Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

15.4. Обшук в структурі тактичної операції і тактичної комбінації


Найважливішими методами підвищення ефективності обшуку є його проведення не як окремого слідчої дії, ізольованого від інших процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів, а в структурах тактичної операції або ж тактичної комбінації. Виробництво обшуку в комплексі з іншими структурними елементами тактичної операції або комбінації дозволяє максимально використовувати ефект системності й істотно підвищити показники його результативності та тактико-пошукової надійності. Структурні елементи тактичних комплексів (операцій і комбінацій) підвищують їх сукупну результативність, гарантують від можливих помилок, взаємно підстраховують один одного, оптимізуючи організаційне, тактичне та інформаційну взаємодію слідчих, оперативних працівників та інших учасників розслідування.
Системне виробництво слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та тактичних прийомів, проведених під єдиним керівництвом, у відповідності з чітко розробленим планом дозволить не тільки істотно підвищити ефективність основного процесуального дії - обшуку, але навіть у разі його невдалого результату дає можливості виправити негативний результат і спільними зусиллями всіх що у виробництві тактичної операції (тактичної комбінації) осіб, домогтися успішного кінцевого результату.
Тактична операція «Обшук» складається з комплексу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та тактичних прийомів, що виконують пошукові та допоміжні функції Як правило, типова тактична операція може починатися з паралельного або послідовного виробництва таких оперативно-розшукових заходів як негласні опитування сусідів або товаришів по службі, спостереження (візуальне та електронно-технічну), прослуховування телефонних переговорів зняття інформації з технічних каналів зв'язку. Зрозуміло, в залежності від реальних можливостей цей перелік може скорочуватися або розширюватися. Однак обмеженість часу зазвичай диктує необхідність проведення лише вкрай необхідних оперативно-розшукових заходів.
Слід зазначити, що в ході негласного опитування з'ясовуються не тільки дані про об'єкт обшуку і особах, в ньому проживають або працюють, але і перевіряються самі опитувані з метою можливості їх використання при проникнення в приміщення, для інших тактичних або оперативних цілей.
Що стосується спостереження, то крім звичайних функцій - збирання інформації про осіб, у яких планується проведення обшуку, воно дозволяє виявити особливості самого об'єкта, факти переміщення яких або предметів, вантажів, поява раніше невідомих осіб і т . д. Вся оперативна інформація повинна негайно передаватися слідчому, який має приймати рішення про проведення обшуку.
Крім описаних раніше тактичних прийомів, які складають основний зміст розглянутого слідчої дії, слідчий повинен професійно використовувати негласну оперативно-розшукову інформацію про місцезнаходження шуканих знарядь злочину, предметів, документів і цінностей.
Після закінчення обшуку, в залежності від конкретної обстановки і результатів даної слідчої дії, структурними елементами триваючої тактичної операції можуть бути пред'явлення для впізнання виявлених шуканих об'єктів, а також допити і призначення судових експертиз. Іноді, у випадках особливої складності дослідження, слідчий проводить за процесуальними рамками обшуку детальний огляд вилучених предметів, документів, цінностей, знарядь злочину за участю фахівців, складаючи про це окремий протокол.
Після завершення обшуку, в залежності від ситуації, можуть проводитися додаткові оперативно-розшукові заходи - спостереження, прослуховування телефонних переговорів і навіть оперативне впровадження. У свою чергу слідчий сам може призвести контроль і запис переговорів, а також накласти арешт на поштово-телеграфні відправлення з подальшим їх оглядом і виїмкою. Однак нерідко ці оперативно-розшукові заходи проводяться вже за рамками тактичної операції.
Важливим тактичним прийомом (пошуково-загороджувальної мірою) є організація засідки, яка дає можливість затримати спільників обвинувачених (підозрюваних), виявити і вилучити зброю злочину, предмети, документи та цінності. Організацію засідки необхідно здійснювати на високому професійному рівні, оскільки вона зазвичай проводиться в умовах ситуації тактичного ризику з можливими негативними наслідками. У теж час добре підготовлена засідка може привести до значного, іноді несподіваного успіху.
Одне з важливих тактичних правил полягає в наступному: після проведення обшуку тактична операція, в залежності від конкретної ситуації може бути продовжена не тільки у разі невдалого результату, але і при успішному завершенні цієї слідчої дії. Подібний підхід розширюють оперативно-розшукові та слідчі можливості тактичної операції «Обшук», дозволяє виявити нові епізоди, добре завуальовані злочинні зв'язки та інші обставини, що мають значення для справи.
Зміст і структуру однієї з типових тактичних операцій «Обшук» можна відобразити в наступною схемою.
Схема

Зміст і структура тактичної операції «Обшук»


У схемі використані наступні скорочені позначення - слідчі дії - СД; оперативно- розшукові заходи - ОРЗ; тактичні прийоми - ТП:
ОРЗ 1 - опитування;
ОРЗ 2 - спостереження;
ОРЗ 3 - прослуховування телефонних переговорів;
ОРЗ 4 - спостереження (після закінчення обшуку);
ОРЗ 5 - оперативне впровадження;
ТП 1 - проникнення в приміщення;
ТП 2 - словесна розвідка;
ТП 3 - психологічне спостереження за обшукуваним;
ТП 4 - використання пошукової техніки;
ТП 5 - тактичне використання чинників «об'єктивної і суб'єктивної недоступності»;
ТП 6 - організація засідки;
СД 1 - допити;
СД 2 - контроль і запис переговорів (у разі, якщо не проводилося відповідне оперативно-розшуковий захід);
СД 3 - обшук (слідча дія - центральна ланка тактичної операції);
СД 4 - пред'явлення для впізнання вилучених в процесі обшуку предметів, цінностей, знарядь злочину;
СД 5 - затримання і особистий обшук підозрюваних, затриманих під час засідки;
СД 6 - допити затриманих, при проведенні засідки.
Наведений перелік структурних елементів тактичної операції «Обшук» є умовним і типовим, оскільки її конкретні зміст і структура багато в чому залежать від конкретних слідчої та оперативно-розшукової ситуацій.
Тактична комбінація «Обшук». У відмінності від розглянутої вище тактичної операції, у зміст якої входять кілька слідчих дій, в структуру досліджуваної тактичної комбінації включається лише одне слідча дія - обшук. Проте результативність тактичної комбінації за рахунок виробництва обшуку в комплексі з тактичними прийомами і оперативно-розшуковими заходами також дуже значна. Слід врахувати також, що необхідність максимального використання чинника раптовості і постійний брак часу для виробництва підготовчих заходів нерідко є вирішальними факторами для прийняття рішення про виробництво саме тактичної комбінації «Обшук», а не більш складною і трудомісткою однойменної тактичної операції. У тактичної комбінації «Обшук» використовується також значно менше сил і засобів, вона є більш простим і, найголовніше, легко керованим комплексом, що нерідко робить її більш прийнятною в порівнянні з тактичної операцією.
Зміст типової тактичної комбінації складається з одного слідчої дії (СД) - обшук, кількох тактичних прийомів (ТП) і оперативно-розшукових заходів (ОРЗ). Як правило, в структуру тактичної комбінації до проведення обшуку входять два оперативно-розшукових заходи - спостереження (ОРЗ 1) і негласний опитування (ОРЗ 2). Після проникнення в приміщення - (ТП 1) слідчий застосовує різні тактичні прийоми вже розглянуті раніше - словесна розвідка, психологічне спостереження, використання пошукової техніки, використання чинників «об'єктивної і суб'єктивної недоступності». Після завершення обшуку слідчий з урахуванням конкретної ситуації, може організувати спостереження (ОРЗ 3), засідку (ТП 6) і затримання пов'язаних з підозрюваними (обвинуваченими) осіб (МПП - міра процесуального примусу).
Внутрішню структуру тактичної комбінації «Обшук» можна відобразити в наступною схемою:
Схема

Внутрішня структура тактичної комбінації «Обшук»


У схемі використані наступні скорочені позначення - слідча дія - СД; оперативно-розшукові заходи - ОРЗ; тактичні прийоми - ТП; захід процесуального примусу - МПП:
СД - обшук;
ОРЗ 1 - спостереження;
ОРЗ 2 - опитування;
ОРЗ 3 - спостереження;
МПП - можливе затримання осіб, пов'язаних з обвинуваченими (підозрюваними);
ТП 1 - проникнення в приміщення;
ТП 2 - словесна розвідка;
ТП 3 - психологічне спостереження;
ТП 4 - використання пошукової техніки;
ТП 5 - тактичний облік факторів «об'єктивної і суб'єктивної недоступності»;
ТП 6 - організація засідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.4. Обшук в структурі тактичної операції і тактичної комбінації "
 1. Тактична комбінація
  тактичних прийомів, що використовуються в певному поєднанні в рамках одного або декількох слідчих дій з метою вирішення приватної завдання
 2. Тактична операція
  тактичних прийомів, слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, об'єднаних єдиним задумом (планом) і керівництвом. Тактична рекомендація - науково обгрунтований, апробований практикою рада, що стосується оптимального вибору та застосування в типових ситуаціях розслідування злочинів техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів збирання, вивчення та
 3. Тактичні особливості огляду місця події
  структурний елемент в одну з таких тактичних операцій, що проводяться на самому початку розслідування. У зв'язку з тим, що нерідко таких оглядів місць скоєння злочинів може бути декілька: місце захоплення заручників - територія, по якій переміщалися заручники - місце насильницького утримання заручників. У тактичну операцію входять також огляди трупа (трупів) на місці виявлення,
 4. 11.3. Тактичні операції і тактичні комбінації
  структурі - на наскрізні, виробництво яких здійснюється протягом кількох етапів розслідування та локальні, що проводяться на одному етапі розслідування; в) по організаційну структуру - на здійснювані працівниками, об'єднаними в постійні структурно -організаційні ланки (слідчі відділи, ОУР, ВБЕЗ і т.д.) і проводяться працівниками об'єднаними в тимчасове
 5. Тактичний ризик
  Тактичний ризик - об'єктивно існуюча можливість негативного результату (шкідливих наслідків) при виробництві процесуальної дії навіть при вірно обраної слідчим лінії
 6. Тактичне рішення
  Тактичне рішення - вибір засобів, прийомів і методів досягнення наміченої мети, визначення найбільш оптимального способу дії в даній слідчої ситуації на основі аналізу наявних
 7. Тактичний прийом
  Тактичний прийом - рекомендований криміналістикою найбільш ефективний в даній ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доведення , спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних
 8. Тактичні особливості окремих слідчих дій. Тактичні особливості огляду місця події
  обшук затриманих терористів; обшук в транспорті, використаному злочинцями; допити злочинців, якщо дозволяють тактичні міркування, призначення необхідних експертиз, проведення експрес-дослідження фахівцями. Обов'язковою дією на місці події є взяття зборів повітря для подальшого застосування службово-розшукових собак, а також для експертного дослідження,
 9. 11.2. Тактичний прийом - основне структурний поняття криміналістичної тактики
  обшуку, слідчого експерименту, пред'явлення для впізнання і т.д. Тим самим тактичні прийоми групуються за тим слідчим діям, для виробництва яких вони призначені. Друга підстава класифікації тактичних прийомів поділяє їх по базовим положенням тих наукових дисциплін, на яких грунтується їх застосування. За цією ознакою всі тактичні прийоми диференціюються на
 10. Допит допитуваного.
  Структура допиту будується за епізодами злочину. При цьому послідовність поепізодно допиту не обов'язково повинна відповідати хронології. Доцільно починати допит з достовірно встановлених епізодів і, створивши враження про повну доведеність злочинної діяльності, тактично грамотно перекинути інформаційний «місток» до інших вероятностно встановленим і навіть невідомим
 11. Експертизи.
  Тактичні аспекти трьох видів
 12. 15.1. Поняття обшуку
    обшук в приміщенні без отримання судового рішення. Особистий обшук в силу деяких його особливостей (можливість непомітного видалення і переховування об'єктів пошуку, їх використання для нападу на обшукували і т.д.) може бути проведений без відповідної постанови при затриманні особи або її взяття під варту, або у випадках, коли є підстави вважати, що особа, яка знаходиться
 13. Допит обвинуваченого.
    структуру - спочатку допитати обвинуваченого за тими епізодами розкрадань в яких він брав участь або один, або в співучасті з іншими особами, а потім перейти до з'ясування відомих йому обставин вчинення розкрадань іншими особами, у вчиненні яких він не брав участь, але про які йому відомо. Тактичної основою допиту є пред'явлення документів. Навіть вид документа, що пред'являється і
 14. 1. Допит свідків і потерпілих
    тактичної позиції допитуваних. По кримінальних справах про шахрайство, коли злочинці вкривають подія вчиненого ними кримінального діяння, завданням допитів свідків і потерпілих є встановлення даних про винність вже відомих слідству осіб та про інші обставини перерахованих в ст.73 КПК РФ. Крім того, допити допомагають уточнити коло підозрюваних осіб і роль кожного з них у
© 2014-2022  yport.inf.ua