, а також ефективніші прийоми зустрічної перевірки, взаємного контролю, контрольного звірення залишків, відновлення кількісного обліку, хронологічного аналізу, а також базові для всіх цих прийомів методи фактичної перевірки товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
Слід особливо підкреслити, що найбільш оптимальний спосіб виявлення прихованих (латентних) ознак, замаскованих розкрадань - це комплексне використання декількох методів економічного аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судово-економічна експертиза. "
 1. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 2. Стаття 198. Права підозрюваного, обвинуваченого, по-терпів, свідка при призначенні і проведенні доль-ної експертизи
  судової експертизи підозрюваний, обвинувачений, його захисник має право: 1) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи; 2) заявляти відвід експерту або клопотати про виробництво судової експертизи в іншому експертній установі; 3) клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про виробництві судової експертизи в конкретній експертній установі; 4)
 3. Стаття 200. Комісійна судова експертиза
  судова експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається слідчим або керівником експертної установи, якому доручено виробництво судової експер-тизи. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, то ними складається єдиний висновок. У разі
 4. Стаття 82. Комплексна експертиза
  судових експертиз може бути доручено органом або особою, що їх призначили, декільком установам (міжвідомча комісійна або міжвідомча комплексна судові експертизи). Організація і виробництво зазначених судових експертиз покладаються на керівника СЕУ або на керівників декількох судово-експертних установ. Керівник СЕУ, організуючий її діяльність, може
 5. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  судову експертизу. 2. У разі призначення судової експертизи головуючий пропонує сторонам подати у письмовому вигляді питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або постановою відхиляє ті з них, які не відносяться до кримінальної справи або
 6. Стаття 197. Присутність слідчого при виробництві судової експертизи
  судової експертизи, отримувати роз'яснення експерта з приводу проведених ним дій. 2. Факт присутності слідчого при виробництві судової експертизи відбивається у висновку
 7. Стаття 201. Комплексна судова експертиза
  судової експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у виробниц-стве комплексної судової експертизи, підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї
 8. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  судового розгляду справи суддя повинен прийняти рішення про необхідність призначення судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану громадянина. Без проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим призначення
 9. Стаття 203. Приміщення в медичний або психіатрі-річескій стаціонар для виробництва судової експертизи
  судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність у стаціонарному обстеженні підозрюваного або обвинуваченого, то він може бути поміщений в медичний або психіатричний стаціонар. 2. Підозрюваний чи обвинувачений, що не утримується під вартою, поміщається в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва судово-медичної або судово-психіатричної
 10. Стаття 195. Порядок призначення судової експертизи
  судової експертизи, слідчий виносить про це постанову, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу, порушує перед судом клопотання, в якому зазначаються: 1) підстави призначення судової експертизи; 2) прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена судова експертиза; 3) питання,
 11. Стаття 204. Висновок експерта
  судової експертизи; 2) підстави виробництва судової експертизи; 3) посадова особа, що призначила судову експертизу; 4) відомості про експертну установу, а також прізвище, ім'я та по батькові експерта, його освіта, спеціальність , стаж роботи, вчений ступінь і (або) вчене звання, посада; 5) відомості про попередження експерта про відповідальність за дачу завідомо неправдивого