Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості окремих видів страхування


А. Майнове страхування:
1) Страхування майна. Суб'єктом, на користь якої укладено договір, визнається тільки особа, дійсно що може зазнати збитків у зв'язку з порушенням застрахованих інтересів (так, орендар не може в свою користь страхувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі, якщо цей ризик залишився на орендодавцеві як на власника).
Договір на користь вигодонабувача може бути укладений без вказівки імені (найменування) вигодонабувача. При укладенні такого договору страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. При переході прав на застраховане майно до іншої особи до останнього переходять права та обов'язки за договором (за винятком випадків примусового вилучення майна та відмови від права власності). Особа, до якої перейшли права на застраховане майно, повинно негайно письмово повідомити про це страховика. 2) Страхування відповідальності за заподіяння шкоди. Предметом страхування є ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб.
Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, має бути назване в договорі. Якщо ця особа в договорі не названо, вважається застрахованим ризик відповідальності самого страхувальника.
Договір вважається укладеним на користь осіб, яким може бути завдано шкоди (вигодонабувачів), навіть якщо договір укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, на чию користь він укладений.
У випадку, коли відповідальність за заподіяння шкоди застрахована в силу того, що її страхування обов'язково, а також в інших випадках, передбачених законом або договором страхування такої відповідальності, особа, на користь якого вважається укладеним договір страхування , має право пред'явити безпосередньо страховику вимога про відшкодування шкоди в межах страхової суми.
3) Страхування відповідальності за договором. Подібне страхування допускається у випадках, передбачених законом. За договором може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір, який не відповідає цій вимозі, мізерний.
Ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на користь сторони, перед якою за умовами цього договору страхувальник повинен нести відповідну відповідальність, - вигодонабувача, навіть якщо договір укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, в чию користь він укладений.
4) Страхування підприємницького ризику. Об'єктом страхування є ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення контрагентами підприємця своїх зобов'язань або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів.
За договором може бути застрахований підприємницький ризик лише самого страхувальника і тільки на його користь. Договір на користь особи, яка не є страхувальником, вважається укладеним на користь страхувальника.
Б. Особисте страхування. Договір особистого страхування є публічним договором.
У договорі може бути передбачено обов'язок страховика при настанні страхового випадку виплатити страхувальнику або застрахованій особі страхову суму одноразово або виплачувати її періодично.
Договір вважається укладеним на користь застрахованої особи, якщо в договорі не названо в якості вигодонабувача інша особа.
У разі смерті особи, застрахованої за договором, в якому не названий інший вигодонабувач, вигодонабувачами визнаються спадкоємці застрахованої особи.
Договір на користь особи, яка не є застрахованою особою, у тому числі на користь не є застрахованою особою страхувальника, може бути укладений лише з письмової згоди застрахованої особи. За відсутності такої згоди договір може бути визнаний недійсним за позовом застрахованої особи, а в разі смерті цієї особи - за позовом його спадкоємців.
Застрахована особа, назване в договорі особистого страхування, може бути замінено страхувальником іншою особою лише за згодою самого застрахованої особи та страховика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості окремих видів страхування "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 6. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 9. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 10. § 7. Агентування
  Поняття агентського договору. Агентування є новим інститутом для російського цивільного права, хоча основні елементи агентського договору, запозичені з договорів доручення і комісії, є традиційними і добре відомими. Незважаючи на те, що і раніше сторони могли використовувати окремі елементи названих договорів, створивши змішаний договір, однак подібну конструкцію навряд чи
© 2014-2022  yport.inf.ua