Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке , сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С. С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Істотні умови та зміст договору страхування


При укладанні договору має бути досягнуто згоди про наступне:
--- T ---
| Договір майнового страхування | Договір особистого страхування |
+ --- --- + --- --- +
| 1. Про об'єкт страхування (певне | 1. Про застраховану особу |
| майно або інший майновий інтерес): | |
| а) ризик втрати (загибелі), недостачі або | |
| пошкодження майна; або б) ризик | |
| цивільної відповідальності; або в) | |
| підприємницький ризик | |
+ --- --- + --- --- +
| 2. Про характер страхового випадку: | 2. Про характер страхового випадку: а) |
| - пожежа, | заподіяння шкоди життю або здоров'ю |
| - повінь, | громадянина; або б) досягнення громадянином |
| - факт заподіяння шкоди і т.д. | Певного віку; або в) наступ у |
| | життя громадянина іншого передбаченого |
| | договором події. |
+ --- --- + --- +
| 3. Про розмір страхової суми |
| 4. Про термін дії договору |
L --- --- ---
Нікчемні умови:
а) про страхування протиправних інтересів;
б) про страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі;
в) про страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.
Якщо страхова сума, зазначена в договорі страхування майна або підприємницького ризику, перевищує страхову вартість, договір є нікчемним у тій частині страхової суми, яка перевищує страхову вартість
Обов'язок страховика . Страховик зобов'язаний сплатити страхове відшкодування або страхову суму при настанні страхового випадку.
Виняток. Страховик, за замовчуванням, звільняється від цього обов'язку, коли страховий випадок настав внаслідок:
а) впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
б) військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;
в) громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків;
г) вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів.
Д) наміру страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи.
Виключення з винятки. Останнє виняток не поширюється на:
- страхування цивільної відповідальності;
- випадок самогубства застрахованої особи, якщо договір особистого страхування діяв до цього не менше двох років.
Організаційні права та обов'язки сторін.
--- T- ---
| Обов'язки страхувальника | Наслідки невиконання обов'язку |
| (вигодонабувача) | |
+ --- --- + --- --- +
| При укладанні договору повідомити | При повідомленні завідомо неправдивих відомостей |
| страховику обставини, що мають | страховик має право вимагати визнання |
| істотне значення: | договору недійсним із застосуванням у |
| - для визначення ймовірності | якості наслідків недійсності |
| настання страхового випадку - і | звернення в дохід держави страхових |
| розміру можливих збитків від його | внесків. |
| Наступу. | |
+ --- + --- +
| Під час дії договору повідомляти | Страховик має право вимагати розірвання |
| страховику про значні зміни | договору |
| в обставинах, повідомлених при | |
| укладанні договору, якщо ці | |
| зміни можуть суттєво вплинути | |
| на збільшення страхового ризику | |
+ --- + --- +
| Повідомити страховика про настання | Страховик має право відмовити у виплаті |
| страхового випадку за договором | страхового відшкодування |
| майнового страхування | |
+ --- + - --- +
| Повідомити страховика про настання | Страховик має право відмовити у виплаті |
| страхового випадку за договором про | страхового відшкодування |
| страхування життя і здоров'я | |
| громадянина | |
+ --- --- + --- --- +
| Вжити заходів для зменшення збитків | При умисному неприйнятті заходів страховик |
| при настанні страхового випадку, | звільняється від відшкодування збитків , |
| передбаченого договором | виникли через це (але не від виплати |
| майнового страхування | страхового відшкодування) |
L --- + --- ---
Позовна давність. Позов по вимогам, що випливають з договору майнового страхування, може бути пред'явлений протягом двох років. Для договору особистого страхування діє загальний строк позовної давності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Істотні умови та зміст договору страхування "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  істотних умов договору. Якщо сторони не можуть прийти до такої угоди, то, за загальним правилом, їх не можна спонукати укласти між собою договір. Природно, мається на увазі виключно легальний спосіб такого спонукання - через арбітражний суд. Із загального принципу свободи укладення договору і неприпустимість спонукання до укладення договору є виняток, яке у тому, що для
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  істотні умови договору про заставу та вимоги, які стосуються форми цієї угоди. Сторони повинні узгодити наступні істотні умови: предмет застави та його оцінку, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а також вказівку на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. Договір про заставу має бути укладений у письмовій формі. Договір про
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  істотною умовою договору в силу закону (п. 4 ст. 469 ЦК). У договорі можуть бути визначені підвищені, порівняно з ГОСТом, вимоги до якості товару. Тоді продавцем-підприємцем передається покупцеві товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами ГОСТів. Аналогічні вимоги пред'являються до тари і (або) упаковці, які
 4. § 2. Оренда
  істотним. Якщо термін оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. При відсутності умови про термін в договорі оренди кожна зі сторін має право відмовитися від договору, попередивши іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомості - за три місяці. Інший строк для попередження про припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  істотного і випадковому умові може бути прийнято нетипове рішення; а звичайні умови, передбачені в диспозитивних нормах, можуть бути в договорі сформульовані абсолютно інакше. Далеко не всім своїм клієнтам комерційний банк може нав'язати умови підготовленого ним прототипу договору. У п. 2 ст. 846 ЦК йдеться про обов'язок банку укласти договір банківського рахунка з клієнтом,
 6. § 4. Страхування
  істотною умовою договору страхування, то і заміна вигодонабувача без узгодження зі страховиком може мати місце тільки при переході майнового інтересу від однієї особи до іншого. Наприклад, орендар застрахував орендоване майно на користь власника, який продав це майно іншій особі. Разом з правом власності до нового власника перейшов і майновий
 7. § 6. Комісія
  суттєві відмінності порівняно з дру-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 395 шими договорами. Термін в комісії важливий для визначення моменту, не пізніше якого повинна бути укладена доручена комісіонеру угода. Однак дуже часто сторони, в тих випадках, коли укласти угоду на встановлених у дорученні
 8. § 9. Комерційна концесія
  істотних умов є найбільш складно визначеним елементом даної угоди. Оцінка вартості переданого комплексу виключних прав може залежати від безлічі факторів, основними з яких прийнято вважати: - витрати власника виключних прав на отримання правової охорони об'єкта інтелектуальної власності; - витрати на розробку винаходу, промислового зразка,
 9. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  істотними особливостями. Апеляційна інстанція - це той же регіональний арбітражний суд, який прийняв рішення з даного спору по першій інстанції. Він же виступає в якості другої, апеляційної, інстанції щодо вже винесених рішень. [2] В Апеляційному-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 475
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  умовах терміновості, зворотності та цінну; - здійснює операції з купівлі та продажу іноземної валюти, зокрема систематично бере участь в аукціонних торгах на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ), за результатами яких визначається поточний обмінний курс рубля щодо американського долара та інших іноземних валют; - відкриває та обслуговує банківські рахунки
© 2014-2022  yport.inf.ua