Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Тактичний ризик

Тактичний ризик - об'єктивно існуюча можливість негативного результату (шкідливих наслідків) при виробництві процесуальної дії навіть при вірно обраної слідчим лінії поведінки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тактичний ризик "
 1. Обгрунтований ризик: поняття, умови правомірності, відповідальність за межі не обгрунтований рик
  . Обгрунтований ризик. Ст. 41 КК - НЕ явл. переступив-ем заподіяння шкоди охоронюваним уг.им законом інтересам при обгрунтованому ризику для досягнення заг-о-корисних цілей. Для того щоб ризик, що спричинив заподіяння шкоди, вважався обстоят-вом, викл-ім протвопр-ть діяння, він повинен бути обгрунтованим. Ризик визнається обгрунтованим, якщо Указ. мета не могла бути досягнута не пов'язаними з ризиком
 2. Стаття 211. Ризик випадкової загибелі майна
  Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено законом або
 3. Стаття 929. Договір майнового страхування
  1. За договором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки
 4. Стаття 696. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі
  Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманої у безоплатне користування речі, якщо річ загинула або була зіпсована у зв'язку з тим, що він використав її не відповідно до договору безоплатного користування або призначенням речі або передав її третій особі без згоди ссудодателя. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового
 5. Стаття 13. Перестрахування
  Коментар до статті 13 § 1. У коментованій статті об'єктом перестрахування названий ризик виконання страховиком своїх зобов'язань перед страхувальником, а в ст. 967 ГК об'єктом перестрахування названий ризик страхової виплати. Це різночитання не змінює справи, так як принципово невизначеним залишається питання про момент, в який виникає обов'язок перестрахувальника провести виплату, - в
 6. Стаття 459. Перехід ризику випадкової загибелі товару
  1. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві. 2. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця
 7. Стаття 705. Розподіл ризиків між сторонами
  1. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами або договором підряду: ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона; ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання
 8. Стаття 932. Страхування відповідальності за договором
  1. Страхування ризику відповідальності за порушення договору допускається у випадках, передбачених законом. 2. За договором страхування ризику відповідальності за порушення договору може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір страхування, не відповідний цій вимозі, мізерний. 3. Ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на
 9. Стаття 595. Ризик випадкової загибелі майна, переданого під виплату постійної ренти
  1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату постійної ренти, несе платник ренти. 2. При випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату постійної ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її
 10. Стаття 931. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди
  1. За договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності самого страхувальника чи іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладена. 2. Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, має бути назване в договорі
 11. 25.2. Договір майнового страхування
  Договір майнового страхування - це угода сторін, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цього збитки в застрахованому
 12. Особливості окремих видів страхування
  А. Майнове страхування: 1) Страхування майна. Суб'єктом, на користь якої укладено договір, визнається тільки особа, дійсно що може зазнати збитків у зв'язку з порушенням застрахованих інтересів (так, орендар не може в свою користь страхувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі, якщо цей ризик залишився на орендодавцеві як на власника). Договір на користь
 13. Стаття 958. Дострокове припинення договору страхування
  1. Договір страхування припиняється до настання терміну, на який його було укладено, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. До таких обставин, зокрема, відносяться: загибель застрахованого майна з причин іншим, ніж настання страхового випадку;
 14. Стаття 312. Виконання зобов'язання належному особі
  Якщо інше не передбачено угодою сторін і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання, боржник має право при виконанні зобов'язання вимагати доказів того, що виконання приймається самим кредитором або уповноваженою ним на це особою , і несе ризик наслідків непред'явлення такої
 15. Армія.
  Принципи організації армії змінювалися на різних етапах розвитку середньовічної держави в Китаї під впливом як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних чинників. У Тан чоловіки до досягнення 60 років вважалися військовозобов'язаними і залучалися на службу в армію, як і для виконання інших обов'язків. Дезертирство, ухилення від військового походу до місця бою каралося стратою. С
© 2014-2022  yport.inf.ua